Share
Actualiteit

Later lezen?

Welke raad geef je aan een klant met betalingsproblemen?

Wanneer er onvoorziene kosten de kop opsteken of de verkoopcijfers tijdelijk tegenvallen en de facturen zich beginnen opstapelen, kan een zelfstandige snel in de problemen te komen. Als de betaling van de sociale bijdragen teveel wordt, neemt je klant best zo snel mogelijk contact op met zijn klantenadviseur bij Liantis. Zo kunnen we samen voorkomen dat je klant in de problemen komt met zijn sociale bescherming en dat de schulden zich opstapelen. Wanneer de sociale bijdragen niet op tijd betaald zijn, worden er namelijk ook nog verhogingen aangerekend. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende oplossingen die we kunnen aanreiken.

Betalingsproblemen

Starter in moeilijkheden

Startte je klant onlangs zijn zelfstandige activiteit? Als hij zich tijdig aansloot, heeft hij recht op één kwartaal betalingsuitstel voor de eerste twee kwartaalbijdragen. Zo moet hij zijn 1e kwartaalbijdrage pas betalen tegen het einde van het 2e kwartaal van aansluiting en zijn 2e kwartaalbijdrage tegen het einde van het 3e kwartaal. Opgelet: omdat het enkel om een uitstel gaat, zullen de sociale bijdragen van kwartaal 2 én 3 dezelfde vervaldag hebben.

Als de minimumbijdrage desondanks toch zwaar valt voor een startende zelfstandige in hoofdberoep, dan kan hij vragen om gedurende de eerste 4 opeenvolgende kwartalen van zijn aansluiting in hoofdberoep een lagere sociale bijdrage te betalen. Je klant komt hiervoor in aanmerking als hij gedurende vijf jaar vóór de start van zijn zelfstandige activiteit in hoofdberoep niet actief was als zelfstandige in hoofdberoep, onder artikel 37 of als meewerkende echtgenoot maxistatuut.


Tijdelijk minder inkomsten

 • Aanvraag vermindering

Heeft je klant een minder goed jaar? Dan is het de moeite waard om een aanvraag voor verminderde (voorlopige) sociale bijdrage in te dienen. Zo zijn de gevraagde bijdragen beter afgestemd op de werkelijke inkomsten. Je kan de aanvraag makkelijk voor je klant indienen via onze online tool My Liantis. Houd wel rekening met de beperkingen en inkomstendrempels, anders loopt je klant het risico op verhogingen door een onterechte vermindering van de sociale bijdragen.

 • Afbetalingsplan

Kan je klant, ondanks de verminderde bijdragen, de verschuldigde bijdragen niet betalen? Overweeg dan een afbetalingsplan. Je klant betaalt de schuld in dat geval in maandelijkse schijven af. Via My Liantis kan je eenvoudig nakijken of je klant al een betalingsplan heeft afgesloten. 

 • Kwijtschelding van verhogingen wegens laattijdige betaling

Wanneer de sociale bijdragen niet op tijd betaald zijn, worden er verhogingen aangerekend, zelfs wanneer je een afbetalingsplan hebt afgesproken. Voor deze verhogingen kan je klant een aanvraag tot kwijtschelding indienen bij het RSVZ. Daar is wel een voorwaarde aan verbonden: de hoofdsom van de sociale bijdragen moet betaald zijn voordat je een aanvraag kan doen.

 • Vrijstelling van bijdragen

Brengen bovenstaande oplossingen geen soelaas voor jouw klant? Dan biedt een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen mogelijk een oplossing. Wordt de aanvraag goedgekeurd door het RSVZ, dan zijn de bijdragen tot maximaal 1 jaar terug vrijgesteld. Je klant blijft in orde voor de ziekteverzekering en de kinderbijslag, maar de vrijgestelde kwartalen tellen niet mee voor zijn pensioen!

