Share
Loonbeleid

Later lezen?

Extralegale voordelen: een fiscaal interessant middel om werknemers te motiveren

Als werkgever kan je bovenop het basisloon ook enkele extralegale voordelen toekennen. Gebruik deze voordelen om jouw personeel op een fiscaal voordelige manier te motiveren!

extralegale voordelen

Wat zijn extralegale voordelen?

Het loon van een werknemer bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder extralegale voordelen. Dit zijn extra tegemoetkomingen bovenop het loon van de werknemer. Aangezien dit onderdeel uitmaakt van het loonpakket, moet je als werkgever evengoed socialezekerheidsbijdragen en belastingen hierop betalen. Toch zijn deze 'employee benefits' fiscaal voordeliger dan een bruto-loonsverhoging.

Kortom: de ideale manier om je werknemers te belonen en te motiveren, terwijl de loonkosten van je werknemers nauwelijks of niet verhogen. 

 

Wat zijn de meest voorkomende extralegale voordelen?

Er bestaan heel veel verschillende extralegale voordelen voor werknemers. Sommige voordelen zijn standaard aanwezig bij bedrijven en andere iets minder. We sommen hieronder de meest populaire extralegale voordelen op en bekijken waarom ze fiscaal interessant zijn.

 

Maaltijdcheques: het populairste voordeel

Maaltijdcheques zijn het meest gekende en het populairste extralegale voordeel. Maaltijdcheques zijn vrijgesteld van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen, wat ze heel aantrekkelijk maakt. Bovendien kan je als werkgever een deel fiscaal inbrengen als aftrekbare kost. Om te genieten van deze voordelen, moet er wel aan volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • De maaltijdcheque mag geen vervanging zijn van (geld)loon, voordelen van alle aard, premies of andere vergoedingen.
 • Je moet afspraken over maaltijdcheques vastleggen in een cao of een geschreven arbeidsovereenkomst. 
 • De maaltijdcheques moeten gelijk zijn voor de bedrijfsleiders en alle werknemers binnen de onderneming.
 • Je moet één maaltijdcheque toekennen per gepresteerde werkdag.
 • Je moet de cheques op naam afleveren
 • De werkgever mag maximaal 6,91 euro betalen per maaltijdcheque. Werknemers moeten per cheque minimaal 1,09 euro bijdragen.
 • De geldigheidsduur van de maaltijdcheques bedraagt 12 maanden.
 • De maaltijdcheques kunnen enkel gebruikt worden om maaltijden of verbruiksklare voeding aan te kopen.

 

Hospitalisatieverzekering: populair bij grotere bedrijven

Een hospitalisatieverzekering verzekert een werknemer tegen ziekenhuiskosten. Dit extralegaal voordeel is typisch voor grotere bedrijven en is iets minder populair bij bedrijven met minder dan twintig werknemers. Doordat de premies van zo’n verzekering ook vrijgesteld zijn van socialezekerheidsbijdragen is dit voordeel fiscaal heel interessant.

 

Groepsverzekering: bouw mee aan het aanvullend

pensioen van jouw werknemer

Via een groepsverzekering bouw je als werkgever mee aan het aanvullend pensioen van jouw personeel. Samen met een bedrijfswagen vinden werknemers dit het meest gunstige voordeel om te krijgen. Bovendien is dit voordeel zowel voor de werkgever als de werknemer fiscaal heel interessant. De premies die je betaalt zijn aftrekbaar als bedrijfslasten en ook het eindkapitaal geniet een gunstig fiscal regime. Voor de werknemer levert dit voordeel netto dubbel zoveel op als een loonsverhoging. Een gunstig extralegaal voordeel voor beide partijen dus! 

 

Ecocheques voor de aankoop van ecologische producten

Met ecocheques kunnen medewerkers ecologische producten kopen. Aangezien deze cheques vrij zijn van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen is dit een heel interessant voordeel om aan te bieden. In vergelijking met maaltijdcheques betaal je als werkgever geen eigen bijdrage. Het jaarlijks maximumbedrag van ecocheques is 250 euro.

 

Terugbetaling woon-werkverkeer

In principe ben je als werkgever verplicht om een vergoeding te betalen voor de kosten die jouw werknemers maken om naar hun werk te komen en terug naar huis te gaan. De vergoeding hangt af van het vervoersmiddel, de afspraken binnen de sector en de afspraken binnen het bedrijf.

Werknemers die gebruik maken van het openbaar vervoer hebben volgens De Nationale Arbeidsraad recht op een tussenkomst van de werkgever. Bekijk op de website van NMBS de exacte werkgeversbijdrage voor verschillende treinabonnementen.

