Share
Personeelsbeleid

Later lezen?

Wat is progressief werken?

Met een recordaantal langdurig zieken en een krappe arbeidsmarkt, is elke formule die arbeidsongeschikte werknemers helpt het werk te hervatten, toe te juichen. Progressief werken of progressieve tewerkstelling of progressieve werkhervatting betekenen alle drie hetzelfde: de werknemer hervat het werk terwijl hij of zij door de mutualiteit nog steeds als ziek of arbeidsongeschikt wordt beschouwd. Bieke Claesen, manager medisch toezicht binnen Liantis externe dienst voor preventie en bescherming, legt uit. 

work life balance

Nog niet 100% 

Werknemers die nog niet 100% genezen zijn maar zich toch al klaar voelen om terug aan het werk te gaan, kunnen dankzij het systeem van progressief werken hun werkritme opnieuw stelselmatig opbouwen, eventueel in een aangepaste job. De mutualiteit zal die werknemer nog steeds als ziek of arbeidsongeschikt beschouwen. Medewerkers die tewerkgesteld zijn in dit systeem van gedeeltelijke werkhervatting behouden dus het recht op een uitkering van het ziekenfonds naast hun loon. De som van het beroepsinkomen en de (verminderde) uitkering ligt altijd hoger dan het uitkeringsbedrag als je niet werkt.  

 

Geen verplichting 

Zowel voor de werkgever als voor de werknemer is de progressieve tewerkstelling een optie, geen verplichting. Als werkgever ben je dus niet verplicht de mogelijkheid aan te bieden en ook je werknemer kan zeggen dat hij of zij er zich nog niet klaar voor voelt. Het systeem is vooral bedoeld om werknemers die nog een drempel voelen om het werk voltijds te hervatten, de kans te bieden dat op een aangepast tempo te doen. In samenspraak met de arbeidsarts wordt nagegaan welk werk ze kunnen doen en voor hoeveel dagdelen in de week. 


Stelselmatig opbouwen 

Het percentage van de progressieve werkhervatting kan bovendien evolueren doorheen de werkhervattingsperiode. Bedoeling is om – afhankelijk van de job en de mogelijkheden van de werknemer – stelselmatig op te bouwen. Zo kan een werknemer starten aan een bepaald percentage van zijn of haar normale werktijd om dan per 14 dagen of per maand extra dagdelen toe te voegen. 

Maatwerk 

Een zieke werknemer opnieuw aansluiting laten vinden bij de collega’s en voeling met de werkvloer, is maatwerk. Er is geen ‘one size fits all’-formule die kan toegepast worden voor elk geval van progressief werken. Elke werksituatie is anders, net als de context bij elke werkgever. Er zijn nu eenmaal werkposten waar het heel moeilijk is om iemand progressief het werk te laten hervatten, terwijl voor andere jobs een kleine aanpassing volstaat.  

Het is dan ook belangrijk dat er een nauwe samenwerking is tussen alle betrokken partijen: werkgever, werknemer en arbeidsarts. Samen kunnen zij binnen het bedrijf nagaan wat de mogelijkheden zijn, voor hoe lang en onder welke voorwaarden.

 

Wil je meer weten over progressieve tewerkstelling?

Lees hier meer
Door Annelien Decan
11 juni 2024

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.