Share
Actualiteit

Later lezen?

Help je klant bij zijn belastingaangifte!

Help jij als boekhouder of accountant je klant bij zijn belastingaangifte? Dan komen de tips in deze blogpost ongetwijfeld van pas. Ze gelden voor het inkomstenjaar 2017 – aanslagjaar 2018.belastingaangifte

 

Welke kolom moet je klant invullen?

Zijn er 2 kolommen voorzien? Dan gelden deze regels:

  • Doet je klant alleen aangifte? Dan vult hij de linkerkolom in.

  • Doet je klant aangifte samen met zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van een verschillend geslacht? Dan vult de man de linkerkolom in, de vrouw de rechterkolom.

  • Doet je klant aangifte samen met zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van hetzelfde geslacht? Dan vult de oudste de linkerkolom in, de jongste de rechterkolom.

Hoe geeft je klant zijn sociale bijdragen aan?

1. Je klant kan betaalde sociale bijdragen volledig aftrekken als beroepskost.

Als zelfstandige Deel 2 vak XVIII  Code 1606 – 43  Code 2606 - 13 


Als bedrijfsleider

Deel 2 vak XVII  Code 1405 – 50 Code 2405 - 20 
Als meewerkende echtgenoot (maxi-statuut) Deel 2 vak XXI  Code 1451 – 04  Code 2451 - 71 
Als vrij beroep  Deel 2 vak XIX  Code 1656 – 90  Code 2656 - 60 

 

2. Krijgt je klant teveel betaalde bijdragen terug van het sociaal verzekeringsfonds? Dan moet hij die aangeven als inkomsten

Uitzondering: bedrijfsleiders die hun inkomen als bezoldiging aangeven, worden niet belast op terugbetaalde bijdragen.

3. Stopt je klant met zijn zelfstandige activiteit? Dan moet hij betaalde of terugbetaalde bijdragen als volgt aangeven.

Betaalde bijdragen Deel 2 vak XXII Code 1697 – 49 Code 2697 - 19
Terugbetaalde bijdragen Deel 2 vak XXII Code 1695 – 51 Code 2695 - 21

 

Hoe geeft je klant zijn inkomen als meewerkende echtgenoot aan?

1. Is je klant een meewerkende echtgenoot onder het mini-statuut? Dan moet het bedrag dat hij ontvangt enkel ingevuld worden in de kolom van de hoofdzelfstandige.

Hoofdzelfstandige   
Betaalde bijdragen Deel 2 vak XVIII Code 1616 – 33 Code 2616 - 03
Terugbetaalde bijdragen Deel 2 vak XIX Code 1663 – 83 Code 2663 - 53

 

2. Is je klant een meewerkende echtgenoot onder het maxi-statuut? Dan moet het bedrag dat hij ontvangt aangegeven worden als beroepskost in de kolom van de hoofdzelfstandige.

Hoofdzelfstandige   
Als zelfstandige Deel 2 vak XVIII Code 1611 – 38 Code 2611 - 08
Als vrij beroep Deel 2 vak XIX Code 1669 – 77 Code 2669 - 47

 

Daarnaast is dit bedrag ook een inkomen voor de meewerkende echtgenoot zelf (vak XXI code 1450 – 05/ 2450 - 72).

Zijn sociale bijdragen zijn aftrekbaar als beroepskost (vak XXI code 1451 – 04/ 2451 - 71).


Hoe geeft je klant zijn inkomen als zelfstandig helper aan?


Werkt je klant als zelfstandig helper? Dan is zijn inkomen een beroepskost voor de zelfstandige die hij helpt of vervangt. Voor de helper zelf is de aangifte afhankelijk van zijn situatie.

1. Is de helper een inwonend familielid van de zelfstandige? Dan geeft hij zijn inkomsten en bijdragen aan in Deel 1.

Inkomsten Deel 1 vak IV Code 1250 – 11 Code 2250 - 78
Bijdragen Deel 1 vak IV Code 1257 – 04 Code 2257 - 71

 

Let op: geeft de zelfstandige de vergoeding voor een helpend kind aan als beroepskost? Dan is het kind niet langer fiscaal ten laste.

2. Anders doet de helper aangifte in Deel 2, in de rubriek ‘winst’ of ‘baten’.

Winst   
Inkomsten Deel 2 vak XVIII Code 1600 – 49 Code 2600 - 19
Bijdragen Deel 2 vak XVIII Code 1606 – 43 Code 2606 - 13

 

Baten   
Inkomsten Deel 2 vak XIX Code 1650 – 96 Code 2650 - 66
Bijdragen Deel 2 vak XIX Code 1656 – 90 Code 2656 - 60

 

Hoe geeft je klant zijn pensioenbijdragen aan?


1. VAPZ-bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar. Ze komen in hetzelfde vak als de sociale bijdragen en worden dus samengeteld.

Als zelfstandige Deel 2 vak XVIII Code 1606 – 43 Code 2606 - 13
Als bedrijfsleider Deel 2 vak XVII Code 1405 – 50 Code 2405 - 20
Als meewerkende echtgenoot
(maxi-statuut)
Deel 2 vak XXI Code 1451 – 04 Code 2451 - 71 
Als vrij beroep Deel 2 vak XIX Code 1656 – 90 Code 2656 - 60
Als loontrekkende geconventioneerde zorgverlener Deel 1 vak IV – niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen Code 1257 – 04 Code 2257 - 71

 

2. Bijdragen voor pensioensparen komen in Deel 1 Vak X code 1361 – 94/ 2361 – 64.

 

Hoe geeft je klant zijn vervangingsinkomen of sociale uitkering aan?


1. Wettelijke uitkeringen bij ziekte of invaliditeit geeft je klant aan in Deel 1.

Ziekte- of invaliditeitsuitkering Deel 1 vak IV Code 1266 – 92 Code 2266 - 62
Aanvullende ziekte- of invaliditeitsuitkering Deel 1 vak IV Code 1269 – 89 Code 2269 - 59
Bedrijfsvoorheffing Deel 1 vak IV Code 1286 – 72 Code 2286 - 42

 

2. Uitkeringen in het kader van overbruggingsrecht

Krijgt je klant een uitkering in het kader van overbruggingsrecht of een crisisuitkering? Dan moet hij die aangeven in Deel 1 vak IV code 1271 – 87/ 2271 – 57.

3. Pensioenen

Zijn pensioen geeft je klant als volgt aan.

 
Rustpensioen vanaf de wettelijke pensioenleeftijd Deel 1 vak V Code 1228 – 33 Code 2228 - 03
Rustpensioen vóór de wettelijke pensioenleeftijd Deel 1 vak V


Code 1211 – 50

Code 2211 - 20
Overlevingspensioen Deel 1 vak V Code 1229 – 32 Code 2229 - 02
Bedrijfsvoorheffing Deel 1 vak V Code 1225 – 36 Code 2225 - 06

 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor accountants en belastingadviseurs

 

Gerd Van Bergen
Door Gerd Van Bergen
06 juli 2018

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.