Share
Tijdelijke tewerkstelling

Later lezen?

Is uitzendarbeid een goed alternatief voor vast personeel?

Er bestaan heel wat mogelijkheden om hulp in te schakelen in jouw bedrijf, zonder de administratieve en financiële verplichtingen van een volwaardige aanwerving. Heb je tijdelijk extra hulp nodig in jouw zaak? Dan kan personeel aanwerven via een uitzendbureau een goede oplossing zijn. We vertellen je alles wat je moet weten.

uitzendarbeid

Wat is een uitzendbureau?

Een uitzendbureau treedt op als tussenpersoon tussen de werknemer en de onderneming. Het uitzendbureau neemt werknemers in dienst, om hen vervolgens tijdelijk ter beschikking te stellen van een onderneming. Het bureau neemt met de rol van werkgever op zich en ontfermt zich over alle bijhorende administratieve verplichtingen. Doe je een beroep op een uitzendkantoor, dan hoef je je bijvoorbeeld niets aan te trekken van patronale socialezekerheidsbijdragen of loonadministratie. In ruil daarvoor neemt het uitzendkantoor een marge bovenop het brutoloon van de werknemer.

 

Op welke uitzendbureaus kan je beroep doen?

Enkel erkende interimkantoren mogen uitzendarbeid organiseren. Bekijk de website van de Vlaamse overheid voor een overzicht van alle erkende uitzendbureaus.

 

Wanneer maak je best gebruik van een uitzendkantoor?

Niet iedereen mag eender wanneer interims in dienst nemen. Een belangrijke voorwaarde is bijvoorbeeld dat het om tijdelijke opdrachten moet gaan. De wet voorziet zes specifieke situaties waarin uitzendarbeid toegelaten is.

  1. Vervanging van een vaste werknemer
  2. Tijdelijke vermeerdering van werk
  3. Uitvoering van een uitzonderlijk werk
  4. Instroom (uitzendarbeid met het oog op een vaste aanwerving)
  5. Het leveren van artistieke prestaties en/of het produceren van artistieke
    werken ten bate van een occasionele werkgever of gebruiker
  6. Tewerkstelling in het kader van een door het gewest erkend tewerkstellingstraject
    voor langdurig werklozen en gerechtigden op financiële sociale bijstand.

Voor elke van deze situaties geldt een maximale duur en een specifieke procedure. Alle voorwaarden hieromtrent kan je bekijken op de website van de Vlaamse regering. 

 

Voordelen van aanwerven via uitzendarbeid

Wie uitzendkrachten inzet, bespaart heel wat tijd doordat er een grote administratieve last weg valt. Een uitzendkracht is ook de perfecte lastminute-oplossing als je tijdelijk extra hulp nodig hebt in jouw bedrijf. Uitzendarbeid geldt bovendien als een uitzondering op de afschaffing van de proefperiode: tijdens de eerste drie werkdagen van een uitzendopdracht kunnen beide partijen het contract verbreken zonder opzeggingstermijn of -vergoeding.

Uitzendarbeid is echter niet alleen interessant voor tijdelijke hulp. Zo kan je ook een uitzendkantoor inschakelen voor de rekrutering en selectie van een werknemer. Na een welbepaalde periode via het uitzendkantoor te werken, ben je vrij om de werknemer al dan niet vast in dienst te nemen. Op deze manier vermijd je opzegvergoedingen of -termijnen als de samenwerking toch niet zou lopen zoals gehoopt. Zolang de werknemer op de payroll van het uitzendkantoor staat, hoef je bovendien bij ziekte of klein verlet geen gewaarborgd loon te betalen.

 

Nadelen van een interimcontract

Er zijn ook enkele nadelen verbonden aan het aanwerven van personeel via een uitzendkantoor. We gaven hierboven al aan dat uitzendarbeid streng omschreven is in de wet, en maar in bepaalde situaties mogelijk is. Bovendien is een uitzendkracht vaak duurder dan een vaste medewerker, aangezien je het uitzendkantoor een percentage bovenop het brutoloon betaalt. En de flexibiliteit van uitzendwerk werkt in twee richtingen: jouw nieuwe medewerker kan zelf ook makkelijk opstappen, wat onvermijdelijk enige onzekerheid met zich meebrengt.

 

Is uitzendarbeid iets voor jouw bedrijf?

Afhankelijk van de situatie waarin je je bevindt, kan uitzendarbeid een goed alternatief zijn voor vast personeel. De voorwaarden voor tijdelijke arbeid zijn echter heel specifiek omschreven in de wet. Doe de test en ontdek welk tijdelijk statuut het best is voor jouw zaak.

Op zoek naar het beste tijdelijke contract voor je zaak?

Doe de test
Anne Hallez
Door Anne Hallez
26 februari 2020

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.