Share
Personeelsbeleid

Later lezen?

Btw-activatie nodig voor niet-familiale helpers

Heel wat bouwfirma’s doen een beroep op zelfstandige helpers om mee te werken in hun bouwonderneming. In de meeste gevallen moet zo’n zelfstandige helper zich enkel aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Maar opgelet! Gaat het om niet-familiale helpers, dan is ook een btw-activatie van de helper vereist.

extralegale voordelen

Zelfstandige helper

Een zelfstandige helper is iemand die een andere zelfstandige (met een eenmanszaak) vervangt of bijstaat en daarbij niet verbonden is door een arbeidsovereenkomst. Op enkele uitzonderingen na moet zo’n zelfstandige helper zich altijd aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Maar wat met de btw? Moet de helper een btw-nummer aanvragen als zijn/haar activiteiten aan de btw onderworpen zijn?

  • Familiale helpers: geen btw-activatie

De algemene regel luidt dat wie activiteiten doet die aan de btw onderworpen zijn, een btw-activatie moet doen. Dat geldt niet voor zogenaamde ‘familiale helpers’: wie als familiaal helper in het kader van een familiebedrijf onder leiding van verwanten werkt, hoeft volgens de btw-administratie geen btw-activatie aan te vragen.

Maar wat is nu precies een familiaal helper? We legden de vraag voor aan de btw-administratie en kregen deze definitie:  

“een bloed- of aanverwant (echtgenoot of wettelijk samenwonende partner) in de eerste, tweede, derde of vierde graad van de natuurlijke persoon die belast is met de leiding van het familiebedrijf. De familiaal helper dient niet samen te wonen met de persoon belast met de leiding.”

Concreet gaat het dus bv. om (schoon)broers en -zussen, (schoon)ouders, grootouders, (klein)kinderen, neven, nichten, ooms, tantes, enz.

  • Niet-familiale helpers: wel btw-activatie

Wie niet  aan  de  definitie  van  ‘familiaal  helper’ voldoet (zoals bv. een feitelijk samenwonende), valt niet onder de uitzondering en moet dus wel degelijk zijn/haar btw-nummer activeren.

Contacteer het bevoegd btw-controlekantoor

Heb je een klant die zich moet aansluiten als niet-familiaal helper en activiteiten doet die aan de btw onderworpen zijn? Contacteer dan het bevoegde btw-controlekantoor om een btw-nummer aan te vragen. Het ondernemingsloket kan hierbij helaas niet helpen: zelfstandige helpers zijn geen inschrijvingsplichtige onderneming en krijgen wettelijk gezien dus geen ondernemingsnummer via het ondernemingsloket.

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Florence Van Coillie
Door Florence Van Coillie
08 mei 2023

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.