Share
Mijn beroep als accountant/belastingadviseur

Later lezen?

Onbelast bijverdienen: 5 antwoorden op vragen van je klant

Sinds 15 juli 2018 kan je klant op drie manieren onbelast bijverdienen. Want naast de bestaande regeling van de deeleconomie, kwamen er sindsdien twee mogelijkheden bij: het verenigingswerk en het verlenen van occasionele diensten tussen burgers. Daarbij gelden enkele voorwaarden. Zo bestaat er voor het verenigingswerk en het bijklussen tussen burgers een lijst met toegelaten activiteiten. Daarnaast mag je klant maximum 6.250 euro* bijverdienen per jaar. In deze blogpost gaan we in op 5 prangende vragen rond onbelast bijklussen.onbelast bijverdienen

1. Komt je klant in aanmerking voor onbelast bijverdienen?

In principe kan je klant onbelast bijverdienen als hij:

  •  minstens 4/5 werkt als werknemer of ambtenaar;
  • of zelfstandig is in hoofdberoep;
  • ofwel gepensioneerd is.

Check zeker ook de website voor enkele bijzondere situaties.


2. Kan je klant zijn activiteiten als zelfstandige ook als occasionele diensten aan burgers verlenen?

Neen. Je klant kan enkel bijklussen voor burgers met activiteiten die buiten zijn zelfstandige beroepsactiviteit vallen.

Zo kan een zelfstandige garagist niet onbelast bijklussen als garagist. De muren schilderen van een vriend of het gras afrijden bij de buurvrouw, kan wel. Een garagist in loondienst daarentegen kan in zijn vrije tijd wél onbelast bijklussen als garagist. Hij moet dan wel opletten dat hij zijn werkgever daarmee geen oneerlijke concurrentie aandoet en uiteraard moet hij ook aan alle bijkomende voorwaarden voldoen.


3. Mag je klant met vaste regelmaat bijklussen?

Voor activiteiten in het verenigingswerk is het geen probleem dat je klant bepaalde klussen herhaaldelijk uitvoert. Zo mag hij bijvoorbeeld wekelijks het grasveld van een voetbalploeg onderhouden.

Diensten aan burgers daarentegen (al dan niet via platformen van de deeleconomie) mag je klant slechts occasioneel leveren. Elke week privéles geven bijvoorbeeld, kan dus niet onbelast. Regelmatige diensten aan burgers worden immers gezien als een zelfstandige beroepsactiviteit. Je klant moet zich in dat geval via een ondernemingsloket inschrijven in de KBO, aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en belastingen en eventueel sociale bijdragen betalen op zijn inkomsten.


4. Wat als je klant te veel heeft bijverdiend?

Je klant mag maximum 6250 euro* per jaar onbelast bijverdienen. Inkomsten uit verenigingswerk en occasionele diensten aan burgers, moet hij samen bovendien beperken tot 520,83 euro* per maand.

Uitzondering: voor de eerste twee activiteiten uit de sportsector op de lijst van toegelaten activiteiten in het verenigingswerk, bedraagt het maandelijkse inkomstenplafond 1041,66 euro. Op die manier komt de organisatie van sportkampen bijvoorbeeld niet in het gedrang.

Overschrijdt je klant de jaargrens? Dan worden al zijn bijverdiensten van dat jaar (dus niet enkel het gedeelte boven de genoemde grenzen) én van het jaar erop belast als beroepsinkomen, tenzij hij kan bewijzen dat het toch niet om beroepsinkomsten gaat.

Overschrijdt je klant de maandgrens? Dan worden al zijn bijverdiensten van die maand sowieso als beroepsinkomen beschouwd, terwijl ze wel blijven meetellen voor het berekenen van de jaargrens.

Daarnaast heeft het overstijgen van limieten ook sociale gevolgen. Naargelang de situatie, worden de bijverdiensten dan geacht te zijn voortgekomen uit een zelfstandige activiteit of arbeidsovereenkomst. En zijn daarop sociale bijdragen verschuldigd.


5. Kan je klant onbelast bijverdienen als alternatief voor zijn zelfstandige activiteit?

Je klant kan onbelast bijverdienen als burger die diensten levert aan andere burgers. Dat kan bovendien enkel occasioneel. Hij kan dus niet onbelast bijverdienen in het kader van een onderneming en ook niet met regelmaat.

In het kader van verenigingswerk kan je klant wel regelmatig onbelast bijverdienen. Hij zou dus zijn zelfstandige activiteit kunnen stopzetten en ze onbelast uitoefenen voor een vereniging, op voorwaarde natuurlijk dat hij aan alle voorwaarden voldoet. Een natuurgids die nu als zelfstandige werkt voor een natuurvereniging, zou bijvoorbeeld zijn zelfstandige activiteit stop kunnen zetten en voortaan werken als verenigingswerker.


Niet iedereen is fan van de bijkluswet

Verschillende sectororganisaties zoals UNIZO, Bouwunie en de Boerenbond, dienden op 24 januari 2019 bij het Grondwettelijk Hof hun verzoekschrift in om de bijkluswet te laten vernietigen. Volgens hen zet de bijkluswet de deur open voor het beconcurreren van reguliere ondernemers, zonder dat daarbij dezelfde lasten moeten worden betaald en dezelfde verplichtingen gelden. Reguliere ondernemers en zelfstandigen worden volgens de organisaties daarom gediscrimineerd.

Het laatste woord over de zogenaamde ‘bijkluswet’ is dus nog niet gezegd. Maar een uitspraak van het Grondwettelijk Hof kan makkelijk een jaar of langer op zich laten wachten.

* deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor accountants en belastingadviseurs

Schrijf je in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief
Gerd Van Bergen
Door Gerd Van Bergen
18 maart 2019

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.