Share
Mijn beroep als accountant/belastingadviseur

Later lezen?

Start je klant met een transportbedrijf? Denk dan zeker aan de vervoersvergunning

Als je klant een transportbedrijf opricht, moet hij een vervoersvergunning aanvragen. In dit blogbericht lees je meer over de formaliteiten en voorwaarden van zo’n nationale vervoersvergunning.

vervoersvergunning

Een vervoersvergunning: wanneer is het verplicht?

Zodra iemand goederen voor een klant of opdrachtgever tegen betaling vervoert in zijn eigen, gehuurde of geleasede motorvoertuig, moet hij beschikken over een nationale vervoersvergunning.

Belangrijk: bij zo’n nationale vervoersvergunning gaat het om vervoer voor derden dat uitsluitend op Belgisch grondgebied gebeurt met motorvoertuigen die in België ingeschreven zijn. Dit betekent dat bijvoorbeeld ook verhuisfirma’s over een vervoersvergunning moeten beschikken.

Tip: naast de aanvraag van een vervoersvergunning, is het ook belangrijk om de juiste verzekeringen te voorzien. Risk solutions helpt je in te dekken tegen risico's, zodat jij je kan focussen op wat telt. 

Moet een koerierbedrijf ook een vergunning hebben?

In principe moeten deze bedrijven een vervoersvergunning hebben, tenzij het netto laadvermogen van hun voertuig of aanhangwagen minder dan 500 kilogram bedraagt. Het laadvermogen is het maximale gewicht (lading en bestuurder) dat het voertuig mag vervoeren.


Wie heeft er geen vervoersvergunning nodig ?

Sommige bedrijven moeten uitzonderlijk geen vervoersvergunning hebben. Het gaat om ondernemingen die:

  • geen goederen vervoeren op de openbare weg;
  • bagage vervoeren met een personenwagen of aanhangwagen die aan dit voertuig gekoppeld is;
  • beschadigde of onklare voertuigen vervoeren, zoals takeldiensten;
  • met strooiwagens zout strooien tijdens de winter;
  • folders en kranten verdelen;
  • geld of andere waardevolle zaken vervoeren met speciaal ontworpen voertuigen;
  • vervoer voor begrafenissen regelen;
  • geneesmiddelen, medische apparaten en uitrusting vervoeren, net als alle artikelen die nodig zijn voor eerstehulpverlening bij natuurrampen.

→ Ontdek alle vergunningen voor je onderneming. 

 

Een vervoersvergunning aanvragen: hoe verloopt het proces?

Je klant start zijn transportbedrijf op en heeft dus een vervoersvergunning nodig. Hiervoor moet hij een dossier indienen bij de FOD Mobiliteit waarin hij aantoont dat hij aan alle voorwaarden voldoet rond vestiging, betrouwbaarheid, vakbekwaamheid en financiële draagkracht.

TIP : neem contact op met TLV voor de aanvraag van je vergunning, of voor nuttige informatie over do's en dont's in de sector. 

 

Vestiging

De vestiging moet in België liggen. Vanuit deze hoofdzetel moet de bestuurder de vervoersactiviteit administratief leiden en beheren. Hij moet hier ook alle administratieve documenten bewaren.

 

Betrouwbaarheid

Als je belast bent met de vervoerswerkzaamheden, dan moet je aantonen dat je geen ernstige of herhaaldelijke veroordelingen hebt opgelopen. Hiervoor moet je dus een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen.

Ook de personen belast met het dagelijks bestuur en de onderneming zelf moeten aantonen dat zij geen strafrechtelijke veroordelingen, een beroepsverbod hebben opgelopen of inbreuken op de vervoerswetgeving hebben gepleegd. Ook zij moeten een uittreksel uit het strafregister voorleggen, alsook een  uittreksel uit het elektronisch register van wegvervoersondernemingen. Wanneer je de aanvraag via Liantis ondernemingsloket laat afhandelen, moet je steeds de originele uittreksels bezorgen.

 

Vakbekwaamheid

Om de vervoersvergunning te kunnen aanvragen, moet minstens één natuurlijk persoon de vervoerswerkzaamheden in de onderneming daadwerkelijk en permanent leiden. Deze vervoersmanager moet dan ook het attest ‘vakbekwaamheid nationaal en internationaal vervoer’ voorleggen bij de aanvraag van de vergunning.

Beschikt je kandidaat-vervoerder nog niet over zo’n attest, dan kan hij hiervoor een examen afleggen. Het Instituut Wegtransport & Logistiek België (ITLB) organiseert cursussen waarop de kandidaat zich kan voorbereiden. Het is vervolgens de FOD Mobiliteit die het examen organiseert én het attest vakbekwaamheid uitreikt wanneer je klant geslaagd is.

 

Financiële draagkracht

Je klant moet aantonen dat hij over een solidaire borgstelling van 9.000 euro beschikt voor het eerste voertuig. Voor elk bijkomend voertuig moet je klant dan 5.000 euro extra garanderen.

De borg kan geregeld worden via je kredietinstelling of via je verzekeringsmaatschappij.  Eventueel kan de kandidaat-vervoerder het bedrag ook in geld bij de Deposito- en Consignatiekas plaatsen. Meer informatie en de formulieren hiervoor vind je op de site van FOD Financiën.

Wanneer de kandidaat-wegvervoerder of de zaakvoerder van de onderneming niet zelf het attest van vakbekwaamheid kan voorleggen, dan kan hij steeds een vervoersmanager via een lastgevingsovereenkomst aanstellen.

Gemakkelijk vergunningen aanvragen via het online ondernemingsloket

Vraag de vervoersvergunning aan
Veronique Delhaye
Door Veronique Delhaye
28 april 2022

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.