Share
Loonbeleid

Later lezen?

Startersjobs voor jongeren: goedkoper voor werkgevers

Om jobzoekers, jonger dan 21 jaar, vlugger aan een job te helpen, kan je hen als werkgever o.a. in de sector van de drankenhandelaren vanaf 1 juli 2018 binnenkort een lager brutoloon toekennen. De jongere zelf voelt dit gelukkig niet in zijn nettoloon. Deze nieuwe maatregel stond gepland om vanaf 1 juli 2018 van start te gaan. Aangezien nog niet vaststaat hoe de toeslag voor de jongere bepaald moet worden, is het systeem voorlopig echter uitgesteld.

startersjobs voor jongeren

Jongeren zonder werkervaring

Werkgevers kunnen deze lagere lonen enkel toekennen aan jongeren onder 21 jaar zonder werkervaring, die ze aanwerven met een gewoon arbeidscontract.

In principe kan de werkgever enkel een lager loon toekennen als het om de eerste arbeidsovereenkomst van die jongere gaat. Toch laat de wetgever in bepaalde gevallen korte tewerkstellingsperiodes buiten beschouwing. Op het moment van de DIMONA, de onmiddellijke aangifte van de tewerkstelling, zal aangegeven worden of de jongere al dan niet in aanmerking komt voor deze maatregel.

Lagere lonen

De werkgever kan het loon, dat de jongere normaal ontvangt voor de uitgeoefende functie zoals vastgelegd in de sector, verlagen met een bepaald percentage. Dat percentage is afhankelijk van de leeftijd van de jonge werkkracht:

 

Tot de leeftijd van 18 jaar                       Vermindering met 18%

Tot de leeftijd van 19 jaar                       Vermindering met 12%

Tot de leeftijd van 20 jaar                       Vermindering met 6%

 

Verdient de jongere in kwestie meer dan het bedrag dat vastligt in de sector? Dan kan de werkgever de verlaging niet toepassen.

De verlaging van het loon mag er echter niet toe leiden dat het maandloon van een jongere van minstens 19 jaar met minstens 6 maanden anciënniteit lager ligt dan € 1.604,66 en dat van een jongere van minstens 20 jaar met minstens 12 maanden anciënniteit lager ligt dan € 1.662,48. Dit zijn de nationaal gewaarborgde minimumlonen.

Forfaitaire toeslag als compensatie

Elke maand waarin de werkgever het loon vermindert, betaalt hij bovenop het loon een forfaitaire toeslag. Deze toeslag is vrij zijn van (para)fiscale lasten, zodat de jongere het toegekende bedrag aan toeslag netto overhoudt. Hoeveel de toeslag zal bedragen wordt verder uitgewerkt in een koninklijk besluit.

Fiscale compensatie voor de werkgever

Het bedrag van de forfaitaire toeslag zal de werkgever in mindering kunnen brengen van de bedrijfsvoorheffing die hij aan de fiscus moet doorstorten. Om overcompensatie te vermijden, zal die toeslag wel niet aftrekbaar zijn als beroepskost.

Welke vorm van tijdelijke tewerkstelling kiezen?

Onze bot helpt je op weg wanneer je tijdelijke hulp inschakelt. Probeer het nu!

Kom het te weten via onze test

Door Tina Janssens
07 augustus 2018

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.