Share
Actualiteit

Later lezen?

Welke raad geef je aan een klant met betalingsproblemen?

Wanneer er onvoorziene kosten de kop opsteken of de verkoopcijfers tijdelijk tegenvallen en de facturen zich beginnen opstapelen, kan een zelfstandige snel in de problemen te komen. Heb je een klant die moeilijk of helemaal niet in staat is zijn sociale bijdragen te betalen? Geen zorgen, hieronder vind je de oplossing naargelang de situatie waarin je klant zich bevindt. 

Betalingsproblemen

Starter in moeilijkheden: betalingsuitstel

Startte je klant onlangs zijn zelfstandige activiteit? Als hij zich tijdig aansloot, heeft hij recht op één kwartaal betalingsuitstel voor de eerste twee kwartaalbijdragen. Opgelet: omdat het enkel om een uitstel gaat, zullen de sociale bijdragen van kwartaal 2 én 3 dezelfde vervaldag hebben.


Onverwachte, officieel erkende situaties: betalingsuitstel

Er zijn al enkele uitzonderlijke situaties geweest waarin de overheid de moeilijkheden van zelfstandigen officieel erkent. Economische sancties van andere landen, zoals het Russisch invoerverbod, maar ook de invloed van de terroristische aanslagen en voedselcrisissen worden in bepaalde (beperkte) gevallen erkend.

Wanneer dat het geval is en jouw klant hierdoor schade leed, kan hij recht hebben op een betalingsuitstel. Raad je klant aan om contact op te nemen met zijn klantverantwoordelijke.


Ziek of arbeidsongeschikt: eventuele uitkeringen

Is je klant niet in staat om te werken door ziekte? Dan zijn er drie partijen waarmee je klant het best contact opneemt om te controleren waar hij eventueel recht op heeft:

 1. Het ziekenfonds, voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering;
 2. De verzekeraar, voor een uitkering gewaarborgd inkomen;
 3. Het sociaal verzekeringsfonds voor een gelijkstelling ziekte.


Tijdelijk minder inkomsten: 3 keuzes

 • Aanvraag vermindering

Heeft je klant het voorbije jaar lagere inkomsten? Dan is het de moeite waard om een aanvraag voor verminderde (voorlopige) sociale bijdrage in te dienen. Zo zijn de gevraagde bijdragen beter afgestemd op de werkelijke inkomsten. Houd wel rekening met de beperkingen en inkomstendrempels, anders loopt je klant het risico op verhogingen door een onterechte vermindering van de sociale bijdragen.

 • Afbetalingsplan

Kan je klant, ondanks de verminderde bijdragen, de verschuldigde bijdragen niet betalen? Overweeg dan een afbetalingsplan. Je klant betaalt de schuld in dat geval in maandelijkse schijven af. Er worden wel nog steeds verhogingen door laattijdige betaling aangerekend. Voor deze verhogingen kan je klant nadien een aanvraag tot kwijtschelding indienen.

 • Vrijstelling van bijdragen

Is een afbetalingsplan geen optie voor jouw klant? Dan biedt een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen mogelijk een oplossing. Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan zijn de bijdragen tot maximaal 1 jaar terug vrijgesteld. Hou er wel rekening mee dat vrijgestelde kwartalen geen pensioenrechten opleveren.


Terugkerende betalingsmoeilijkheden: 5 mogelijkheden

Zit je klant in een neerwaartse spiraal met zijn zaak, dan kunnen de schulden snel oplopen. Om erger te voorkomen, kan je jouw klant in functie van zijn persoonlijke situatie, inkomen en type aansluiting, één van de volgende opties aanraden:

 • De toepassing van artikel 37’ aanvragen (ook gekend als de gelijkstelling met een bijberoep). Voor zelfstandigen in hoofdberoep met beperkte inkomsten kan de gunstige bijdrageregeling van dit artikel wat ademruimte bieden. Belangrijk: je klant bouwt geen eigen sociale rechten op met dit statuut. Beschouw het dus eerder als een tijdelijke oplossing. 
 • Is artikel 37 geen goede oplossing voor je klant? Dan kan een (tijdelijke) stopzetting een goede uitweg zijn.
 • Heeft je klant eerder in loondienst gewerkt? Dan heeft hij misschien recht op een werkloosheidsuitkering via de RVA.
 • Als zelfstandige bouw je -in tegenstelling tot loontrekkenden- jammer genoeg geen recht op werkloosheidsuitkering op. Je klant kan wel een beroep doen op het overbruggingsrecht.
 • Contacteer Dyzo, de partner van Liantis gespecialiseerd in de begeleiding van ondernemers in moeilijkheden.

 

Kortom… 

Er zijn heel wat uiteenlopende oplossingen. Geef je klant de gouden raad om zo snel mogelijk alle nodige partijen op de hoogte te brengen. Zo stapelen de schulden zich niet op en blijft je klant niet bij de pakken zitten.


Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor boekhouders en accountants

 

Andy Hens
Door Andy Hens
07 januari 2019

 Later Lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?
Laat hieronder je email-adres achter en we sturen je een handige link zodat je het snel kan terugvinden.
We sturen je enkel de link, geen spam.