Share
Loonbeleid

Later lezen?

7 belangrijke dingen die je moet weten over groepsverzekering

Een groepsverzekering is aan een strikt wettelijk kader onderworpen. We haalden enkele wetten en regels al aan in het e-book over groepsverzekering: de gelijke behandeling van werknemers, de 80%-regel, het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden. Maar ook deze zeven dingen moet je zeker weten.

groepsverzekering

1. Jouw werknemers kunnen mee investeren in hun groepsverzekering

Als je jouw werknemers boven de officiële loonbarema’s betaalt, kan je met hen overeenkomen om een deel van dit hoger loon te investeren in een betere financiële toekomst. Deze oplossing is voor jou budgetneutraal.

2. Stopzetting of wijziging kan mits overleg

Een groepsverzekering is een engagement voor langere duur. Toch kan je dit engagement na verloop van tijd stopzetten of de voorwaarden ervan wijzigen. Je dient hierover wel overleg te plegen met jouw werknemers of hun afvaardiging.

3. Je moet een minimumrendement halen als werkgever

Als werkgever moet je een minimumrendement van 1,75% garanderen voor de opbouw van het pensioenkapitaal. Dit percentage wordt jaarlijks herzien en kan maximum stijgen naar 3,25%. Belangrijk is dat je weet dat je als werkgever garant staat voor dit rendement. Als jouw verzekeraar het minimumrendement niet kan waarmaken, is het aan jou als werkgever om het tekort bij te passen.

4. Verplichte aansluiting van werknemers binnen één categorie

Je bent verplicht al jouw werknemers binnen eenzelfde categorie aan te sluiten. 

5. jouw medewerker kan zijn waarborgen kiezen

Je kan jouw werknemers binnen een vooraf bepaald budget een keuze laten tussen pensioenopbouw, arbeidsongeschiktheids- en overlijdenswaarborgen. In dat geval voorzie je een standaarddekking die automatisch geldt van zodra je een medewerker aansluit. Zo valt niemand uit de boot. Kiest een medewerker een hogere waarborg voor arbeidsongeschiktheid of overlijden, dan kan hier een medische vragenlijst of een medisch onderzoek aan te pas komen.

6. Pas op voor bijkomende taksen

Voor werknemers met een hoge jaarbezoldiging, kan de jaarpremie aardig oplopen. Ligt de premie hoger dan € 32 472,96 (pensioenvorming en overlijdensdekking), dan dien je een bijkomende taks (Wijninckx) te betalen van 3% op het bedrag boven deze grens.

7. Kies een goede verzekeraar

De keuze van een goede verzekeraar is een niet onbelangrijk element bij het uittekenen van een groepsverzekering voor jouw medewerkers. Let daarbij zeker op bepalende waarde-elementen zoals solvabiliteit, service, beschikbare tools, ervaring, kostprijs …

Henk Sanders
Door Henk Sanders
29 januari 2019

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.