Share
Loonbeleid

Later lezen?

Voorbeelden van hoe de loonbonus zich vertaalt naar meer omzet voor jouw bedrijf

De loonbonus invoeren kan een goede manier zijn om de inzet van jouw werknemers op te krikken — en in één klap ook je omzet. Je stelt de doelstellingen voor je bedrijf scherp en gunt je werknemers een mooie bonus als dat doel behaald wordt. Op die manier maak je van de loonbonus een effectieve groeistrategie. Drie praktijkvoorbeelden om inspiratie uit te putten voor je eigen zaak.Voorbeelden van hoe de loonbonus zich vertaalt naar meer omzet voor jouw bedrijf

1. Efficiënt boekhouden rijmt op hogere omzet

Een middelgroot boekhoudkantoor uit Oost-Vlaanderen wil haar omzet graag verhogen met 5%. Uit gesprekken met de dossierbeheerders blijkt dat de grootste uitdaging voor het team zit in belastingaangiftes efficiënt verwerken en op tijd indienen.

Om het vooropgestelde doel te halen, formuleert de zaakvoerder een aantal erg concrete doelstellingen. Tot dan werd een aanzienlijk deel van de belastingaangiftes te laat verwerkt — in 2017 was dat nog 13%. Om de omzet te doen groeien, luidt de doelstelling dat 9 op de 10 belastingaangiftes volgend jaar voor de deadline moeten worden ingediend.

Doel nummer twee: het aantal registratiefouten terugdringen. Het boekhoudkantoor werkt met een systeem dat alle verwerkte aangiftes bijhoudt en hun respectievelijke status toont. Dat registreren loopt nu en dan mis. Daarom wordt er een tweede concreet doel vastgelegd: de foutenmarge voor registratie mag nog maximum 10% bedragen.

Door oog te hebben voor de weg die een belastingaangifte aflegt binnen het boekhoudkantoor, heeft deze werkgever zijn personeel gestimuleerd om efficiënter te werken en zo de omzet van zijn bedrijf te verhogen. Slim gespeeld, niet?

2. Apotheek countert omzetverlies met tevreden klanten

Omwille van een nieuw tarificatiesysteem van het RIZIV, verwacht een West-Vlaamse apotheker het komende jaar een daling in zijn omzet. Om die daling gedeeltelijk op te vangen, wil de apotheker inzetten op een betere samenwerking met de rusthuizen waaraan hij levert. Die zijn immers verantwoordelijk voor zowat de helft van zijn omzet.

Het eerste doel dat de apotheker aan zijn personeelsleden stelt, is om volgend jaar een omzet te halen die overeenkomt met 85% van de omzet van dit jaar.

Daarnaast wil hij positieve evaluaties verzamelen bij de vijf rusthuizen waar hij aan levert. Daarom zendt hij zijn zonen uit met een tevredenheidsenquête. Doel: vijf positieve evaluaties binnenhalen.

Met een doel dat inspeelt op klantentevredenheid, wil de apotheek zijn personeel stimuleren om de rustoorden het komende jaar nog beter van dienst te zijn én een bruuske daling in de omzet te vermijden.

3. Meesurfen op de duurzaamheidsgolf, dankzij een kwaliteitslabel

De vraag naar duurzame materialen wordt alsmaar groter. Dat schept mogelijkheden voor een houthandelaar uit het Brusselse om zijn klantenbestand uit te breiden. Want als hij mensen met een sterk milieubewustzijn kan aantrekken, zou hij volgens een recente marktanalyse zijn huidige omzet met minstens 10% de hoogte in zien gaan.

Om dat percentage te halen, besluit de houthandelaar om de aanvraag voor een FSC-label op te starten. Hoe meer van zijn producten gecertificeerd kunnen worden, hoe groter de kans dat hij binnenkort een nieuwe markt kan aanboren.

Zijn eerste doelstelling is dan ook om voor minstens 60% van zijn gamma aan houtproducten een FSC-label te krijgen. Momenteel heeft de houthandelaar vooral ‘traditionele’ klanten. In het licht van zijn marktanalyse, luidt zijn tweede doelstelling voor zichzelf en zijn personeel dan ook om het klantenbestand met minstens 25% uit te breiden. Op naar nieuwe horizonten, dus.

Met deze verschillende doelstellingen richt de houthandelaar zich stap voor stap op een nieuwe doelgroep. En van daar gaat het verder: na het vergroten van het marktaandeel, volgt de omzet.

Een loonbonus is maatwerk

De boodschap is duidelijk: de loonbonus invoeren is geen one size fits all plan. Dat hoeft ook niet. Want jouw situatie is toch helemaal anders dan die van je buur.

Het volstaat ook niet om als doel simpel te stellen dat ‘de omzet’ omhoog moet. Als werkgever moet je concrete objectieven formuleren, afgestemd op de specifieke uitdagingen die de mensen achter jouw bedrijf dagelijks op zich nemen. Enkel zo maak je van de loonbonus een strategie die zichtbare resultaten boekt.

Jouw medewerkers zijn je belangrijkste troef, een interessante verloning hoort daarbij!

Ontdek deze fiscaal interessante beloning
Anne Hallez
Door Anne Hallez
14 januari 2019

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.