Slaagt je klant er net in om het hoofd boven water te houden, maar hangt hem een grote regularisatiebijdrage boven het hoofd, dan kan hij bijvoorbeeld ook enkel een vrijstelling vragen voor deze regularisatiebijdrage. Deze periode telt dan wel gewoon mee voor zijn pensioen als de voorlopige bijdrage betaald werd.


Kampt je klant met terugkerende betalingsmoeilijkheden?

Zit je klant in een neerwaartse spiraal met zijn zaak, dan kunnen de schulden snel oplopen. Om erger te voorkomen, kan je jouw klant in functie van zijn persoonlijke situatie, inkomen en type aansluiting, één van de volgende opties aanraden:

 • De toepassing van artikel 37’ aanvragen (ook gekend als de gelijkstelling met een bijberoep). Voor zelfstandigen in hoofdberoep met beperkte inkomsten kan de gunstige bijdrageregeling van dit artikel wat financiële ademruimte bieden. Belangrijk: je klant neemt hier een risico, omdat hij met dit statuut geen eigen sociale rechten opbouwt. Zo zal hij geen recht hebben op pensioen en geen uitkeringen ontvangen bij arbeidsongeschiktheid. Beschouw het dus eerder als een tijdelijke oplossing.
  • Heeft je klant eerder in loondienst gewerkt? Dan heeft hij na zijn stopzetting misschien recht op een werkloosheidsuitkering via de RVA.
  • Als zelfstandige bouw je -in tegenstelling tot loontrekkenden- jammer genoeg geen recht op werkloosheidsuitkering op. Je klant kan wel een beroep doen op het overbruggingsrecht. Om de moeilijke periode na de stopzetting te overbruggen, kan hij tot 12 maanden lang een financiële uitkering ontvangen. Hij hoeft intussen geen sociale bijdragen te betalen, maar behoudt wel een aantal sociale rechten. Let op, de periode telt niet mee voor het pensioen. 
    

Is artikel 37 geen goede oplossing voor je klant? Dan kan een (tijdelijke) stopzetting (al dan niet met een faillissement) een goede uitweg zijn.

 • Contacteer Dyzo, de partner van Liantis gespecialiseerd in de begeleiding van ondernemers in moeilijkheden.
 • Overweegt je klant zijn carrière een andere wending te geven of is hij op zoek naar een klankbord? Liantis biedt individuele coaching aan op maat van zelfstandige ondernemers.
Daarnaast zijn er nog enkele specifieke situaties waarvoor een oplossing op maat bestaat.

Ziekte-uitkeringen voor wie niet meer in staat is te werken

Is je klant niet in staat om te werken door ziekte? Dan zijn er drie partijen waarmee hij best contact opneemt om te controleren waar hij eventueel recht op heeft: 
 1. Het ziekenfonds, voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering;

 2. De verzekeraar, voor een uitkering gewaarborgd inkomen en/of een premievrijstelling en vergoeding in het kader van een Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen;

 3. Het sociaal verzekeringsfonds voor een vrijstelling van de sociale bijdragen.

Betalingsuitstel voor wie werkt in een sector in crisis 

Heeft de overheid officieel erkend dat de sector waarin je klant werkt in crisis verkeert, dan kan hij één jaar uitstel vragen voor de betaling van de voorlopige bijdrage. Op dit moment zijn bijvoorbeeld de fruitteelt- en rundsvleessector getroffen, maar ook wie moeilijkheden ondervindt als gevolg van de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest komt in aanmerking.


Kortom… 

Er zijn heel wat uiteenlopende oplossingen. Geef je klant de gouden raad om zo snel mogelijk alle nodige partijen op de hoogte te brengen. Zo stapelen de schulden zich niet op en komt hij niet in de problemen met zijn sociale bescherming.

Wil je weten welke van jouw klanten met betalingsachterstand kampen?

Kom het te weten via My Liantis
Andy Hens
Door Andy Hens
22 juli 2019

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.