Vergoedingen voor woon-werkverkeer zijn fiscaal interessant omdat ze, zowel voor de werkgever als de werknemer, vrijgesteld zijn van sociale bijdragen. Vervoerskosten zijn wél belastbaar voor de werknemer, met uitzondering van vergoedingen:

 • voor openbaar vervoer;
 • voor wagen ter waarde van 470 euro (inkomsten 2023);
 • met de fiets ter waarde van 0,27 euro per kilometer;
 • voor georganiseerd gemeenschappelijk vervoer, bijvoorbeeld carpooling. Op voorwaarde dat deze niet meer bedragen dan de prijs van een treinkaart in eerste klasse voor dezelfde afstand.

Deze vrijstellingen zijn enkel geldig als de werknemer kiest voor het forfaitaire bedrag van de aftrekbare beroepskosten. Bij bewijs van werkelijke beroepskosten gaat de vrijstelling sowieso verloren en is de tussenkomst volledig belast.

 

Voordelen van alle aard: computer en smartphone

Als werkgever kan je een laptop of gsm aankopen die je ook voor privédoeleinden kan gebruiken. Je kan ook kiezen om dit aan te bieden aan jouw personeel. In het loonpakket is dit dan een ‘voordeel van alle aard’, omdat de werknemer deze toestellen ook voor privédoeleinden mag gebruiken.

Het voordeel dat werknemers hieruit halen, is onderdeel van het brutoloon en/of het belastbaar inkomen. Zowel de werkgever als de werknemer betalen dus belastingen op het gebruik van dit materiaal. Voor deze voordelen legde de fiscus een forfaitair bedrag vast dat bepaalt waarop de werkgever én de werknemer belastingen moeten betalen. Zo raamt de overheid het voordeel van alle aard van een computer op 180 euro per jaar. 

 

Bedrijfswagen: zowel interessant voor werkgever als werknemer

Een bedrijfswagen is één van de meest populaire en ingeburgerde voordelen van alle aard. Dit voordeel is zowel voor de werkgever als de werknemer enorm interessant. Voor werkgevers is een bedrijfswagen voordeliger dan een loonsverhoging, omdat de kosten van een leasing grotendeels fiscaal aftrekbaar zijn. De werknemer bespaart dan ook geld op dure verzekeringspremies, onderhoudskosten, autobelasting en brandstofkosten.

Als werkgever betaal je geen gewone sociale bijdragen bij het aanbieden van dit voordeel van alle aard. Er moet wel een speciale solidariteitsbijdrage betaald worden, die berekend wordt op basis van de CO2-uitstoot van de wagen en het brandstofsysteem. Deze forfaitaire heffing wordt jaarlijks geïndexeerd. Doordat dit een voordeel alle aard is, betaalt de werknemer belastingen op zijn of haar bedrijfswagen. Dit belastbaar bedrag is afhankelijk van de milieuvriendelijkheid en de prijs van het voertuig.

In het kader van het vergroeningstraject voor bedrijfswagens, introduceert de wet vanaf 1 juli 2023 een aantal wijzigingen die een grote impact zullen hebben op wagens die aangekocht, geleased of gehuurd worden. 

 

De loonbonus voor extra motivatie en productiviteit

Een loonbonus is een beloning voor het behalen van een collectieve doelstelling. Deze bonus is niet enkel fiscaal interessant, maar is ook een uitstekende manier om jouw werknemers te motiveren. 

De loonbonus is tot een bepaald maximumbedrag vrijgesteld van belastingen en komt fiscaal in aanmerking als beroepskost. Er zijn wel enkele voorwaarden verbonden aan deze voordelen:

 • Een loonbonus moet verbonden zijn aan de collectieve resultaten van een onderneming op basis van collectieve criteria
 • De doelstellingen moeten duidelijk, transparant, meetbaar en verifieerbaar zijn. Kies dus voor SMART-doelstellingen
 • Het halen van de doelstelling mag nog niet zeker zijn op het moment van de invoering van de loonbonus.

Het aanbieden van een loonbonus biedt zowel voor je als jouw medewerkers interessante voordelen. Lees hier verder voor meer concrete informatie over het aanbieden van een loonbonus in jouw organisatie.

 

Waarom kiezen voor een extralegaal voordeel?

Extralegale voordelen vormen een fiscaal interessant én motiverend ingrediënt in het loonpakket van jouw werknemer. Wil je het meeste halen uit jouw loonpakket? Kies dan de voordelen die jouw werknemers echt willen én die voor je als werkgever het meest interessant zijn.

 

Wil je meer weten over het aanwerven van personeel?

Download dan het gratis e-book. Je leest er alles wat je moet weten: van de kost van een aanwerving, een functieprofiel en vacaturetekst schrijven, tot wettelijke documenten en verplichtingen.

 

 

Klaar om je eerste medewerker aan te werven?

Ontdek alles over personeel aanwerven
Door Gerben Vermeulen
16 maart 2023

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.