Share
Boekhouding en btw

Later lezen?

Is het optionele btw-stelsel voor professionele onroerend verhuur interessant voor jouw klant?

Op 1 januari 2019 trad het nieuwe optionele btw-stelsel voor onroerende verhuur in werking. In deze blogpost bespreken we de belangrijkste punten van deze nieuwe regeling.

optionele btw-stelsels

Wat is het principe van het optionele btw-stelsel voor professionele onroerende verhuur?

De verhuur van een nieuw of grondig gerenoveerd gebouw kan in bepaalde omstandigheden aan een btw-verplichting worden onderworpen. Het gebouw mag dan enkel dienen voor de economische activiteiten waarvoor de huurder een btw-verplichting heeft (of daarvan is vrijgesteld).

Huurder en verhuurder moeten uitdrukkelijk en samen kiezen voor dit btw-stelsel. Dat kan via een pro-fiscoverklaring in de huurovereenkomst. Hun keuze geldt voor de volledige duur van de huurovereenkomst.

Opgelet: de herzieningstermijn voor de afgetrokken btw is 25 jaar. Ga dus voor elke klant afzonderlijk na welk btw-regime voor hem het interessantste is.

 

Timing voor het optionele btw-stelsel

De nieuwe regels zijn van toepassing voor opgestarte nieuwbouw- en grondige renovatieprojecten waarvoor er geen btw opeisbaar was vóór 1 oktober 2018. Dus voordien mag er nog geen btw opeisbaar zijn geworden voor de eigenlijke materiële bouwkosten van het gebouw.

Eerdere intellectuele of immateriële handelingen (bv. diensten van architecten, landmeters en studiebureaus) mogen wel, net als afbraakwerken of werken die betrekking hebben op de grond (sanerings- of stabiliseringswerken, bv.).

 

Nieuwe regels voor opslagruimtes

Het nieuwe optionele btw-stelsel geldt ook voor de professionele verhuur van opslagruimtes. De nieuwe wet definieert een opslagruimte als: een gebouw dat voor meer dan 50% wordt gebruikt voor het opslaan van goederen, en voor maximum 10% als verkoopruimte.

De voorwaarde dat er nog geen btw opeisbaar mag zijn geworden voor 1 oktober 2018 geldt niet voor opslagruimtes. Ook voor bestaande opslagruimtes kan vanaf 1 januari 2019 dus gekozen worden voor de toepassing van de btw.

 

Wat zijn de nieuwe regels voor kortdurend verhuur?

Vanaf 1 januari 2019 is er een verplichte btw-heffing op huurovereenkomsten van maximum 6 maanden (bv. feest- of conferentiezalen).

Hierop zijn een aantal uitzonderingen. De btw-verplichting geldt niet voor:

  • verhuur van onroerende goederen, bestemd voor private bewoning (privéwoningen, tweede verblijven, vakantiewoningen, studentenverblijven);
  • verhuur aan natuurlijke personen die de onroerende goederen niet gebruiken voor de uitoefening van hun economische activiteit;
  • verhuur aan organisaties zonder winstoogmerk (bijvoorbeeld vzw’s);
  • verhuur aan organisaties met sociaal cultureel oogmerk die de onroerende goederen gebruikt voor vrijgestelde handelingen (art.44 §2 WBTW).

Heb je hier vragen over? Weet dat je als boekhouder of accountant een persoonlijke adviseur krijgt toegewezen bij Liantis die fungeert als je ideale vraagbaak.

 

Interesse in een samenwerking?

Word partner van Liantis
Jos Meyen
Door Jos Meyen
25 maart 2019

 Later Lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?
Laat hieronder je email-adres achter en we sturen je een handige link zodat je het snel kan terugvinden.
We sturen je enkel de link, geen spam.