Share
Veranderen van vennootschapsvorm

Later lezen?

Nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in werking;

Om makkelijker in kaart te kunnen brengen hoe de verschillende vennootschappen en verenigingen precies door het nieuwe WVV worden beïnvloed, hebben we ze in drie categorieën opgedeeld:

 • de nieuwe vennootschappen en verenigingen die worden opgericht vanaf 1 mei 2019,
 • de reeds bestaande vennootschappen en verenigingen waarvan de rechtsvorm ook in het nieuwe WVV blijft bestaan, en
 • de reeds bestaande vennootschappen waarvan de rechtsvorm ingevolge het nieuwe WVV wegvalt.

Wat kunnen we in elk van die categorieën voor je betekenen?

Nieuw wetboek vennootschapsvormen en verenigingen

 

Categorie 1 -  Nieuwe vennootschappen en verenigingen: oprichting

Wie vanaf 1 mei 2019 een nieuwe vennootschap of vereniging wenst op te richten, valt onder de regels van de nieuwe wet.

Dit betekent in de eerste plaats dat je geen vennootschap of vereniging meer kan oprichten onder één van de afgeschafte rechtsvormen. Een Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, een Commanditaire vennootschap op aandelen of een landbouwvennootschap kan je bijvoorbeeld niet meer oprichten. Welke rechtsvormen blijven bestaan en kan je dus wel nog kiezen?

 • de Maatschap
 • de Vennootschap onder firma
 • de (gewone) Commanditaire vennootschap
 • de Besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid)
 • de Coöperatieve vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid)
 • de Naamloze vennootschap
 • het Europees economisch samenwerkingsverband
 • de Europese vennootschap
 • de Europese coöperatieve vennootschap
 • de (internationale) vereniging zonder winstoogmerk
 • de stichting

Bovendien zal je ook meteen rekening moeten houden met de nieuwe regels die op je gekozen rechtsvorm van toepassing zijn.

Voorbeeld 1: Wie vanaf 1 mei 2019 een gewone Commanditaire vennootschap opricht, moet meteen de nieuwe benaming (namelijk ‘Commanditaire vennootschap’) en afkorting (namelijk ‘CommV’ in plaats van ‘Comm.V’) gebruiken.

Voorbeeld 2: Wie vanaf 1 mei 2019 een besloten vennootschap, afgekort BV (vroegere BVBA) opricht, moet geen rekening meer houden met het wettelijk minimumkapitaal van 18.550 euro. In de hervormde BV werd dat immers vervangen door het concept van ‘toereikend startvermogen’. Hoeveel dit ten minste moet zijn, is niet langer wettelijk bepaald.

 

Wat kan Liantis voor je doen?

 

Oprichting VOF, CommV of VZW

Wil je een oprichtingsakte laten opstellen van een VOF, CommV of VZW die volledig voldoet aan de nieuwe wetgeving, dan kan je hiervoor bij Liantis terecht. We bezorgen je een handige checklist om vlot en eenvoudig de nodige oprichtingsgegevens te verzamelen, stellen daarna de oprichtingsakte op, en verzorgen ten slotte ook de neerlegging en publicatie in het Belgisch Staatsblad. Zo kan je er zeker van zijn dat je vennootschap of vereniging op een efficiënte en correcte manier wordt opgericht. Neem contact op met een Liantis kantoor in je buurt.

 

Categorie 2 -  Bestaande vennootschappen en verenigingen waarvan de rechtsvorm blijft bestaan

Heb je een onderneming uit onderstaande lijst die al vóór 1 mei 2019 was opgericht?

 • Maatschap
 • Vennootschap onder firma
 • gewone Commanditaire vennootschap
 • Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
 • Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
 • Naamloze vennootschap
 • Europees economisch samenwerkingsverband
 • Europese vennootschap
 • Europese coöperatieve vennootschap
 • (internationale) Vereniging zonder winstoogmerk
 • stichting

Dan blijft je rechtsvorm bestaan.

Maar opgelet: dit betekent niet dat je op je lauweren mag rusten. Waar nodig zullen de statuten van je onderneming aan de nieuwe regelgeving moeten worden aangepast.

Vanaf 1 januari 2020 heb je vier jaar de tijd om dat te doen. Hou er rekening mee dat een aanpassing van de statuten in de meeste gevallen wel wat tijd in beslag neemt. Wacht dus niet tot 31 december 2023 om in actie te schieten.

Let op: zodra je vanaf 1 januari 2020 ook maar één artikel uit je huidige statuten wenst te wijzigen, ben je verplicht om je statuten meteen volledig te screenen en aan te passen waar nodig.

 

Wat kan Liantis voor je doen?

 

Aanpassing statuten bestaande VOF, CommV of VZW aan het WVV

Heb je een bestaande VOF, Comm.V of VZW (dus opgericht vóór 1 mei 2019) en wens je de statuten ervan volledig in regel te brengen met het nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht? Weet dan dat je ook daarvoor bij Liantis terecht kan. We zorgen voor een volledige scan van je statuten, passen ze aan waar nodig en bezorgen je gecoördineerde statuten die in lijn zijn met het WVV. Vraag hier je prijsofferte aan. 

 

Categorie 3 - Bestaande vennootschappen waarvan de rechtsvorm wegvalt

Heb je een vennootschap waarvan de rechtsvorm  wegvalt? Vanaf 1 januari 2020 heb je vier jaar de tijd om een andere rechtsvorm voor je vennootschap te kiezen. Wacht evenwel niet tot 31 december 2023 om in actie te schieten aangezien dit in de meeste gevallen wel wat tijd in beslag neemt.

Let op: zodra je vanaf 1 januari 2020 ook maar één artikel uit je huidige statuten wenst te wijzigen, ben je verplicht om je vennootschap meteen om te vormen en je statuten aan te passen.

 

Wat kan Liantis voor je doen?

Liantis stelde per vennootschapsvorm een handige informatiefiche op waarin je wegwijs wordt gemaakt over welke stappen je moet ondernemen, wanneer je in actie moet schieten, enz. Je kunt er bovendien nagaan of de omvorming van je vennootschap al dan niet verplicht via de notaris moet verlopen. Indien dit niet het geval is, kan ook een gespecialiseerd advocaat of accountant je bij de omvorming van je vennootschap helpen.

Tot slot kan je, net zoals vroeger, op Liantis vertrouwen om sommige van de notulen van je vennootschap of vereniging die verplicht bekendgemaakt moeten worden in het Belgisch Staatsblad, op te stellen en/of neer te leggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank. Ook voor nieuwe NV’s, BV’s of CV’s.

Voorbeeld: Het ontslag van een bestuurder van een NV moet worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Heb je hulp nodig bij het opstellen van de notulen van de algemene vergadering en de bekendmaking van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad? Aarzel niet om Liantis te contacteren.

Alles over het vernieuwde vennootschapsrecht in een handige gids

Word partner van Liantis
Veronique Delhaye
Door Veronique Delhaye
04 september 2019

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.