Share
Personeelsbeleid

Later lezen?

Iemand tijdelijk aanwerven? Dit zijn de mogelijkheden!

In sommige sectoren wordt het drukker tijdens het voorjaar, maar ook de zomer is niet meer zo veraf. Tijdens de druktepieken snak je dan soms naar extra helpende handen. Gelukkig zijn er enkele mogelijkheden om als werkgever tijdelijk extra medewerkers in te schakelen. 

Er zijn heel wat verschillende types tijdelijke tewerkstelling. We zetten enkele specifieke statuten even op een rij. 

voldoende slapen personeel

Jobstudenten

Het inschakelen van jobstudenten is financieel het voordeligste, maar dat is natuurlijk enkel mogelijk voor studenten, wat het dus maar voor een beperkte groep mogelijk maakt. 

Onder studenten verstaan we personen die ingeschreven zijn in een onderwijsinstelling en die hun studies niet stopgezet hebben. Het studeren moet de hoofdzakelijke bezigheid zijn en het werken is dus bijkomstig.  

Er zijn wel een aantal categorieën van studentenarbeid uitgesloten, namelijk de studenten die: 

 • minstens 12 maanden onafgebroken voor dezelfde werkgever werken, 
 • ingeschreven zijn in avondschool of onderwijs met beperkt leerplan volgen, 
 • in het kader van een stage onbezoldigde arbeid verrichten die deel uitmaakt van het studieprogramma. 

Studenten genieten een speciale bescherming en moeten daarom een schriftelijke studentenovereenkomst afsluiten. Ze ontvangen minstens het baremaloon, maar betalen geen gewone RSZ-bijdragen. Gedurende 600 uur per jaar genieten ze een voordelige solidariteitsbijdrage en betalen ze geen bedrijfsvoorheffing, tenminste voor zover ze niet werken op ogenblikken waarop ze aanwezig moeten zijn op school.  

Deze solidariteitsbijdrage is gelijk aan 5,42% voor de werkgever en 2,71% voor de student. De uren onder solidariteitsbijdrage moet je met een dimona STU aangeven.

Flexi-jobwerknemers

Het voordeel van een flexi-jobwerknemer is dat ze heel flexibel inzetbaar zijn. Het is bovendien een voordelig statuut. Een flexi-job uitvoeren is enkel mogelijk voor werknemers die al een hoofdjob hebben of gepensioneerd zijn en voordelig willen bijklussen. Ze moeten bepaalde voorwaarden vervullen in het kwartaal van de flexi-job en drie kwartalen vooraf.  

De voorwaarden voor de flexi-jobwerknemer in kwartaal T-3, dit is het derde kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van de flexi-job, zijn de volgende: 

 • Hij/zij moet minstens 4/5de gewerkt hebben bij één of meerdere andere werkgevers, tenzij hij/zij gepensioneerd is in kwartaal T-2. Voor de werknemers die 65 jaar zijn bij aanvang van de tewerkstelling, aanvaardt de RSZ de flexi-job. 

Schakelt hij/zij over van een voltijdse tewerkstelling in kwartaal T-4 naar een 4/5de-tewerkstelling in kwartaal T-3? Dan is een flexi-job pas mogelijk in kwartaal T+2. 

De voorwaarden voor de flexi-jobwerknemer in kwartaal T zijn de volgende: 

 • De flexi-jobwerknemer mag vanaf 1 januari 2024 niet voorafgaandelijk, noch bijkomend tewerkgesteld zijn onder een andere arbeidsovereenkomst bij de werkgever bij wie hij de flexi-job uitoefent. Tot en met 31 december 2023 mocht hij/zij wel werken bij die werkgever, zolang het minder dan 4/5de was;
 • De flexi-jobwerknemer mag niet in een opzegtermijn bij die werkgever zitten of in een periode gedekt door een verbrekingsvergoeding van die werkgever;
 • De flexi-jobwerknemer mag niet tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst bij de gebruiker aan wie hij door een uitzendkantoor ter beschikking wordt gesteld om een flexi-job uit te oefenen;
 • De flexi-jobwerknemer mag vanaf 1 januari 2024 niet tewerkgesteld zijn bij een onderneming die verbonden is aan de onderneming waarbij er een arbeidsovereenkomst is voor een tewerkstelling van minimaal 4/5de van een voltijdse job. 

Ontdek hier in welke sectoren flexi-jobs mogelijk zijn

Naast een mondeling dagcontract of een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of een bepaald werk, moeten partijen ook een geschreven raamovereenkomst opmaken waarin ze voorafgaandelijk bepaalde afspraken maken, zoals bijvoorbeeld het flexi-loon.  
 
De flexi-jobtewerkstelling geef je aan met een dimona FLX en je houdt de prestaties van de flexi-jobwerknemer bij: 

 • Via het geregistreerd kassasysteem in de horeca, 
 • Via het alternatief systeem van aanwezigheidsregistratie op de website van de RSZ,  
 • Via een elektronisch systeem van tijdsopvolging dat ook geldt voor deeltijdse werknemers, 
 • Via de dimona FLX als je koos voor een mondeling dagcontract. 

Een flexi-jobwerknemer ontvangt een flexi-loon dat bestaat uit een basisloon en de eventuele flexi-vergoedingen. Het basisloon bedraagt minstens het barema-uurloon voor de functie en is vastgelegd in een cao. In de horeca mag nog een minimumloon toegepast worden. Het flexi-loon mag niet meer bedragen dan 150% van het basisloon. 

Als werkgever betaal je voor je flexi-job een werkgeversbijdrage van 28%. De flexi-jobwerknemer betaalt geen sociale bijdragen en geen belastingen. Een onbeperkte fiscale vrijstelling geldt enkel voor gepensioneerden. Voor niet-gepensioneerden mag je de fiscale vrijstelling vanaf 2024 maar voor de eerste 12.000 euro op jaarbasis toepassen. 

Gelegenheidswerknemers

Gelegenheidswerknemers en seizoenarbeiders kunnen enkel ingezet worden in bepaalde sectoren. Zo heb je de extra’s in de horeca, de seizoenwerknemers in de land- en tuinbouw en de gelegenheidswerknemers in de begrafenissector. Voor elk van deze gelegenheidswerknemers gelden eigen sectorale voorwaarden. Ze worden allen aangegeven met een dimona EXT. 

Zie je extra personeel toch niet zitten, dan kan je altijd je vaste medewerkers extra uren kan laten presteren. We spreken dan over overuren als ze boven de voltijdse grenzen liggen.  

Nood aan helpende handen om tijdelijk een drukke periode op te vangen?

We helpen je graag verder 
Door Annelien Decan
11 maart 2024

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.