Share
Gezondheid

Later lezen?

Contact tracing binnen jouw onderneming: zo pak je het aan

Heeft een van jouw medewerkers contact gehad met een persoon die besmet is met het coronavirus? Dan is het belangrijk om als werkgever in kaart te brengen of het om een hoog- of laagrisicocontact gaat en de bijbehorende maatregelen te treffen.

Contact tracing binnen jouw onderneming: zo pak je het aan

Wat is een hoogrisicocontact?

In deze gevallen is er sprake van een hoog risico:

 • Je werknemer komt terug uit een rode zone en wordt via het zelfevaluatiedocument als hoogrisicocontact beschouwd.
 • Je werknemer kwam voor langere tijd van dichtbij in contact met een zieke persoon (meer dan vijftien minuten en binnenshuis, met een afstand van anderhalve meter of minder). Ze droegen allebei geen masker.

Dit zijn de maatregelen bij hoogrisicocontact

 • Je werknemer moet thuis in quarantaine. De quarantaine moet minstens zeven dagen duren en gaat in na het laatste risicovolle contact of na terugkeer uit de rode zone (na zelfevaluatie als hoogrisicocontact). Op de vijfde dag van de quarantaine moet je werknemer verplicht een test laten uitvoeren.

Is de test negatief, dan mag je werknemer na afloop van de zeven dagen weer komen werken. Hij moet wel nog zeven dagen waakzaam blijven.

Is de test positief, dan moet hij na afloop van de zeven dagen nog eens zeven dagen in thuisisolatie. Pas daarna mag hij opnieuw beginnen te werken (op voorwaarde dat hij geen klachten heeft).

 • Je werknemer moet gedurende veertien dagen de volgende maatregelen treffen:
  • De basishygiënemaatregelen (handhygiëne, hoest- en nieshygiëne) strikt respecteren.
  • Voor alle verplaatsingen buitenshuis een mondmasker dragen.
  • De eigen gezondheid zorgvuldig in de gaten houden (zelfcontrole). Als er symptomen optreden, moet hij de huisarts telefonisch contacteren.
  • Sociale contacten vermijden en steeds een afstand van anderhalve meter houden.

Opgelet: Bij essentiële beroepen (bv. verpleegkundigen) kan je je werknemers uitzonderlijk vragen om toch naar het werk te komen, maar wel enkel als het noodzakelijk is om de continuïteit van de essentiële dienstverlening te waarborgen. Respecteer dan zeker ook de nodige voorwaarden:

 • Laat je medewerkers tweemaal per dag hun lichaamstemperatuur controleren.
 • Ze moeten te allen tijde een mondmasker dragen en extra aandacht besteden aan handhygiëne.
 • Wees waakzaam voor symptomen.
 • Laat hen minstens anderhalve meter afstand houden tijdens pauzes.
 • Vraag hen om sociale contacten buiten het werk te vermijden en niet op reis te gaan.
 • Bij twijfel: laat hen contact opnemen met de huisarts.

Wat is een laagrisicocontact?

In deze gevallen is er sprake van een laag risico:

 • Werknemers die terugkeren uit een groene of oranje zone.
 • Werknemers die slechts kort in contact kwamen met een zieke personen of personen die positief testten (bv. contact in de supermarkt of met een collega die niet naast hen zit op het werk).

Dit zijn de maatregelen bij laagrisicocontact

Deze werknemers moeten:

 • het Passenger Locator Form invullen (na een verblijf van meer dan 48 uur in het buitenland);
 • zich niet laten testen en niet in quarantaine;
 • sociale contacten tot een minimum beperken;
 • een afstand van minstens anderhalve meter respecteren;
 • een mondmasker dragen tijdens alle verplaatsingen buitenshuis en op het werk.
Florence Van Coillie
Door Florence Van Coillie
07 oktober 2020

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.