Share
Gezondheid

Later lezen?

Een duurzaam gezondheidsbeleid uitrollen, doe je zo

Een duurzaam gezondheidsbeleid op poten zetten is geen sinecure. Als werkgever of personeelsdienst kan je zo’n beleid immers heel breed opvatten, of net heel specifiek… Vóór je de scope bepaalt, is analyse cruciaal. De hamvraag: wat zijn de voornaamste struikelblokken voor mentaal en fysiek gezonde medewerkers op jouw werkvloer?

Gezonde medewerker stretcht

Ligt het absenteïsme of het stressniveau bijvoorbeeld te hoog? Is de sfeer tussen collega’s niet optimaal? Vallen relatief veel werknemers langdurig uit door werkdruk of slaapproblemen? Of wordt er onvoldoende bewogen op kantoor? Dit zijn stuk voor stuk struikelblokken die je kan aanpakken met een doordacht gezondheidsbeleid en gerichte initiatieven. Denk aan infosessies rond mentale veerkracht, teambuildingactiviteiten, workshops over gezonde voeding enzovoort.


Een gericht en meetbaar gezondheidsbeleid

De mogelijkheden zijn legio, zoveel is duidelijk. Wie het bos door de bomen niet meer ziet, kan terecht bij Liantis voor advies en begeleiding. Met onze FIT-aanpak stellen we een pakket samen met welzijns- en gezondheidsmaatregelen op maat. Daarvoor is het volgende essentieel:

  • de gezondheidssituatie in kaart brengen met cijfers over absenteïsme, personeelsverloop enzovoort;
  • een gezondheidsscan uitvoeren als startpunt voor doelgerichte beleidskeuzes én als nulmeting om de impact van de maatregelen te evalueren (en bij te sturen waar nodig).


Twee voorbeelden uit de praktijk

Wat FIT concreet voor jouw bedrijf of organisatie kan betekenen, doen we uit de doeken aan de hand van twee (fictieve) praktijkvoorbeelden. Het eerste betreft een kmo die op zoek is naar een betere teamsfeer en een sterker imago. Het tweede gaat over een organisatie die gezondheid centraal wil zetten voor medewerkers met onregelmatige werkuren.


Een betere teamsfeer en sterker werkgeversimago (voorbeeld 1)

De situatie

Een communicatiebureau uit Limburg heeft zo’n 25 medewerkers in dienst. Al kon dat aantal sterk schommelen: veel nieuwe medewerkers verlieten het bedrijf immers relatief snel (binnen het jaar). Dat kwam onder meer door de hoge werkdruk. Die personeelsverloop had bovendien een negatieve impact op de teamsfeer en de interne samenwerking.

De doelstellingen

Na een intake- en adviesgesprek met Liantis besloot het bedrijf om twee vliegen in één klap te slaan: met FIT inzetten op een betere teamsfeer en die als troef uitspelen voor employer branding.

Het actieplan

  • Het bedrijf kreeg gericht campagnemateriaal, zoals posters die alle medewerkers bewuster moesten maken van beweging en gezondheid.
  • Daarop volgde een gezondheidsscan, waaraan maar liefst 84% van de medewerkers deelnamen. Deze oefening creëerde ook meteen een hernieuwd samenhorigheidsgevoel, wat dan weer een positief effect had op de teamsfeer.
  • Vervolgens organiseerde het bedrijf twee infosessies als teambuildingsactiviteit: een ludieke en actieve sessie rond bewegen en een informatieve workshop over productiviteit om medewerkers beter in staat te stellen om met de werkdruk om te gaan.

De resultaten

Al van bij de start kreeg de groepssfeer een boost dankzij de gezondheidsscan. Dit gevoel werd nog versterkt door de teambuildingactiviteiten. Na afloop volgde een tweede gezondheidsscan. Daaruit bleek een lichte daling van het personeelsverloop en een aanzienlijke verbetering van de teamsfeer. De video’s en getuigenissen die het bedrijf tijdens de teambuildings liet maken, zorgden bovendien voor een buzz op sociale media. Dit hielp om nieuwe medewerkers aan te trekken en een aantal cruciale vacatures in te vullen.


Medewerkers met onregelmatige werkuren gezond houden (voorbeeld 2)

De situatie

Een West-Vlaamse zorgorganisatie heeft ruim 200 werknemers in dienst, waarvan het merendeel in shifts werkt. Medewerkers moeten de ene week vroeg beginnen en de andere week laat eindigen. De interne preventieadviseur merkte op dat die onregelmatige uren een hoger gezondheidsrisico inhielden. Voor sommige werknemers zorgde dit voor een verstoring van het bioritme en slaapproblemen. Bij anderen leidde dit tot een ongezonder eetpatroon.

De doelstellingen

De preventieadviseur werkte in het verleden al regelmatig samen met Liantis, onder meer om de ergonomie op de werkvloer te verbeteren. Daarom schakelde hij de externe preventiedienst ook in om het bestaande gezondheidsbeleid te helpen verbeteren. Het voornaamste doel was om het personeel te informeren over en te wapenen tegen de impact van onregelmatige uren.

Het actieplan

Na een adviesgesprek besloot de organisatie om eerst in te zetten op bewustwording. Daarvoor leverde Liantis campagnemateriaal aan om binnen de hele organisatie te verspreiden. Ook kwam er een opleidingssessie om leidinggevenden warm te maken ook hun teamleden te informeren en mee op sleeptouw te nemen.

Vervolgens werd een gezondheidsscan uitgevoerd, waaraan 71% van het personeel deelnam: een mooi cijfer dat onder meer te danken was aan het engagement van de leidinggevenden. Zo kwamen de concrete pijnpunten aan het licht. Wat volgde waren infosessies over de gezondheidseffecten van nachtarbeid en onregelmatige uren. Tot slot konden de medewerkers ook kiezen tussen een workshop over gezonde voeding of een sessie rond slaap en recuperatie.

De organisatie investeerde verder nog in een gezonder aanbod in het bedrijfsrestaurant en vernieuwde haar eigen gezondheids- en welzijnscampagnemateriaal. Daarbij werden nieuwe tips gedeeld rond actief bewegen, gezond eten kwaliteitsvol slapen.

De resultaten

Twee maanden na de laatste sessies werd het personeel opnieuw bevraagd. Daaruit bleek dat intussen meer dan twee derde van het personeel tevreden was over de ondersteuning die ze kregen. Een derde van de medewerkers ondervond bovendien een positief effect in hun levensstijl.

 

Elk bedrijf is anders

Naast een duurzaam gezondheidsbeleid omvat het FIT-aanbod van Liantis tal van andere interessante topics, zoals:

  • sport- en beweeglessen;
  • advies over dynamisch werken;
  • tips rond timemanagement;
  • en nog veel meer …

Maar finaal is elk bedrijf anders. Ga daarom eerst na wat je concreet wil bereiken met jouw duurzaam gezondheidsbeleid.

Bepaal samen onze experten je prioritaire doelstellingen.

De weg naar fitte medewerkers
Inge Logghe
Door Inge Logghe
25 juni 2019

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.