Share
Actualiteit

Later lezen?

Bijdrageverhogingen vermijden? Wees waakzaam en betaal tijdig (bij)!

Er bestaan 2 soorten bijdrageverhogingen: verhogingen wegens laattijdige betaling en verhogingen wegens onterechte vermindering. We geven je graag enkele tips om verhogingen te vermijden.Bijdrageverhogingen vermijden

Verhogingen wegens laattijdige betaling vermijden

De kwartaalbijdragen van zelfstandigen moeten betaald worden vóór het verstrijken van het betrokken kalenderkwartaal. De sociale bijdrage van het 4e kwartaal van 2019 moet dus uiterlijk op 31/12/2019 betaald zijn. 

De betaaldatum is de datum waarop de betaling op de rekening van Liantis staat. Hou er rekening mee dat de verwerking bij de bank enkele dagen kan duren. Tijdens de eindejaarsperiode kan het nog iets langer duren dan gewoonlijk. Wij raden daarom aan om de opdracht voor de betaling van de bijdrage van het 4e kwartaal van 2019 uiterlijk op 23/12/2019 door te geven aan de bank.

In geval van laattijdige betaling is Liantis wettelijk verplicht om verhogingen wegens laattijdige betaling aan te rekenen. De verhogingen worden berekend op het onbetaald gebleven gedeelte van de sociale bijdragen:

  • Er wordt een verhoging van 3% aangerekend, die ieder kwartaal opnieuw toegepast wordt zolang de bijdrage niet volledig betaald werd.
  • Daarnaast wordt op 1 januari een eenmalige verhoging van 7% toegepast op onbetaalde bijdragen waarvan de vervaldatum tijdens het voorgaande jaar verstreken is.

Concreet: indien de kwartaalbijdrage van het 4e kwartaal niet betaald is op 31/12/2019, dan wordt deze bijdrage onmiddellijk met 10% verhoogd. Tijdig betalen is dus de boodschap!

Verhogingen wegens onterechte vermindering vermijden

Sinds 2015 worden de sociale bijdragen van zelfstandigen berekend op basis van het netto belastbaar inkomen van het bijdragejaar. De bijdragen van 2019 worden dus berekend op het inkomen van 2019. 

Voorlopige bijdragen

In eerste instantie worden voorlopige bijdragen betaald. Deze voorlopige bijdragen worden herzien zodra het inkomen van het betrokken jaar officieel werd vastgesteld door de fiscus. De voorlopige bijdragen worden berekend op het inkomen van 3 jaar voordien (‘voorgestelde voorlopige bijdrage’). Voor starters die 3 jaar geleden nog geen zelfstandige waren, wordt een forfaitaire bijdrage voorgesteld.

Het is dus mogelijk dat bij de latere herziening een supplement aan bijdragen betaald moet worden, of dat teveel betaalde bijdragen terugbetaald worden. Wie de voorgestelde voorlopige bijdragen steeds tijdig betaalde, loopt geen risico op verhogingen. 

Verminderde voorlopige bijdragen

Voor zelfstandigen die ervoor kozen om verminderde voorlopige bijdragen te betalen, is er wél een risico op verhogingen, zelfs indien de verminderde voorlopige bijdragen steeds tijdig betaald werden. Als bij de herziening blijkt dat de definitieve bijdragen hoger zijn dan de verminderde voorlopige bijdragen die betaald werden, dan worden er ‘verhogingen wegens onterechte vermindering’ aangerekend.

Hoe worden de verhogingen wegens onterechte vermindering berekend?

Er wordt een kwartaalverhoging van 3% toegepast vanaf 1 januari van het jaar volgend op het bijdragejaar. Dit betekent dus dat deze verhogingen met terugwerkende kracht toegepast worden. De verhoging wordt vervolgens ieder kwartaal opnieuw toegepast tot het kwartaal van de herziening.  

Voorbeeld: een zelfstandige betaalde in 2019 verminderde voorlopige bijdragen. In augustus 2021 wordt het definitieve inkomen meegedeeld en worden de voorlopige bijdragen herzien. Het definitieve inkomen is hoger dan het inkomen dat overeenstemt met de verminderde voorlopige bijdrage. Er is dus sprake van een onterechte vermindering. Er zullen 7 verhogingen van 3% toegepast worden, nl. vanaf het 1e kwartaal van 2020 tot en met het 3e kwartaal van 2021.

Daarnaast wordt een eenmalige verhoging van 7% aangerekend op het deel van de bijdragen dat op 31 december van het bijdragejaar onbetaald was.

  • Indien de definitieve bijdragen hoger liggen dan de verminderde voorlopige bijdragen maar lager dan de voorgestelde voorlopige bijdragen, dan worden de verhogingen berekend op het (onbetaald gebleven) verschil tussen de verminderde bijdragen en de definitieve bijdragen.
  • Indien de definitieve bijdragen hoger liggen dan de verminderde voorlopige bijdragen én ook hoger liggen dan de voorgestelde voorlopige bijdragen, dan worden de verhogingen toegepast op het (onbetaald gebleven) verschil tussen de verminderde bijdragen en de voorgestelde bijdragen.

Conclusie

Als je klant in 2019 verminderde bijdragen betaalde, is het belangrijk om de evolutie van zijn/haar inkomen in de gaten te houden. Als je merkt dat het netto belastbaar beroepsinkomen van 2019 hoger zal liggen dan het inkomen dat overeenstemt met de verminderde bijdragen van 2019, dan is het aangewezen om je klant het verschil uiterlijk op 31/12/2019 te laten bijbetalen. Enkel zo kan je verhogingen wegens onterechte vermindering vermijden! Opnieuw: de betaaldatum is de datum waarop de betaling op de rekening van Liantis staat.

Wil je de bijdragen van je klant nakijken?

Naar mijn dossiers in My Liantis
Najat Amri
Door Najat Amri
12 november 2019

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.