Share
Sociaal statuut

Later lezen?

Als leerkracht zelfstandig worden in bijberoep: de voorwaarden

Wie als zelfstandige in bijberoep wil starten, moet minstens halftijds aan de slag zijn in een hoofdberoep. Idem dito voor leerkrachten. Al gelden voor hen specifieke voorwaarden. Die verschillen bovendien naargelang het gaat om een contractuele of statutaire tewerkstelling. Een overzicht:

als leerkracht zelfstandig worden in bijberoep de voorwaarden

Bijberoep als contractuele leerkracht?

Komt een leerkracht bij jou te rade over een zelfstandige activiteit in bijberoep? En is je nieuwe klant contractueel tewerkgesteld? Dan zijn er een aantal specifieke regels van toepassing, vooral door de bijzondere situatie van leerkrachten op het vlak van vakanties en uurroosters.

Om te voldoen aan de halftijdse norm – minstens 50% tewerkgesteld – voor een statuut van zelfstandige in bijberoep, moeten leerkrachten net als andere aspirerende bijberoepers minstens 235 uur presteren per kwartaal. Maar dat aantal is berekend op basis van een 38-urenweek, terwijl een werkweek van om en bij de 20 uren standaard is in het onderwijs. Daarom wordt het aantal te presteren uren voor leerkrachten omgerekend. Voor leerkrachten wordt het aantal te presteren uren bovendien verminderd in functie van vakantiedagen, brugdagen en facultatieve verlofdagen.

Voor de zomervakantie in juli en augustus wordt een andere regeling gehanteerd, aangezien contractuele leerkrachten dan geen loon maar een uitgestelde bezoldiging ontvangen. Die is afhankelijk van hun prestaties in het afgelopen schooljaar. Het aantal dagen uitgestelde bezoldiging bepaalt mee of de leerkracht voldoet aan de halftijdse norm. Leerkrachten die een volledig schooljaar minstens halftijds gewerkt hebben, kunnen tijdens de zomermaanden hun aansluiting in bijberoep behouden. Op voorwaarde dat ze in september opnieuw aan de slag gaan in het onderwijs.

Voor andere leerkrachten kan je de complexe berekening van het aantal te presteren uren overlaten aan een gespecialiseerde partner zoals Liantis.

 

Bijberoep als Statutaire leerkracht (vast benoemd)?

Wie als statutair of vast benoemd leerkracht werkt, moet aan volgende criteria voldoen om zich aan te sluiten als zelfstandige in bijberoep:

  • minstens 60% tewerkgesteld zijn;
  • minstens 282 uur per kwartaal presteren (uitgaande van een 38-urenweek).

De aanstelling en het salaris van statutaire leerkrachten blijven gewoon doorlopen tijdens de zomermaanden (kwartaal 3). Bijgevolg is er geen aparte controle nodig van het aantal gepresteerde uren , zoals wel het geval is bij contractuele leerkrachten.

Let op: de strengere voorwaarde van 60% tewerkstelling geldt alleen voor statutaire personeelsleden die effectief lesgeven. Voor opvoeders, studieleraars, secretariaatsmedewerkers of keukenpersoneel in het onderwijs geldt de algemene 50%-norm. Werkt een statutaire leerkracht minder dan 60% maar wel meer dan of minstens 50%, dan bouwt hij of zij toch voldoende sociale rechten op. In dat geval komt je klant mogelijk in aanmerking voor de gelijkstelling met bijberoep via art. 37.

 

In combinatie met andere jobs?

Combineren leerkrachten hun job met een functie buiten het onderwijs of zijn ze zowel contractueel als statutair aan de slag op verschillende scholen? Dan gebeurt de controle voor de aansluiting in bijberoep op basis van de halftijdse norm.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor accountants en belastingadviseurs

Schrijf je in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief
Door Joëlle Goormans
01 april 2019

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.