Share
Opstartformaliteiten

Later lezen?

Moet je klant zijn VZW laten inschrijven in de KBO?

Regelmatig krijgen we de vraag of verenigingen zonder winstoogmerk (VZW’s) sinds de hervorming van het ondernemingsrecht op 1 november 2018 moeten ingeschreven worden in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). We verduidelijken.

vzw inschrijven kbo

Vóór de hervorming van het ondernemingsrecht was het zo dat net als bijvoorbeeld de beroepsverenigingen en de verenigingen van mede-eigenaars, ook de VZW’s uitgezonderd waren van de verplichting om zich met de hoedanigheid van toen nog niet-handelsonderneming naar privaat recht, in te schrijven in de KBO.

 

Uitgesteld

Artikel 70 van de wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht wijzigde echter het oude artikel III.49 van het Wetboek Economisch Recht, en schrapte de VZW’s uit het lijstje van uitzonderingen opgesomd in paragraaf 2. Belangrijk hierbij is wel dat de inwerkingtreding van dat artikel 70, voor wat betreft de VZW’s, werd uitgesteld tot een door de Koning te bepalen datum.

Zolang de Koning dus nog geen datum van inwerkingtreding voor de VZW’s heeft bepaald, blijft voor hen het oude artikel III.49 WER gelden. Dit betekent dat VZW’s op vandaag nog steeds géén actieve inschrijvingsplicht hebben en dus niet door een ondernemingsloket met een hoedanigheid van inschrijvingsplichtige onderneming in de KBO worden ingeschreven.

 

Ondernemingsnummer vereist

Dit betekent uiteraard niet dat VZW’s geen ondernemingsnummer moeten hebben. Art. III.16 WER bepaalt immers dat de gegevens van iedere rechtspersoon moeten worden opgenomen in de KBO. Het is overigens de griffie van de Ondernemingsrechtbank die het ondernemingsnummer van de VZW bij de neerlegging van de oprichtingsakte zal creëren.

Verder is het ook perfect mogelijk dat een VZW ten gevolge van andere wetgeving al een btw- of RSZ-hoedanigheid heeft of dat er in de KBO toch al een vestigingseenheid van een VZW is gecreëerd. Wanneer de VZW personeel tewerk stelt, zal de RSZ-administratie immers steeds een vestigingseenheid creëren.

 

In een notendop

Hoewel een VZW dus wel steeds een ondernemingsnummer, en in sommige gevallen zelfs een vestigingseenheid heeft, moet de inschrijving van de VZW in de KBO voorlopig nog niet door een ondernemingsloket vervolledigd worden. Van zodra dit zou veranderen, brengen we jullie uiteraard meteen op de hoogte.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor accountants en belastingsadvieurs

Schrijf je in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief
Gerd Van Bergen
Door Gerd Van Bergen
19 juni 2019

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.