Share
Actualiteit

Later lezen?

Onbelast bijklussen in de deeleconomie, met verenigingswerk en met diensten tussen burgers

De voorbije jaren creëerde de overheid nieuwe stelsels zodat burgers op een fiscaal interessante manier iets kunnen bijverdienen. Denk aan de flexijobs in de horeca en het ‘onbelast bijklussen’. Deze blog gaat over de verschillende mogelijkheden om onbelast bij te klussen en de belangrijkste aandachtspunten hierbij.bijklussen

Wat is onbelast bijklussen?

Onbelast bijverdienen kan op drie manieren: 

  1. Wanneer je als burger een dienst levert aan een andere burger; 
  2. Wanneer je als burger een dienst levert aan een andere burger via een erkend elektronisch platform (de zgn. ‘deeleconomie);
  3. Met verenigingswerk.

1. Diensten tussen burgers (algemeen stelsel)

Burgers mogen bepaalde kleine klusjes en diensten aanbieden aan andere burgers en hier een vergoeding voor ontvangen, zonder dat er belastingen of sociale bijdragen verschuldigd zijn op deze vergoeding.

De aangeboden diensten mogen niet kaderen binnen een zelfstandige activiteit. Dat geldt zowel voor de bijklusser als voor zijn ‘klant’. Een tuinaannemer mag dus niet onbelast in andermans tuin werken. En als accountant mag je het systeem niet gebruiken om je kantoor te laten verfraaien.

Houd rekening met de volgende regels: 

  • Handel drijven is geen dienst en valt dus niet onder het onbelast bijklussen.
  • Alleen diensten die op een door de overheid samengestelde lijst vermeld worden, kunnen onder de regeling om onbelast bij te verdienen vallen.
  • Als bijklusser moet je op www.bijklussen.be een aangifte doen vóór de start van elke opdracht.

2. Deeleconomie (tussen burgers) via een erkend platform

Het stelsel van deeleconomie lijkt zeer sterk op de diensten tussen burgers, maar er gelden andere regels.

  • Er is geen lijst van mogelijke diensten waaraan de bijklusser zich moeten houden. 
  • De diensten worden aangeboden via een door de overheid erkend elektronisch platform
  • Je klant moet vooraf geen aangifte doen, maar houdt best zorgvuldig bij hoeveel hij verdient. 
  • Hij mag immers niet onbeperkt bijverdienen. 

Tip: Lees ook onze blog over vakantieverhuur. De verhuur van een vakantiewoning via een erkend platform kan ook onder de deeleconomie vallen.

3. Verenigingswerk

Verenigingen vinden soms moeilijk vrijwilligers. Zeker voor taken die een grotere inspanning vragen of veel tijd, zoals animator, trainer, leider, gids, … waar alleen een lage forfaitaire vrijwilligersvergoeding tegenover staat.

In het verenigingswerk kan men tot 520,83 euro (2019) per maand verdienen. Voor sportgerelateerde activiteiten mag dat zelfs 1.041,66 euro per maand zijn. Maar je mag jaarlijks niet meer verdienen dan 6.250 euro bruto.

Enkel specifieke regels voor verenigingswerk: 

 

Hoeveel mag een burger onbelast bijverdienen?

Zolang de jaarlijkse omzet (inclusief eventuele lokale taksen) over de drie stelsels heen niet meer dan 6.250 euro bedraagt mag je onbelast bijverdienen.

Verdiende je klant meer? Dan zullen de inkomsten waarschijnlijk als beroepsinkomsten belast worden, al sluit de wetgeving de kwalificatie als diverse inkomsten niet uit.

Geherkwalificeerde inkomsten uit diensten tussen burgers of uit de deeleconomie kunnen dus tot gevolg hebben dat men als zelfstandige wordt beschouwd en moet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

 

Zijn er geen nadelen?

Onbelast bijklussen heeft het voordeel dat er weinig formaliteiten zijn, en – uiteraard – dat de inkomsten onbelast zijn. Anderzijds moet men zijn omzet beperken tot maximum 6.250 euro. Bovendien mag men niet zomaar elke dienst leveren en mag men geen handel drijven. Mogelijk is dit kader te beperkt voor jouw klant en vestigt hij zich toch beter als zelfstandige. In dat geval moet hij immers geen rekening houden met de beperkingen van het onbelast bijklussen. Dit is des te interessanter wanneer je klant in aanmerking komt voor een voordelig statuut, zoals zelfstandige in bijberoep of student-zelfstandige. Ook de btw is niet noodzakelijk een reden om voor bijklussen te kiezen, want ‘gewone’ zelfstandigen kunnen in bepaalde gevallen beroep doen op de vrijstellingsregeling.

