Share
Loonbeleid

Later lezen?

Aan welke werknemers bied ik een groepsverzekering aan?

Je wil graag een groepsverzekering aanbieden aan je werknemers. Maar welk bedrag voorzie je? En moet dat voor elke werknemer hetzelfde zijn? Ontdek met welke spelregels je rekening houdt en hoe een groepsverzekering past binnen een flexibel loonbeleid.

Welke werknemers groepsverzekering aanbieden

Een groepsverzekering voor arbeiders en bedienden

Sinds 2015 is het alleen nog mogelijk om een groepsverzekering af te sluiten voor al je werknemers tegelijk, zowel arbeiders als bedienden. In het kader van het eenheidsstatuut moeten tegen 2025 de onderlinge verschillen tussen arbeiders en bedienden volledig weggewerkt zijn. Bedoeling is om ook de toegang tot aanvullende pensioenopbouw te harmoniseren.

Wel kan je de groepsverzekeringen binnen je onderneming differentiëren als onderdeel van een flexibel loonbeleid. Zo kan je indelen:

 

1. volgens categorie

De basisvoorwaarde blijft een gelijke behandeling tussen arbeiders en bedienden. Maar je hebt wel de mogelijkheid om aan bepaalde categorieën medewerkers – bijvoorbeeld leidinggevenden – een hoger bedrag of gunstigere voorwaarden toe te kennen.

 

2. op basis van loongrens

Als werkgever kan je loongrenzen bepalen. Daarbij krijgen al je medewerkers eenzelfde budget (bijvoorbeeld een vast percentage van het loon) toegekend dat van toepassing is binnen de loongrens. De medewerkers voor wie de loongrens doorbroken wordt, krijgen een budget dat van toepassing is op het verschil met de voorgaande loongrens.

 

3. op basis van functieclassificatie

Aan de hand van een functieclassificatie wordt elke werknemer geschaald op een aantal vooraf bepaalde parameters zoals: leidinggevend, beslissingsbevoegdheid, verantwoordelijkheden, kennis, ervaring, … Per functieklasse gelden dan andere regels op het vlak van loonbeleid.

 

4. op basis van anciënniteit

Het is mogelijk om anciënniteit te belonen in het kader van een groepsverzekering. Zo kan je een hoger budget laten voorzien voor werknemers die al langer bij je werken.

 

Een groepsverzekering voor één werknemer 

Heb je maar één medewerker in dienst, dan mag je ook voor deze ene persoon een groepsverzekering afsluiten. Hou er wel rekening mee dat elke werknemer die daarna in dienst treedt, onmiddellijk aan dezelfde voorwaarden intekent op de verzekering.

 

Aan één werknemer een hoger bedrag toekennen

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om een hoger bedrag toe te kennen aan een individuele werknemer. Al spreek je dan van een individuele pensioentoezegging voor een loontrekkende (IPL). Dat IPL-bedrag komt dan bovenop de groepsverzekering die voor alle soortgelijke profielen binnen je onderneming van toepassing is.

De voorwaarden:

  • Er moet al een basisgroepsverzekering bestaan voor alle werknemers.
  • De individuele toezegging moet occasioneel zijn. Zo kan je een dergelijke toezegging doen voor 1 op de 10 werknemers, maar niet voor al je personeelsleden.
  • Je dient de IPL toe te kennen voor de periode van 3 jaar voorafgaand aan het (brug)pensioen van de werknemer in kwestie.
  • Samen met de basisgroepsverzekering mag het budget niet hoger zijn dan wat maximaal wettelijk toegelaten is. Hierbij is de 80%-regel van kracht. Die houdt in dat het totale pensioen (wettelijk en aanvullend) niet hoger mag zijn dan 80% van de brutojaarbezoldiging van het laatste activiteitsjaar vóór de medewerker effectief met pensioen gaat. Aanvullend pensioen verwijst hierbij alleen naar het pensioen dat wordt opgebouwd via de werkgever of zelfstandige activiteit, dus niet via particulier pensioensparen.

Het is duidelijk: een groepsverzekering is lang niet zo statisch als je zou denken. Integendeel, het vormt een fiscaal interessant instrument dat heel wat mogelijkheden biedt om een loonbeleid op maat uit te werken binnen je onderneming.

Henk Sanders
Door Henk Sanders
27 juli 2018

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.