Share
Groepsverzekering

De groepsverzekering: wat houdt die meer in dan pensioenvorming?

Bij een groepsverzekering denkt men eerst aan aanvullende pensioenvorming. Dit is veelal het belangrijkste element van een groepsverzekering. Daarnaast is het ook aan te raden om zogenaamde ‘risicowaarborgen’ te verzekeren: premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid, arbeidsongeschiktheidsrente en overlijdenskapitaal.

groepsverzekering

Laten we even inzoomen op deze drie extra waarborgen

De waarborg ‘Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid’

Wanneer jouw medewerker langer dan een maand arbeidsongeschikt is, ontvangt hij geen loon meer van je als werkgever. Vanaf dan ontvangt hij via de mutualiteit vergoedingen van de sociale zekerheid, het RIZIV.  Aangezien de arbeidsovereenkomst op dat moment geschorst is, betaal je op dat moment ook geen premie voor zijn groepsverzekering en bouwt jouw medewerker geen pensioen op. 

Dankzij een waarborg ‘premievrijstelling’ zal de verzekeraar vanaf de tweede maand arbeidsongeschiktheid de verdere premiebetaling op zich nemen en spaart jouw medewerker verder voor zijn pensioen.

Als werkgever betaal je hiervoor een fiscaal aftrekbare premie. 

De waarborg ‘Arbeidsongeschiktheidsrente’

Het scenario is identiek als voor de premievrijstelling: de werknemer ontvangt vanaf de tweede maand van arbeidsongeschiktheid vergoedingen van het RIZIV. Alleen zijn deze herleid tot ongeveer 60 % van zijn vorig loon. Bovendien is het loon dat in aanmerking komt voor RIZIV-tussenkomst begrensd. Dit betekent dat werknemers met een loon hoger dan dit plafond, voor dat deel geen enkele tussenkomst van het RIZIV ontvangen. Vanaf de tweede maand van arbeidsongeschiktheid zal deze medewerker zijn inkomen een flinke duik zien nemen. Met een waarborg arbeidsongeschiktheidsrente kan je de kloof tussen het vorig loon en de RIZIV-betalingen dichten.

Is de werknemer arbeidsongeschikt als gevolg van een arbeids(weg)ongeval? Dan is de kloof heel wat kleiner tussen het vorig loon en dat wat de arbeidsongevallenverzekeraar tussenkomt. Echter, ook hier geldt een wettelijk plafond waarboven het loon niet verzekerd is. De premie voor de waarborg arbeidsongeschiktheidsrente is eveneens fiscaal aftrekbaar.

De waarborg ‘Overlijdenskapitaal’

De sociale zekerheid voorziet geen tussenkomst voor een werknemer die overlijdt als gevolg van ziekte of een privé-ongeval. Dit heeft voor het nabestaande gezin belangrijke financiële gevolgen. In elk geval zal de verzekeraar de al gespaarde som uitbetalen, maar meestal is dat ontoereikend. In theorie kan je ervan uitgaan dat een nabestaande partner een kapitaal nodig heeft van twee maal het bruto-jaarloon van de overledene om zich aan de nieuwe financiële situatie te kunnen aanpassen.
Vooral voor jonge werknemers is de premie voor de overlijdensdekking nagenoeg verwaarloosbaar!

De premie die de werkgever betaalt in het kader van de overlijdenswaarborg geldt ook als beroepskost.

Het is belangrijk om bij de invulling van de groepsverzekering na te denken over aanvullende risicowaarborgen. Zo krijgen jouw medewerkers een warm zorg-voor-mij-gevoel!

Verbeter je loonbeleid met een groepsverzekering

Henk Sanders
Door Henk Sanders
24 april 2018