Een  voorbeeld: Studenten kunnen als student-zelfstandige (véél) meer omzet draaien en toch vrijgesteld blijven bijdragebetaling en belastingen. De student kan doorgaans zonder veel problemen fiscaal en sociaal ten laste te blijven van zijn ouders.

 

Mag iedereen bijklussen en zijn er aandachtspunten?

Bijklussen lijkt eenvoudig, maar er zijn wat aandachtspunten. Bovendien kunnen subtiele verschillen tot verwarring leiden. Het onderstaande overzicht helpt je op weg.

 
 

Deeleconomie

Diensten tussen burgers

Verenigingswerk

Wie komt in aanmerking?

Echt iedereen, zelfs met een uitkering, al moet je klant zich dan eerst informeren over de mogelijke gevolgen. Werknemers en ambtenaren die minstens 4/5 werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden. Werknemers en ambtenaren die minstens 4/5 werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden.

Welke activiteiten zijn toegelaten?

Alle mogelijke diensten aangeboden via een erkend online platform. Op bijklussen.be vind je een lijst met toegelaten activiteiten. Op bijklussen.be vind je een lijst met toegelaten activiteiten.
  Is je klant zelfstandige, dan mag de aangeboden dienst niet binnen de zelfstandige activiteit kaderen. Hij mag de dienst evenmin aan een zelfstandige aanbieden in het kader van zijn zelfstandige activiteit.

Voor werknemers zijn er geen beperkingen.
Is je klant zelfstandige, dan mag de aangeboden dienst niet binnen de zelfstandige activiteit kaderen. Hij mag de dienst evenmin aan een zelfstandige aanbieden in het kader van zijn zelfstandige activiteit.

Voor werknemers zijn er geen beperkingen. De dienst mag wel enkel aan een burger aangeboden worden en dus niet aan een onderneming.
Je mag niet in loondienst werken voor de vereniging, ook niet via interim of als zelfstandige.

Uitzondering: de werknemer ging op pensioen.

Aandachtspunten

De erkenning van een platform betekent niét automatisch dat de inkomsten vrijgesteld zijn. De fiscus publiceerde informatie met een faq. Diensten leveren is niet hetzelfde als handel drijven. Meestal kunnen bestuurders van een vzw ook verenigingswerker zijn.
    Als dienstverlener of als vereniging moet je klant voor de start een aangifte indienen via bijklussen.be. Deze online applicatie gaat onmiddellijk na of alle formele voorwaarden vervuld zijn.(Grensbedrag niet overschreden? Werk je 4/5 of ben je zelfstandige?). Als dienstverlener of als vereniging moet je klant voor de start een aangifte indienen via bijklussen.be. Deze online applicatie gaat onmiddellijk na of alle formele voorwaarden vervuld zijn.
  De jaarlijkse omzetlimiet van 6.
250 euro geldt voor de drie stelsels van onbelast bijverdienen samen.
De jaarlijkse omzetlimiet van 6.
250 euro geldt voor de drie stelsels van onbelast bijverdienen samen.
De jaarlijkse omzetlimiet van 6.250 euro geldt voor de drie stelsels van onbelast bijverdienen samen. De maandelijkse limieten van 520,83 euro en 1.041, 66 euro bij sportgerelateerde activiteiten gelden alleen voor het verenigingswerk.

 

Besluit: beter aan de slag als zelfstandige dan onbelast bijklussen?

Onbelast bijklussen lijkt op het eerste zicht gemakkelijk en handig. Maar er zijn valkuilen. Jouw klant is misschien beter af als zelfstandige in bijberoep of als student-zelfstandige. Een activiteit als zelfstandige vraagt misschien meer formaliteiten, maar jouw klant is veel vrijer en kan zich volledig op zijn activiteit concentreren.

Beheer de dossiers van je klanten

Naar mijn dossiers in My Liantis
Najat Amri
Door Najat Amri
16 oktober 2019

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.