Share
Personeelsbeleid

Later lezen?

De coronacrisis: wat als de kinderen van medewerkers niet naar school kunnen?

Het risico dat klassen of scholen tijdelijk de deuren moeten sluiten wegens COVID-19-besmettingen, blijft bestaan. Moet een medewerker daardoor thuisblijven om z’n kinderen op te vangen, ook al zijn ze niet besmet en hoeft hij dus niet in quarantaine? We bekijken wat jouw mogelijkheden als werkgever zijn.

De coronacrisis: wat als de kinderen van medewerkers niet naar school kunnen?

1. Thuiswerk

Heeft jouw medewerker een job die hij ook perfect van thuis uit kan verrichten? Dan kan je overeenkomen dat hij thuis aan de slag gaat tot z’n kind weer naar school kan. Je betaalt zijn loon gewoon door.

2. Vakantie of overuren

Heeft jouw werknemer nog enkele dagen wettelijke vakantie of ADV-dagen staan? Of zijn er nog overuren die hij moet recupereren? Ook dat kan een optie zijn om de dagen waarop hij instaat voor de opvang van z’n kinderen te overbruggen. Vakantie, ADV-dagen of overuren opnemen, kan wel enkel in onderling overleg.

3. Toegestane afwezigheid

Je medewerker kan je ook vragen om toegestane afwezigheid, beter bekend als onbetaald verlof. Ga je daar als werkgever mee akkoord, dat kan je dat het best schriftelijk vastleggen. Neem in het document zeker op dat het in onderling overleg en op vraag van jouw werknemer is.

4. Verlof om dwingende redenen

Elke onvoorziene, los van het werk staande gebeurtenis die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereist, valt onder de noemer ‘dwingende reden’.

Je werknemer zou dus op de eerste dag dat hij de kinderen moet opvangen verlof om dwingende redenen kunnen inboeken, omdat het niet te voorzien was. De dagen nadien kan hij dat in principe niet meer, omdat hij dan de nodige tijd heeft gekregen om de opvang te regelen. Toch kan je ook dan als werkgever nog enkele dagen verlof om dwingende redenen toekennen. Het staat je namelijk vrij om soepel met deze mogelijkheid om te springen.

5. Ouderschapsverlof of tijdskrediet

Je werknemer kan het klassieke ouderschapsverlof opnemen om voor een kind te zorgen, zolang dat nog geen twaalf jaar is op het moment dat het verlof ingaat (en als is voldaan aan alle andere voorwaarden).

Corona-ouderschapsverlof is momenteel geen mogelijkheid meer. De huidige regeling liep af op 30 september 2020.

Ten slotte is ook tijdkrediet een optie voor kinderen onder de acht jaar (en als is voldaan aan alle andere voorwaarden).

6. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Wanneer de school (gedeeltelijk) moet sluiten en je medewerker daarvoor een attest van de school ontvangt, dan kan je als werkgever op basis daarvan een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als jouw medewerker geen enkele andere oplossing voor de opvang van z’n minderjarige kinderen heeft. Je medewerker kan dan tijdens de duur van de sluiting en voor de periode dat hij instaat voor de opvang van z’n kinderen een uitkering ontvangen.

Florence Van Coillie
Door Florence Van Coillie
28 september 2020

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.