Share
Loonbeleid

Later lezen?

Bescherm de aanvullende pensioenopbouw van je medewerker met deze waarborgen

Een groepsverzekering is in de eerste plaats een aanvullend pensioen voor je werknemers. Bovenop dit handige extra spaarpotje kan je hen ook laten verzekeren tegen de impact van specifieke risico’s zoals (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid. Bezorg je medewekers en hun gezin financiële zekerheid met deze drie waarborgen.

groepsverzekering

Bescherm het aanvullende pensioen bij arbeidsongeschiktheid

Stel, je werknemer is arbeidsongeschikt. Wordt de groepsverzekering dan nog maandelijks uitbetaald? En met welke waarborgen bied je extra financiële zekerheid? Een overzicht:

 

Aanvullend pensioen blijven opbouwen met de waarborg ‘Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid’

Is je medewerker langer dan een maand arbeidsongeschikt, dan ontvangt hij vanaf de tweede maand geen loon meer van jou als werkgever. Wel krijgt hij dan vergoedingen uitbetaald van de sociale zekerheid (het RIZIV) via zijn mutualiteit. Verder is de arbeidsovereenkomst vanaf dat moment geschorst en betaal je als werkgever ook geen premie meer uit voor de groepsverzekering. Je medewerker bouwt dus geen aanvullend pensioen meer op.

De waarborg ‘Premievrijstelling’ biedt een alternatie: vanaf de tweede maand arbeidsongeschiktheid neemt de verzekeraar de verdere premiebetaling op zich. Zo spaart jouw medewerker verder voor zijn aanvullende pensioen.

Gaat je werknemer met zwangerschapsverlof? Ook dan zorgt deze waarborg ervoor dat ze een extra pensioenspaarpot blijft aanleggen.

Het voordeel? Je medewerker bouwt ook tijdens zijn arbeidsongeschiktheid bijkomend pensioen op. De premie die je als werkgever hiervoor betaalt, is bovendien fiscaal aftrekbaar. Een win-win!

 

Loonzekerheid met de waarborg ‘Arbeidsongeschiktheidsrente’

Bij een arbeidsongeval is je werknemer goed verzekerd, hij krijgt dan 90% van zijn loon uitbetaald. Maar bij een privé-ongeval of andere langdurige afwezigheid liggen de kaarten anders. Je werknemer ontvangt dan, vanaf de tweede maand afwezigheid, slechts 60% van zijn salaris. Bovendien is de RIZIV-tussenkomst begrensd, waardoor mensen met een hoger loon geen tussenkomst ontvangen.

  • Bij arbeidsongevallen: medewerkers met een bruto jaarloon van € 53 087,42 (2023) of meer ontvangen geen tussenkomst.
  • Bij ziekte of een privé-ongeval: geen tussenkomst voor medewerkers met een bruto jaarsalaris van € 53 256,09 (2023) of meer.

Wie langdurig afwezig is door ziekte of invaliditeit die niet te wijten is aan een arbeidsongeval, ontvangt dus een lagere tussenkomst. Idem dito voor werknemers die een loon hebben dat zich boven de wettelijk bepaalde plafonds bevindt.

Met een waarborg ‘Arbeidsongeschiktheidsrente’ kan je de kloof dichten tussen het oorspronkelijke loon en de RIZIV-uitbetalingen. Ook voor een werknemer die met zwangerschapsverlof gaat, is deze premie een interessant instrument. Via het RIZIV krijgt de medewerker in kwestie 75% van haar salaris uitbetaald, maar met de waarborg ‘Arbeidsongeschiktheidsrente’ ontvangt ze 80%.

Het voordeel? Je medewerker blijft zeker van een stabiel loon. Deze premie is ook fiscaal aftrekbaar voor jou als werkgever.

 

Financiële zekerheid bij overlijden

Een doemscenario: je werknemer overlijdt op jonge leeftijd en laat een gezin achter. Wat gebeurt er met het opgebouwde pensioen? En in welke mate krijgt het gezin een financieel duwtje in de rug?

 

De waarborg ‘Overlijdenskapitaal’

De sociale zekerheid voorziet geen tussenkomst voor een werknemer die sterft als gevolg van ziekte of een privé-ongeval. Dit heeft voor het nabestaande gezin belangrijke financiële gevolgen. In elk geval zal de verzekeraar de al gespaarde som uitbetalen, maar meestal is dat niet voldoende.

In theorie kan je ervan uitgaan dat een nabestaande partner een kapitaal nodig heeft van tweemaal het bruto-jaarloon van de overledene om zich aan de nieuwe financiële situatie aan te aanpassen. Met de risicowaarborg ‘Overlijdenskapitaal’ garandeer je dat het gezin van de overleden werknemer financiële zekerheid heeft bij overlijden.

Door deze waarborg in de groepsverzekering te integreren, betaal je een kleine premie die bovendien aftrekbaar is als beroepskost. Vooral voor jonge werknemers is de kost van deze premie nagenoeg verwaarloosbaar.

 

Zorg voor extra zekerheid voor je werknemers

Met een groepsverzekering bouw je als werkgever mee aan de toekomst van je werknemers, in goede en kwade tijden. Ben je nog op zoek naar een fiscaal voordelige manier om je personeel te belonen? Ontdek of een groepsverzekering iets is voor jouw bedrijf. Download ons gratis rapport met heldere cijfers.

Henk Sanders
Door Henk Sanders
24 april 2018

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.