Share
Personeelsbeleid

Beëindiging van een arbeidsovereenkomst: dit moet je weten

Zowel een werknemer als een werkgever kan op elk moment beslissen om een arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur eenzijdig te beëindigen. Bij een ontslag is het wel belangrijk om met bepaalde voorwaarden en specifieke regels rekening te houden.

beëindiging van een arbeidsovereenkomstTwee belangrijke regels bij ontslag

 

1. Motiveer het ontslag

Wil je als werkgever een werknemer ontslaan? Dan ben je verplicht dit ontslag te motiveren. Je moet de werknemer aan het einde van de arbeidsrelatie ook enkele sociale documenten bezorgen, waaronder het werkloosheidsbewijs C4.

 

2. Respecteer de Opzegtermijn

Zowel de werknemer als de werkgever moet vóór de stopzetting van de overeenkomst een opzegging geven (ontslag door opzegging). Tijdens die periode moeten beide partijen zich nog aan de arbeidsovereenkomst houden. Deze opzegging moet schriftelijk gebeuren via een aangetekende brief.

Respecteert de werkgever of de werknemer de opzegtermijn niet? Dan moet de verbrekende partij een opzeggingsvergoeding betalen (ontslag door verbreking). Sinds de invoering van het eenheidsstatuut op 1 januari 2014, gelden voor alle arbeiders en bedienden dezelfde vaste opzeggingstermijnen voor de anciënniteit opgebouwd vanaf 1 januari 2014. Ook een sectoraal afgesloten cao kan niet afwijken van deze vastgelegde termijnen.

 

Specifiek: arbeidsovereenkomst van bepaalde duur

Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur en arbeidsovereenkomsten voor een duidelijk omschreven werk eindigen automatisch bij respectievelijk het verstrijken van de afgesproken duur of de voltooiing van het werk. Ook deze overeenkomsten kunnen de werkgever of de werknemer eenzijdig beëindigen met een opzeggingstermijn, als ze afgesloten zijn na 31 december 2013 . Er zijn wel voorwaarden aan verbonden

De werkgever of de werknemer kan de arbeidsovereenkomst enkel opzeggen tijdens de eerste helft van de overeengekomen duurtijd. In het geval van een overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk, is dit ook mogelijk tijdens de eerste helft van de vooropgestelde duurtijd. In beide gevallen mag de periode niet langer zijn dan 6 maanden.

 

Bereken de opzegtermijn

Het is belangrijk om steeds rekening te houden met de opzegtermijn. Wil je graag weten welke opzegtermijn van toepassing is? Maak gebruik van deze handige e-tool om de concrete opzegtermijn in een handomdraai te berekenen. 

 

Alles weten over personeel?

Download het gratis e-book
Arne Sevenhant
Door Arne Sevenhant
13 juli 2018