Share
Personeelsbeleid

Later lezen?

Zo maak je een opleidingsplan

Investeren in opleidingen, is investeren in de toekomst van je medewerkers én de toekomst van je organisatie. Net daarom is opleiding ook een essentieel onderdeel van de arbeidsdeal. De arbeidsdeal verplicht je als werkgever om een opleidingsplan op te stellen en dus opleidingen te voorzien voor je medewerkers.  

Liantis geeft je advies om een doordacht opleidingsplan op te stellen. 

extralegale voordelen

Jaarlijks opleidingsplan 

Bedrijven die minstens 20 werknemers tewerkstellen, zijn verplicht om minstens één keer per jaar een opleidingsplan op te stellen. Dat plan moet je als werkgever voorleggen aan de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging of bij gebrek hieraan, aan de werknemers zelf, telkens vóór 31 maart. 

Procedure 

 1. Maak jaarlijks een ontwerp van opleidingsplan op papier of digitaal.
 2. Leg dit ontwerp voor aan de ondernemingsraad (OR) of  vakbondsafvaardiging (VA). Wanneer er geen OR of VA in de onderneming bestaat, legt de werkgever het ontwerp uiterlijk op 15 maart aan de medewerkers voor. 
 3. Uiterlijk vijftien dagen nadat je dit ontwerp meedeelde, wordt een vergadering  georganiseerd om het ontwerp grondig te bekijken. 
 4. De ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging brengt uiterlijk op 15 maart advies uit over het ontwerp.
 5. De inhoud van het opleidingsplan moet ten laatste op 31 maart vastgelegd worden 

Het belang van levenslang leren 

Opleidingsexpert Laura Van den Eede legde al uit waarom levenslang leren de dag van vandaag zo belangrijk is:  

“Vroeger kon je met één set vaardigheden je hele loopbaan doorkomen. Dat is nu niet meer het geval. Anders gesteld: de ‘houdbaarheidsdatum’ van vaardigheden neemt af. Dat komt door de toenemende automatisering, robotisering en digitalisering. Met levenslang leren moeten we ons voorbereiden op jobs die nu eigenlijk nog niet bestaan.” 

Bovendien is inzetten op opleidingen voor je medewerkers een manier om concurrentieel te blijven in een snel veranderende arbeidsmarkt. 

Maar hoe begin je nu aan zo’n opleidingsplan? 

 1. Formuleer de belangrijkste doelstellingen

  Een goed opleidingsplan vertrekt vanuit duidelijk geformuleerde doelstellingen. Waar wil je als organisatie naartoe op korte en lange termijn? En welke opleidingsbehoeften hebben je medewerkers? Vergeet hierbij zeker niet de risicogroepen in je organisatie.

  Ga na welke competenties er al zijn binnen je onderneming en welke bijgeschaafd moeten worden.

 2.  Analyseer welke opleidingen er al zijn

  Vaak hoef je als onderneming niet from scratch te beginnen. Breng eerst in kaart welke verplichte opleidingen er misschien al zijn, denk bijvoorbeeld aan een jaarlijkse EHBO-bijscholing voor hulpverleners. Haal ook inspiratie uit bestaande vacatureteksten, functieomschrijvingen of verslagen van functioneringsgesprekken/groeigesprekken om het opleidingsaanbod voor de komende periode vorm te geven. 

 3. Breng de verschillende doelgroepen in kaart

  Voor wie wil je welke opleiding organiseren? Kijk in het bijzonder ook naar risicogroepen. Denk maar aan vijftigplussers, personen met een handicap, medewerkers met een andere nationaliteit, kortgeschoolde jongeren, enzovoort. 

  Vaak komen de doelgroepen die er het meest nood aan hebben het minst aan bod. Zorg dat alle medewerkers(groepen) in het plan vertegenwoordigd zijn. 

 4. Kies gerichte opleidingen

  Zet opleidingen gericht in om zowel je medewerkers als je onderneming futureproof te maken. Begin met het in kaart brengen van de opleidingsbehoeften.

  Vraag je bewust af welke competenties, kennis en vaardigheden je nodig hebt. Dat kan je op drie niveaus bekijken: organisatieniveau (wat zijn de doelstellingen en bedrijfsstrategieën?), functieniveau (wat zijn de opleidingsnoden per functieprofiel?) en per individu (hoe zien je medewerkers hun eigen groei?).

  Tip: kijk niet enkel naar de technische vaardigheden die nodig zijn voor de job, maar ook naar transferable skills die overdraagbaar zijn naar toekomstige jobs. 

 5. Motiveer je medewerkers

  Het is belangrijk dat je het opleidingsplan vanuit de vooraf geformuleerde doelstellingen naar je medewerkers communiceert. 

  Toon aan hoe de opleiding individueel bijdraagt aan de ontwikkeling van de medewerker én hoe het globaal bijdraagt aan de noden van de organisatie. Deze elementen op de juiste manier communiceren, bevordert de motivatie van de medewerkers. 

Gratis tool

Om ervoor te zorgen dat je voldoet aan de wettelijke verplichtingen bieden we je de gratis tool ‘Opleidingsplan’ aan via My Liantis. Via deze tool registreer je eenvoudig je opleidingsplan waarin je kan aanduiden welk type opleiding, welke thema’s en risicogroepen je opneemt.  

Ontdek de tool op My Liantis via de tegel opleidingen

 

Advies en begeleiding bij de opmaak van je opleidingsplan? Reken op Liantis Consult voor ondersteuning op maat.

Ik wil extra advies
Door Annelien Decan
25 januari 2023

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.