Share
Accountancy en boekhouding

Later lezen?

Opgelet met NACEBEL-codes voor vastgoedmakelaars

Is je klant onder een NACEBEL-code voor vastgoedmakelaar ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)? Hou er rekening mee dat het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) actief controleert of de persoon in kwestie over een BIV-erkenning beschikt.  

Je team motiveren met een loonbonus

De juiste codes 

Bij de oprichting van een vennootschap vermeldt het voorwerp van de vennootschap standaard vaak activiteiten als ‘beheer onroerend goed’. Bij vennootschappen die geen immobiliënvennootschap zijn, slaat dit vaak op het beheer van de eigen goederen van de vennootschap.  

Let er dus op dat je in dat geval niet per ongeluk de codes van de activiteit van vastgoedmakelaar opneemt in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Om vastgoedmakelaar te zijn, moet je klant immers erkend zijn door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), dat actief ondernemingen met de codes van vastgoedmakelaar controleert. 

Volgende codes kunnen wel van toepassing zijn: 68.100 (Handel in eigen onroerend goed) of de codes 68.201, 68.202, 68.203 en 68.204 (Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed), enz. 

Wie is vastgoedmakelaar? 

De vastgoedmakelaarswet van 11 februari 2013 onderscheidt drie soorten vastgoedmakelaars:  

  1. vastgoedmakelaar-bemiddelaar: wie voor rekening van derden bepalende bijstand verleent met het oog op het tot stand komen van een overeenkomst van verkoop, aankoop, ruil, verhuring of overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen
  2. vastgoedmakelaar-syndicus: wie handelt in het kader van het beheer en behoud van de gemene delen van de gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen in de zin van de artikelen 3.78 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.
  3. vastgoedmakelaar-rentmeester: wie voor rekening van derden activiteiten ontwikkelt inzake het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten, andere dan de activiteit als syndicus.

Welke codes zijn van toepassing en wie heeft een BIV-erkenning nodig?

Bemiddelaars krijgen NACEBEL-codes 68.311 of 68.31101 (bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed (voor een vast bedrag of op contractbasis)). Voor hen is een BIV-erkenning verplicht. 

Syndici krijgen, naargelang het om residentiële of niet-residentiële gebouwen gaat, de NACEBEL-code 68.32101 en/of 68.32201 (verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen). 

Ook syndici moeten in principe over een BIV-erkenning beschikken. Enkel wanneer de syndicus een mede-eigenaar is of iemand uit een aanverwant beroep (advocaat, accountant, architect of landmeter-expert) is een  BIV-erkenning niet vereist. Aanverwante beroepen mogen de activiteit van syndicus volgens het BIV overigens uitoefenen zonder dat ze specifiek de codes 68.32101 en/of 68.32201 moeten toevoegen. Dat komt omdat die syndicusactiviteiten deel uitmaken van hun normale beroepsactiviteit. 

Rentmeesters krijgen in de KBO, naargelang het om residentiële of niet-residentiële gebouwen gaat, NACEBEL-code 68.32102 en/of 68.32202 (innen van de huur).  

Ook zij moeten door het BIV erkend zijn. 

Wat kan je concreet doen?

Kreeg je klant een brief van het BIV omdat hij of zij ten onrechte geen BIV-erkenning heeft? Ga dan na of je klant wel met de juiste codes is ingeschreven. Moeten er activiteiten geschrapt worden? Dien je aanvraag hier in of contacteer ons via wijzigingenKBO@liantis.be en we doen meteen het nodige. 

Door Sharon Vandenbossche
17 november 2023

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.