Share
Sociale verkiezingen

Later lezen?

Ontslagbescherming tijdens sociale verkiezingen

Tijdens de sociale verkiezingen genieten kandidaten voor het comité voor preventie en bescherming op het werk of de ondernemingsraad een ontslagbescherming, ongeacht of ze ook effectief verkozen zijn.

Ontslagbescherming sociale verkiezingen

De ontslagbescherming is zwaar, niet alleen wegens de beperkte ontslagmogelijkheden maar ook omwille van de zware financiële consequenties in geval van ontslag in strijd met de bescherming. De bruto beschermingsvergoeding kan immers oplopen tot 8 x het jaarloon.

 

Begin van de beschermingsperiode

De bescherming begint met terugwerkende kracht nog voor bekend is wie zich kandidaat stelt. Concreet start de beschermingsperiode 30 dagen voor de dag waarop de verkiezingsdatum wordt aangeplakt (X-30). Afhankelijk van de gekozen verkiezingsdatum situeert deze zich tussen 12 januari en 25 januari 2020.

De kandidatenlijsten moeten pas op X+35 ingediend worden. Deze dag vindt plaats tussen 17 maart en 30 maart 2020.

Dit betekent dat je gedurende een periode van minstens 65 dagen niet op de hoogte bent welke personeelsleden zich voordragen als kandidaat. Daarom wordt deze periode de occulte of verdoken beschermingsperiode genoemd.

 

Einde beschermingsperiode

De bescherming duurt in principe vier jaar, dit is tot de opvolgers bij de volgende sociale verkiezingen van 2024 zijn verkozen.

Ook niet-verkozen kandidaten blijven in principe gedurende 4 jaar beschermd. Hierop bestaat een uitzondering: de bescherming van de kandidaat die vruchteloos aan ten minste twee verkiezingen deelneemt, verstrijkt twee jaar na de aanplakking van de resultaten van de tweede verkiezing.

 

Geen ontslag mogelijk?

De bescherming maakt een ontslag niet absoluut onmogelijk. De bescherming houdt concreet in dat kandidaten en verkozenen niet ontslagen kunnen worden tenzij:

  • bij een dringende reden die de arbeidsrechtbank heeft aanvaard;
  • bij een economische of technische reden die het paritair comité vooraf heeft goedgekeurd.

Tip: Een beschermde werknemer ontslaan kan verregaande financiële gevolgen hebben. Eventuele voorgenomen ontslagen voer je dus best nog vóór 2020 uit op basis van een goed gemotiveerd dossier.


Opgelet
: je mag niet de vergissing maken dat het gevaar definitief geweken is op X+35 (tussen 17 maart en 30 maart 2020). In een beperkt aantal gevallen (bv. wanneer een kandidatuur wordt ingetrokken) kunnen de kandidatenlijsten nog gewijzigd worden tot en met X+76 (tussen 27 april en 10 mei 2020). Veiligheidshalve wacht je dus best deze volledige periode af om een ontslag door te voeren.

Heb je vragen over je personeelsbeleid?

Stel ons op proef!
Inge Logghe
Door Inge Logghe
15 november 2019

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.