Share
Actualiteit

Later lezen?

Niet-Europese onderdaan vrijgesteld van beroepskaart

Als accountant kan het voorvallen dat een niet-Europese onderdaan een afspraak met je maakt met de bedoeling om zelfstandige te worden in België. Aangezien er verschillende categorieën van buitenlandse onderdanen bestaan, kan het zijn dat jouw cliënt vrijstelling van beroepskaart kan genieten.

niet-europee onderdaan

 

In principe moeten de niet-Europese onderdanen in het bezit zijn van een beroepskaart om hun zelfstandige activiteit in België te mogen uitoefenen.

Er bestaan echter een aantal categorieën van buitenlandse onderdanen die er geen moeten hebben wegens de aard van hun activiteit, de aard van hun verblijf of in uitvoering van internationale verdragen.

We hebben voor jou de lijst van categorieën samengesteld die vrijgesteld zijn van beroepskaart.

 

Vrijstellingen wegens de aard van de activiteit

 • De echtgenoten (of wettelijk samenwonenden) die de zelfstandige in hoofdberoep bijstaan of vervangen bij de uitoefening van zijn zelfstandige beroepsactiviteit.
 • De buitenlanders die zakenreizen in België ondernemen voor zover de duur van het verblijf, nodig voor de reis, geen drie opeenvolgende maanden overschrijdt.
 • De buitenlanders die geen hoofdverblijfplaats in België hebben en die hier conferenties geven, voor zover de duur van het verblijf, nodig voor die conferenties, geen drie opeenvolgende maanden overschrijdt.
 • De buitenlandse journalisten die geen hoofdverblijfplaats in België hebben en er prestaties verrichten in het kader van hun beroep voor zover de duur van het verblijf, nodig voor deze activiteiten, geen drie opeenvolgende maanden overschrijdt.
 • De buitenlandse sportlui evenals, in voorkomend geval, hun buitenlandse zelfstandige begeleiders die geen hoofdverblijfplaats in België hebben en hier prestaties verrichten in het kader van hun respectievelijk beroep voor zover de duur van het verblijf, nodig voor deze activiteiten, geen drie opeenvolgende maanden overschrijdt.
 • De buitenlandse artiesten evenals, in voorkomend geval, hun buitenlandse zelfstandige begeleiders die geen hoofdverblijfplaats in België hebben en hier prestaties verrichten in het kader van hun respectievelijk beroep voor zover de duur van het verblijf, nodig voor deze activiteiten, geen drie opeenvolgende maanden overschrijdt.
 • De buitenlandse studenten, gemachtigd om in België te verblijven, die hier een stage verrichten in het kader van hun studies, enkel voor de stage en voor de duur ervan.
 • De buitenlander die regelmatig in een lidstaat van de EU verblijft en er diensten verstrekt en die diensten op de Belgische markt wil verstrekken zonder er een vestigingseenheid te hebben.

 

Vrijstellingen wegens de aard van het verblijfsrecht

De betrokkene zal wegens de aard van zijn verblijfsrecht vrijgesteld zijn wanneer hij:

 • in het bezit is van een identiteitskaart voor vreemdelingen of een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister voor onbeperkte duur;
 • in het bezit is van een Attest van Immatriculatie (A1) Model A dat bevestigt dat hij een winstgevende activiteit mag uitoefenen zonder de machtiging van het Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling en van het Ministerie van Middenstand;
 • een door België erkende vluchteling is;
 • de echtgenoot (of wettelijk samenwonende partner) is van een Belg;
 • zich onder hetzelfde dak als een Belg of een andere burger van de Europese Economische Ruimte zal installeren.

 

Vrijstellingen wegens de toepassing van internationale verdragen

Je cliënt kan ook vrijgesteld zijn ingevolge de toepassing van internationale verdragen. In dat geval moet hij:

 • de echtgenoot (of wettelijk samenwonende partner) of het kind < 21 jaar van een Zwitser zijn;
 • een vreemdeling zijn die in België een stage verricht die goedgekeurd werd door de bevoegde overheid, in het kader van ontwikkelingssamenwerking of van uitwisselingsprogramma’s gebaseerd op wederkerigheid. De vrijstelling geldt enkel voor de stage en voor de duur ervan;
 • ingeschreven zijn op het tableau van de orde van advocaten of op de lijst van de stagiairs.

 

Als jouw cliënt geen deel uitmaakt van één van deze categorieën van niet-Europese onderdanen vrijgesteld van beroepskaart, dan zal dit artikel je aangeven hoe je de beroepskaart dient aan te vragen.

 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor accountants en belastingadviseurs

 

Inge Logghe
Door Inge Logghe
30 mei 2018

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.