Share
Accountancy en boekhouding

Later lezen?

Heb je als zelfstandige koerier een vervoersvergunning nodig?

Van zodra een onderneming goederen vervoert over de openbare weg in opdracht van derden met een eigen, geleased of gehuurd motorvoertuig, is een vervoersvergunning verplicht. Er zijn weliswaar enkele specifieke uitzonderingen naargelang de activiteit die je uitoefent en het motorvoertuig dat gebruikt.

Basiskennis bedrijfsbeheer en de leurkaart zijn afgeschaft: wat is de impact voor buitenlandse ondernemingen?

Welke goederen vervoer je?  

In bepaalde gevallen is er geen vervoersvergunning nodig, afhankelijk van het soort goederen dat je vervoert:  

  • Het vervoer van eigen goederen, voor eigen rekening en met eigen voertuigen en bestuurd door eigen personeel, louter als aanvulling op je hoofdactiviteit (vb. je hebt een meubelzaak en levert de verkochte meubels aan huis) 
  • Vervoer van goederen buiten de openbare weg 
  • Vervoer van bagage met een personenwagen of aanhangwagen die aan dit voertuig is gekoppeld (vb. luchthaventaxi) 
  • Vervoer van beschadigde of onklare voertuigen door takeldiensten 
  • Strooiwagens die zout strooien in de winter  
  • Begrafenisvervoer 
  • Geldtransport in een speciaal daartoe ontworpen voertuig
  • Folders en krantenbedeling 
  • Vervoer van geneesmiddelen, medische apparaten en uitrusting, alsook alles voor eerstehulpverlening bij vb. natuurrampen 

Het werk van een koerierdienst bestaat erin om in opdracht van een opdrachtgever pakketjes van elk formaat af te leveren bij particulieren. Als we louter kijken naar het type goederen, dan moet een koerier dus wel degelijk een vervoersvergunning hebben.  

 

Welk motorvoertuig gebruik je?   

Een vervoersvergunning is niet nodig als het goederenvervoer gebeurt door een motorvoertuig (of aanhangwagen) waarvan het netto laadvermogen maximaal 500 kilogram bedraagt EN de maximaal toegelaten massa (MTM) hoogstens 2,5 ton bedraagt.  

Het netto laadvermogen is het maximale gewicht dat een voertuig mag vervoeren. De MTM is het maximaal toegelaten gewicht dat een voertuig wettelijk mag wegen inclusief volle lading, volle benzinetank, bestuurder en alle passagiers. Deze beide gewichten worden bepaald door de fabrikant en vind je terug op het kentekenbewijs van het voertuig.  

Helaas vallen heel wat bestelwagens niet onder die beide voorwaarden, en dus ook niet onder de vrijstelling, en is een vervoersvergunning dus verplicht. 

 

Belangrijk voor koeriers in onderaanneming 

Ook zelfstandigen die in onderaanneming werken voor een groot koeriersbedrijf, hebben verplicht een eigen vervoersvergunning nodig (tenzij ze onder de eerder aangehaalde uitzonderingen zouden vallen). Een vervoersvergunning is namelijk altijd ondernemingsgebonden en kan nooit worden uitgeleend aan andere ondernemingen, dus ook niet aan onderaannemers.  

  

Belangrijk voor chauffeurs van goederenvervoer  

Tot slot willen we nog even stilstaan bij een veelgestelde vraag: kan iemand opstarten als zelfstandige chauffeur om goederenvervoer te doen met een vrachtwagen die eigendom is van de opdrachtgever? Een dergelijke chauffeur werkt in principe in ondergeschikt verband, en kan die activiteit enkel als werknemer uitoefenen, of in een andere hoedanigheid die duidt op een of indien er een andere reële band is met de onderneming waarvoor hij werkt (vb. bedrijfsleider, werkend vennoot, …). Doet deze de chauffeur in kwestie dit persoon dit ttoch op zelfstandige basis, dan kan er sprake zijn van schijnzelfstandigheid.  

 

 

Start jouw klant met een transportbedrijf?

In dit blogartikel krijg je een overzicht van alle formaliteiten en hier lees je alles over het attest vakbekwaamheid. Breng de vervoersvergunning in orde via Liantis Ondernemingsloket. Contacteer ons via wijzigingenKBO@liantis.be of vraag de vergunning aan via MyLiantis. 

 

Contacteer ons
Door Sharon Vandenbossche
26 april 2024

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.