Share
Actualiteit

Later lezen?

Wanneer is een erkenning als aannemer verplicht bij overheidsopdrachten?

Heb je een klant in de bouwsector die graag overheidsopdrachten wil uitvoeren? Houd er dan rekening dat hij waarschijnlijk een erkenning als aannemer nodig heeft om in aanmerking te komen. Bovendien zijn er nog heel wat factoren die bepalen welke werken de bouwonderneming van je klant zal kunnen voltooien.

Hoe werkt een openbare aanbesteding? 

Bij een openbare aanbesteding wordt op voorhand de uit te voeren bouwwerkzaamheid uitvoerig omschreven en kunnen geïnteresseerde aannemers hun offerte indienen. 

Alle bouwwerkzaamheden zijn naargelang hun aard en moeilijkheidsgraad onderverdeeld in categorieën en ondercategorieën. Die werken worden daarnaast ook nog eens onderverdeeld in klassen om het maximumbedrag van de uit te voeren werken te bepalen. Bij een openbare aanbesteding wordt dus op voorhand al een (onder)categorie en een klasse toegekend aan het uit te voeren werk.  

Welke opdrachten komen in aanmerking? 

Welke opdrachten worden beschouwd als een overheidsopdracht? Er bestaan drie soorten: 

  1. Echte overheidsopdrachten: werken voor de federale overheid, gewesten, provincies, gemeenten en parastatalen (instellingen en diensten die door de overheid worden opgericht, maar die verder toch een zekere onafhankelijkheid in bestuur genieten). Voorbeeld: de bouw van een nieuw stadhuis.

  2. Opdrachten van andere rechtspersonen waarop de overheidsopdrachtenwet van toepassing is. Voorbeeld: door de overheid gesubsidieerde universitaire instellingen.

  3. Privéwerken die voor minstens 25% door de genoemde overheden worden betoelaagd.

Om welke werken gaat het precies? 

Het gaat om de aanneming van werken zoals: 

  • het (ver)bouwen, afbreken, inrichten of herstellen van onroerende goederen;
  • en het vervaardigen en plaatsen van uitrustingsbestanddelen die na plaatsing deel uitmaken van het onroerend goed (vb. een houten trap). 

Voor leveringen en diensten is geen erkenning vereist. 

Erkenning als aannemer is verplicht 

Van zodra een aannemer wil meedoen aan zo’n openbare aanbesteding en dus werken wil uitvoeren in het kader van een overheidsopdracht, moet hij over een erkenning als aannemer beschikken als de prijs van die werken hoger is dan 50.000 euro of 75.000 euro (afhankelijk van de aard van het werk). Dit geldt zowel voor de hoofdaannemer als de onderaannemer die aan die overheidsopdracht meewerken.

Wanneer een aannemer een erkenning als aannemer aanvraagt, wordt voor hem bepaald welke werken hij mag uitvoeren (categorieën en ondercategorieën) en tot welk maximumbedrag (klasse). Dat gebeurt op basis van de technische bekwaamheid van de bouwonderneming, haar financiële draagkracht en haar professionele integriteit. Om dit aan te tonen, moet de onderneming diverse bewijsstukken verzamelen en voorleggen bij de aanvraag bij de erkenningscommissie. 

Wat kan Liantis voor je doen? 

Liantis ondernemingsloket kan op basis van de inschrijving van je klant in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) voor jou nagaan voor welke werken de onderneming in aanmerking komt en tot welke klasse (maximumbedrag) de aannemer eventueel kan gaan. Daarna bezorgen we ook een overzicht van de te verzamelen bewijsstukken, houden we de geldigheid in het oog en versturen we de aanvraag tot erkenning als aannemer naar de erkenningscommissie. 

Wil jouw klant aan openbare aanbestedingen meedoen? Aarzel dan niet om deze erkenning aan te vragen via Liantis ondernemingsloket

Erkenning als aannemer nodig? 

online aanvragen
Florence Van Coillie
Door Florence Van Coillie
04 november 2022

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.