Share
Sociale verkiezingen

Later lezen?

Ontslagbescherming kandidaten sociale verkiezingen

Elke kandidaat voor de sociale verkiezingen (CPBW en/of) Ondernemingsraad) geniet een ontslagbescherming, ongeacht of die kandidaat verkozen wordt of niet.

Ontslagbescherming sociale verkiezingen

De ontslagbescherming is zwaar, niet alleen wegens de beperkte ontslagmogelijkheden maar ook omwille van de zware financiële consequenties in geval van ontslag in strijd met de bescherming. De bruto beschermingsvergoeding kan immers oplopen tot 8 x het jaarloon.

 

Begin van de beschermingsperiode

De bescherming begint met terugwerkende kracht nog voor bekend is wie zich kandidaat stelt. Concreet start de beschermingsperiode 30 dagen voor de dag waarop de verkiezingsdatum wordt aangeplakt (X-30). Afhankelijk van de gekozen verkiezingsdatum situeert deze zich van 14 januari tot en met 27 januari 2024.

De kandidatenlijsten moeten pas op X+35 ingediend worden. Deze dag vindt plaats van 19 maart tot en met 1 april 2024.

Dit betekent dat je gedurende een periode van minstens 65 dagen niet op de hoogte bent welke personeelsleden zich voordragen als kandidaat. Daarom wordt deze periode de occulte of verdoken beschermingsperiode genoemd.

 

Einde beschermingsperiode

De bescherming duurt in principe vier jaar, dit is tot de opvolgers bij de volgende sociale verkiezingen van 2028 zijn geïnstalleerd.

Ook niet-verkozen kandidaten blijven in principe gedurende 4 jaar beschermd. Hierop bestaat een uitzondering: de bescherming van de kandidaat die vruchteloos aan ten minste twee verkiezingen deelneemt, verstrijkt twee jaar na de aanplakking van de resultaten van de tweede verkiezing.

 

Geen ontslag mogelijk?

De bescherming maakt een ontslag niet absoluut onmogelijk. De bescherming houdt concreet in dat kandidaten en verkozenen niet ontslagen kunnen worden tenzij:

  • bij een dringende reden die de arbeidsrechtbank vooraf heeft aanvaard;
  • bij een economische of technische reden die het paritair comité vooraf heeft goedgekeurd.

Tip: Een beschermde werknemer ontslaan kan verregaande financiële gevolgen hebben. Eventuele voorgenomen ontslagen voer je dus best nog vóór 2024 uit op basis van een goed gemotiveerd dossier.


Opgelet
: je mag niet de vergissing maken dat het gevaar definitief geweken is op X+35 (van 19 maart tot en met 1 april 2024). In een beperkt aantal gevallen (bv. wanneer een kandidatuur wordt ingetrokken) kunnen de kandidatenlijsten nog gewijzigd worden tot en met X+76 (van 29 april tot en met 12 mei 2024). Veiligheidshalve wacht je dus best deze volledige periode af om een ontslag door te voeren.

Heb je vragen over je personeelsbeleid?

Stel ons op proef!
Inge Logghe
Door Inge Logghe
11 april 2023

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.