Share
Loonbeleid

Later lezen?

Hoeveel kost een werknemer?

Ben je van plan om iemand aan te werven? Of heb je een werknemer aangenomen? Dan sta je best even stil bij de kosten die dat met zich meebrengt. We vertellen je alles over de totaalprijs van een aanwerving

kost werknemer

Waaruit bestaat het loon van mijn werknemer?

Het loon omvat elk voordeel dat de werkgever aan zijn werknemer toekent als tegenprestatie voor geleverde arbeid. Het houdt echter veel meer in dan enkel het geld voor de gewerkte uren. Bovenop het basisloon ontvangt jouw medewerker ook vakantiegeld en extralegale voordelen en meestal ook een eindejaarspremie.

 

Basisloon: hoe wordt het bepaald?

Het basisloon is het brutoloon voor de aftrek van fiscale en sociale inhoudingen. Hoe wordt dit loon bepaald? In principe zijn de partijen vrij om het loon zelf te bepalen, maar om misbruik te voorkomen, moeten werkgevers zich in België aan bepaalde minimumlonen houden. Er zijn twee soorten minimumlonen:

  • Baremalonen leggen het minimumloon vast dat in elke sector moet betaald worden. Deze lonen zijn gekoppeld aan een bepaalde functie en een bepaalde ervaring en worden jaarlijks geïndexeerd.
  • Als er binnen de sector of onderneming geen specifiek barema voorzien is, moet er minimaal rekening gehouden worden met het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) zoals vastgelegd in de Nationale Arbeidsraad.

Wil je weten wat er in jouw sector is afgesproken omtrent minimumlonen? Jouw sociaal secretariaat helpt je hierbij. Zo kun je advies over baremalonen en een marktconforme verloning krijgen via jouw sociaal secretariaat. Vraag dus raad aan jouw sociaal secretariaat of raadpleeg de databank van de FOD werkgelegenheid

Ontdek hoeveel Liantis sociaal secretariaat jou zal kosten.  

 

Vakantiegeld en vakantiedagen: dit moet je weten

 

Op hoeveel vakantiedagen heeft mijn werknemer recht?

Elke werknemer heeft recht op vakantiedagen. Het aantal vakantiedagen hangt af van de prestaties in het vorig kalenderjaar. Wie voltijds werkt en gedurende het vorige kalenderjaar een volledig jaar heeft gewerkt, heeft recht op 20 betaalde vakantiedagen (in de 5-dagenweek).

Enkel versus dubbel vakantiegeld

Er zijn twee verschillende soorten vakantiegeld, namelijk enkel en dubbel vakantiegeld. Enkel vakantiegeld is de doorbetaling van het loon tijdens vakantiedagen. Als werkgever moet je ook rekening houden met dubbel vakantiegeld. Dit is de extra vergoeding die jaarlijks wordt uitbetaald wanneer de werknemer zijn hoofdvakantie opneemt

 

Wat zijn extralegale voordelen en waarom zijn ze interessant?

Zoals de term ‘extralegale voordelen’ het wel al een beetje verklapt, zijn dit voordelen die je als werkgever extra kan aanbieden aan de werknemer, naast het basisloonDe 5 populairste extralegale voordelen zijn:

  1. Maaltijdcheques
  2. Ecocheques
  3. Groepsverzekering
  4. Hospitalisatieverzekering
  5. Bedrijfswagen

Tip: winnend aan populariteit is de loonbonus.

Let op, deze voordelen vallen ook onder ‘loon’, waardoor je hier ook socialezekerheidsbijdragen en belastingen op moet betalen. Hoewel je hierop ook lasten betaalt, kosten extralegale voordelen minder dan een brutoloonsverhoging. Dit maakt het een financieel interessante manier om werknemers extra te motiveren.

De toekenning van deze voordelen worden steeds meer opgenomen in sectorale cao’s omtrent verloning, dus bekijk zeker welke voorwaarden en verplichtingen er verbonden zijn aan het aanbieden van deze voordelen. Bekijk hier meer uitleg over de verschillende soorten extralegale voordelen. 

 

De invloed van patronale bijdragen op de loonkost 

Het brutoloon én de extralegale voordelen vormen slechts een deeltje van de totale loonkost. Als werkgever betaal je sociale bijdragen op het brutoloon, ook wel patronale bijdragen genoemd. Deze bestaan uit een basisbedrag en eventueel bijzondere bedragen. Gebruik onze bruto-netto calculator om het verschil tussen het bruto-en het nettoloon te berekenen.

Basisbijdrage

In de profitsector betaalde je als werkgever tot april 2016 een basispercentage van ongeveer 32% op het brutoloon van de werkgever. De tax shift zorgt echter voor een stapsgewijze lastenverlaging van de werkgeversbijdrage om zo de lasten op arbeid te verlagen. In 2017 bedraagt de patronale bijdrage nog 30% en in 2018 en 2019 zal de patronale bijdrage maar 25% van het brutoloon meer bedragen.

Werkgevers van arbeiders betalen bovenop deze patronale bijdrage 15,84% voor de regeling van de jaarlijkse vakantie (op 108% van het brutoloon). Een gedeelte hiervan (5,57%) wordt driemaandelijks samen met de andere bijdragen geïnd. De overige 10,27% moet dan jaarlijks betaald worden. 

Bijzondere bijdragen

Bovenop de basisbijdrage komen nog enkele bijzondere bijdragen. Deze bijdragen zijn ‘bijzonder’ omdat ze niet altijd rechtstreeks bestemd zijn voor de takken van de sociale zekerheid of omdat ze slechts in bepaalde omstandigheden verschuldigd zijn. Voor een volledig overzicht van de socialezekerheidsbijdragen en de bijzondere bijdragen kun je de website van de sociale zekerheid raadplegen onder ‘instructies en glossaria'.

 

Hou rekening met onrechtstreekse kosten

Naast de kost van het brutoloon en patronale bijdragen moet je ook rekening houden met enkele indirecte kosten:

  • Arbeidsongevallenverzekering
  • Vakantiefonds: bij aanwerven van arbeiders
  • Externe dienst voor preventie en bescherming

Deze onrechtstreekse kosten zijn, afhankelijk van de sector en de situatie, verplicht en moeten dus zeker meegeteld worden in jouw budget.

 

Loonkost: een onderschatte totaalprijs

Eén van de belangrijkste vragen bij een eerste aanwerving is of er voldoende budget voor een nieuwe werknemer is. Veel bedrijven onderschatten de totaalprijs van een aanwerving. Zorg dus zeker voor een goede voorbereiding en bekijk waar jouw werknemer allemaal recht op heeft. 

Wil je meer weten over het aanwerven van personeel? Download dan het gratis e-book. Je leest er alles wat je moet weten: vanaanwervingkosten, een functieprofiel en vacaturetekst schrijven, tot wettelijke documenten en verplichtingen.

Een eerste medewerker, kan ik dat wel betalen?

Zoveel kost een eerste medewerker
Anne Hallez
Door Anne Hallez
01 januari 2020

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.