Share
Absenteïsme

Later lezen?

De invloed van (goed) leiderschap op absenteïsme

Als leidinggevende heb je een directe invloed op de motivatie van je werknemers, wat op zijn beurt een impact heeft op hun absenteïsme. Medewerkers die voor een goede leidinggevende werken, melden zich immers minder vaak ziek, terwijl werknemers die ontevreden zijn over hun werkgever, vaker afwezig zijn. Of jij een goede baas bent of niet, heeft dus een rechtstreekse impact op het verzuim binnen je bedrijf. De invloed van (goed) leiderschap op absenteïsme

Impact op de gezondheid en motivatie

Verschillende studies tonen een relatie aan tussen goed leiderschap en absenteïsme. Een goede leider heeft een positieve impact op:

  • De gezondheid: het ervaren van stress, het welbevinden en de psychische gezondheid van de medewerker.
  • De kans op burn-out: werknemers die tevreden zijn over hun werkgever hebben minder kans op een burn-out en vice versa.
  • De werktevredenheid: werknemers met een goede baas zijn meer tevreden op het werk.
  • Ziekte en afwezigheid: medewerkers die voor een inspirerende leidinggevende werken, melden zich minder vaak ziek Een verklaring daarvoor is dat zulke leidinggevenden hen het gevoel geven dat hun werk zinvol is en dat ze nodig zijn op het werk.

De oplossing: een goede baas zijn

Het is moeilijk om een kant-en-klare definitie te geven van wat een goede baas precies is. Geef het in op Google en je vindt een resem van antwoorden. Er bestaan momenteel meer dan veertig leiderschapstheorieën die actief worden onderzocht. Daarin spelen drie aspecten een rol:

  • De rol van de leidinggevende: de invloed van zijn persoonlijkheid, gemoedstoestand, stress en vermoeidheidsniveau en zijn overtuigingen over leiderschap.
  • De medewerkers: hun persoonlijkheid, gemoedstoestand en de verwachtingen over hun leidinggevende.
  • De context, omgeving of situatie: competitie, tijdsdruk en leiderschapscultuur.

De context bepaalt dus mee of iemand een goede leider is of niet. Als leidinggevende moet je je dan ook flexibel kunnen opstellen en je manier van leidinggeven daaraan kunnen aanpassen.

Ga voor een hoge stijlflexibiliteit

Er zijn verschillende leiderschapsstijlen die je als leidinggevende kan uitoefenen: van een autocratische tot een democratische. Belangrijk is vooral om niet één leiderschapsstijl uit te oefenen, maar hem aan te passen naargelang de situatie, het team of zelfs het productieproces. Uit de vele leiderschapsonderzoeken volgde namelijk deze conclusie: leidinggevenden met de hoogste stijlflexibiliteit zijn het effectiefst en productiefst. Stijlflexibiliteit betekent dat ze vlot tussen de verschillende leiderschapsstijlen kunnen wisselen. Bij een creatieve brainstorm is (democratische) inspraak van het team bijvoorbeeld belangrijk, terwijl deadlines het vlotst worden behaald met een meer directieve stijl.

Bij stijlflexibiliteit speelt ook de persoonlijkheid van de leider een rol. Een flinke dosis zelfbeheersing (onder controle houden van boosheid, overwinnen van angst) en inlevingsvermogen zijn onontbeerlijk.

Het belang van bevlogenheid

Naast flexibiliteit speelt ook bevlogenheid een grote rol. Bevlogen leiders halen plezier uit hun werk- en privéleven, en stralen dat uit naar de werknemers. Hun enthousiasme om te werken is aanstekelijk en zorgt ervoor dat ook medewerkers geïnspireerd en gemotiveerd raken om hun beste beentje voor te zetten.

Bevlogenheid zorgt ervoor dat werknemers willen samenwerken met anderen, maar ook zelfstandig en naar eigen inzicht hun werk willen verrichten. Ze willen hun werk goed doen en er ook in groeien. Bevlogenheid is ook een essentiële schakel in het motivatieproces van werknemers. In de strijd tegen stress en burn-out zou het zelfs de beste remedie zijn. Lees hier hoe je een bevlogen leider kan worden.

Zet proactief in op absenteïsme

Ontdek alle thema's
Anne Hallez
Door Anne Hallez
01 juli 2020

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.