Share
Actualiteit

Later lezen?

Voorlopig geen bijdrageherzieningen voor het jaar 2020

Begin 2021 besliste de overheid dat uitkeringen binnen het kader van het crisis-overbruggingsrecht vrijgesteld zijn van sociale bijdragen. Doordat deze bedragen niet afzonderlijk werden opgenomen in de belastingaangifte, kunnen de sociale verzekeringsfondsen momenteel nog geen correcte afrekening maken van de sociale bijdragen voor zelfstandigen voor 2020.gevolgen starters en gevestigde zelfstandigen

De herziening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen

Zoals je weet, krijgen zelfstandigen eerst voorlopige bijdragen aangerekend die later herzien worden op basis van het definitieve netto belastbare inkomen als zelfstandige van het betrokken jaar. Zo zullen de voorlopige bijdragen van 2020 herzien worden op basis van het netto belastbaar inkomen als zelfstandige van 2020.

Het sociaal verzekeringsfonds voert de herziening uit zodra het officiële inkomen door de FOD Financiën werd vastgesteld en via het RSVZ aan het fonds wordt meegedeeld. Het sociaal verzekeringsfonds is zelf niet bevoegd om het inkomen vast te stellen of aan te passen en moet zich dus baseren op het inkomen dat het meegedeeld krijgt van de overheid.

Voorlopig geen correcte eindafrekening mogelijk door crisis-overbruggingsrecht

In 2020 ontvingen heel wat zelfstandigen uitkeringen in het kader van het crisis-overbruggingsrecht. Voor zelfstandigen die winst en/of baten aangeven voor 2020, zijn de uitkeringen crisis-overbruggingsrecht (met uitzondering van de relance-uitkeringen) afzonderlijk belastbaar tegen 16,5%, binnen de beperkingen van de zogenaamde 4x4-regel.

Deze afzonderlijk belaste uitkeringen (en in geval van overschrijding van de 4x4 regel ook het gezamenlijk belaste saldo) worden voor deze belastingplichtigen als winst of baten gekwalificeerd. Het gevolg is dat – zonder verdere ingrepen - deze uitkeringen vervat zullen zitten in het inkomensbedrag dat de FOD Financiën vaststelt en via het RSVZ aan de sociale verzekeringsfondsen meedeelt.

Begin 2021 besliste de minister van Zelfstandigen dat er geen sociale bijdragen verschuldigd zijn op uitkeringen in het kader van het crisis-overbruggingsrecht, ongeacht de fiscale kwalificatie van de uitkeringen. Dat betekent dat de uitkeringen crisis-overbruggingsrecht, fiscaal gekwalificeerd als winst of baten, op een of andere manier uit het netto belastbaar inkomen dat aan de sociale verzekeringsfondsen meegedeeld wordt, geweerd moeten worden. Zo niet, dan zullen de definitieve bijdragen 2020 immers berekend worden op een foutieve (te hoge) grondslag.

Hoewel Liantis samen met de andere sociale verzekeringsfondsen reeds in het voorjaar van 2021 gewezen heeft op deze problematiek, is er op vandaag nog geen werkbare oplossing. Er wordt nu wel overlegd tussen de verschillende betrokken instanties – FOD Financiën, FOD Sociale Zekerheid en RSVZ – om na te gaan hoe men er alsnog voor kan zorgen dat de definitieve bijdragen van 2020 op het correcte inkomen berekend worden.

Wat met klanten die hun aanslagbiljet personenbelasting al ontvingen?

In afwachting van een oplossing werd aan de sociale verzekeringsfondsen gevraagd om voorlopig geen bijdrageherzieningen uit te voeren voor het jaar 2020. Deze zouden immers, bij gebrek aan een ‘uitfiltering’ van de uitkeringen crisis-overbruggingsrecht, in veel gevallen gebaseerd zijn op een foutief inkomen, met alle gevolgen van dien.

Klanten die al een aanslagbiljet ontvingen, zullen nog niet meteen de herberekening van de sociale bijdragen voor het inkomstenjaar 2020 ontvangen. Uiteraard hopen wij dat er op korte termijn een werkbare oplossing uit de bus komt, zodat de definitieve sociale bijdragen van 2020 correct berekend kunnen worden. We houden je verder op de hoogte.

De problematiek van het overbruggingsrecht en de impact op de herzieningen wordt door onze fiscaal expert Pieter Debbaut besproken tijdens één van zijn exclusieve seminaries. Inschrijven kan via onze website.

Quentin Hamoir
Door Quentin Hamoir
07 oktober 2021

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.