Share
Actualiteit

Later lezen?

Opnieuw zelfstandige na een faillissement, zo vermijd je problemen voor je klant bij een doorstart

Stel dat enkel de activiteiten van je klant wijzigen. Dan hoeven de hoedanigheden en vestigingseenheid niet stopgezet te worden in de KBO. Via het ondernemingsloket breng je de wijziging in orde. Oefent de ondernemer dezelfde activiteiten op dezelfde vestigingseenheid uit, dan hoeft het loket niets aan te passen in de KBO.zelfstandig na een faillissement

Een zelfstandige activiteit na opening faillissement

Je klant heeft de boeken neergelegd. Een curator is ondertussen door de rechtbank toegewezen voor de afhandeling van de lopende zaken. In de Kruispuntbank van Ondernemingen staat de ondernemer vermeld met de status “opening faillissement” zolang de faillissementsprocedure niet volledig afgehandeld is. Toch besluit hij niet te wachten tot het vonnis voor de sluiting van het faillissement en klopt hij bij jou aan om opnieuw op te starten.

Voor een eenmanszaak betekent dit dat hetzelfde ondernemingsnummer behouden blijft, aangezien dit gekoppeld is aan het rijksregisternummer. Het ondernemingsloket kan eventueel bijkomende activiteiten opnemen, vestigingseenheden toevoegen, …


Nieuwe activiteiten versus doorstart met gelijkaardige activiteiten

Wanneer het gaat om een compleet nieuwe activiteit(en), en er dus geen verwarring is met de vroegere activiteiten van de onderneming, dan kan dit – op verantwoordelijkheid van de klant zelf- beschouwd worden als een zogenaamde “fresh start” op voorwaarde dat er geen beroepsverbod bestaat. In dit geval is er geen toestemming nodig van de curator. De inschrijvingskosten zijn voor de ondernemer.

Wanneer de ondernemer echter een doorstart wil maken, met andere woorden, de ondernemer wil in dit geval dezelfde activiteiten uitoefenen als vroeger, dan wordt dit niet beschouwd als een “fresh start”. In dit geval is er wel een toestemming van de curator nodig. Ook de inschrijvingskosten zijn dan ten laste van de curator.

Er kan in dit geval wel een probleem opduiken bij de btw en de btw-regeling. Het faillissement wordt afgehandeld met behoud van het “btw-nummer” en de recuperatie van eventuele tegoeden. Anderzijds zou de klant nieuwe activiteiten uitoefenen onder ditzelfde nummer, wat voor verwarring kan zorgen.


Hoe kan je klant toch verder werken als zelfstandige?

Stel dat enkel de activiteiten van je klant wijzigen. Dan hoeven de hoedanigheden en vestigingseenheid niet stopgezet te worden in de KBO. Via het ondernemingsloket breng je de wijziging in orde. Oefent de ondernemer dezelfde activiteiten op dezelfde vestigingseenheid uit, dan hoeft het loket niets aan te passen in de KBO.

Daarnaast moet de overheid (btw) op de hoogte zijn van de nieuwe activiteit of van de doorstart. Dit kan niet via een formulier 604A ('Aanvraag tot identificatie voor btw-doeleinden bij aanvang van een activiteit').

Als de btw op de hoogte is van de doorstart, dan past de btw het belastingregime van faling aan naar een ander regime zoals maandelijkse of trimestriële aangiften. De curator zelf blijft de verzamelaangiften voor de afhandeling van het faillissement indienen, terwijl de ondernemer zelf periodieke aangiften indient tijdens dezelfde periode.

De ondernemer maakt dus best niet opnieuw schulden met zijn nieuwe activiteit.

 

Wat zijn de gevolgen voor de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds?

  • Volledige stopzetting: als de ondernemer geen enkele zelfstandige activiteit meer uitoefent, dan zet het sociaal verzekeringsfonds de aansluiting stop op datum van de opening van het faillissement.
  • Herstarten met een eenmanszaak zonder kalenderkwartaal onderbreking: wil hij alsnog een zelfstandige activiteit herstarten op zijn eenmanszaak, zonder dat er een volledig kalenderkwartaal onderbreking is, dan annuleert het sociaal verzekeringsfonds de stopzetting van de aansluiting binnen hetzelfde kwartaal. In dit geval volstaat e-mail naar het sociaal verzekeringsfonds.
  • Herstarten met een eenmanszaak na kalenderkwartaal onderbreking: start de klant opnieuw, maar zit er minstens een volledig kalenderkwartaal tussen, dan kan hij best een nieuwe aansluitingsverklaring invullen.
    Opgelet! Je klant mag vrij kiezen bij welk sociaal verzekeringsfonds hij wil aansluiten, tenzij hij geniet van het overbruggingsrecht. In dit geval vervalt de vrije keuze van fonds en moet hij aansluiten bij het fonds dat de uitbetaling doet van het overbruggingsrecht. Dit geldt ook indien het overbruggingsrecht reeds volledig opgenomen is en er niet minstens een volledig kalenderkwartaal ligt tussen het einde van het overbruggingsrecht en de herstart van de zelfstandige activiteit. Wie herstart als zelfstandige in hoofdberoep, verliest dan wel uitbetaling van het overbruggingsrecht (of de eventuele werkloosheidsuitkering).

 

Je klant is onzeker over zijn faillissement

Wie in Vlaanderen woont en in de problemen zit met zijn onderneming of de boeken wil neerleggen, kan aankloppen bij DYZO. DYZO begeleidt kosteloos ondernemers die dreigen failliet te gaan. Ze bieden ook antwoorden op juridische vragen omtrent de faillissementsprocedure.

Wil je klant uitvissen waar het misloopt? Onder leiding van de ondernemerscoaches van Liantis talent services, wordt het businessplan onder de loep gelegd én focussen op de obstakels die de ondernemer ervaart. Zo kan hij zijn troeven voor de toekomst verder versterken en valkuilen bij een nieuw project proberen te vermijden. 

 

Belangrijk om te onthouden

Als iemand dus opnieuw een zelfstandige activiteit wil opnemen, al dan niet met dezelfde activiteiten, dan neem je best steeds contact op met de curator om dit te melden. De insolventiewet bepaalt immers dat de ondernemer niet mag belemmerd worden om zijn zelfstandige activiteiten te blijven uitoefenen. Om de doorstart vlot te laten verlopen, is het nuttig om alle betrokken diensten op de hoogte te brengen. 

Laat je klant herstarten bij opening faillissement

Geef het dossier in via My Liantis
Gerd Van Bergen
Door Gerd Van Bergen
07 augustus 2019

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.