Share
Actualiteit

Later lezen?

Gewijzigde bestuurdersaansprakelijkheid – wat betekent dit concreet voor je klant?

Door de hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht worden ondernemers geconfronteerd met tal van wijzigingen. Vandaag zoomen we in op de gewijzigde regels inzake bestuurdersaansprakelijkheid. Gewijzigde bestuurdersaansprakelijkheid – wat betekent dit concreet voor je klant?

Ook voor verenigingen en stichtingen

De nieuwe regels inzake bestuurdersaansprakelijkheid gelden voor alle rechtspersonen. In tegenstelling tot vroeger gelden de regels nu dus ook voor verenigingen en stichtingen. 

Dit heeft tot gevolg dat de verantwoordelijkheid van bestuurders in een VZW en stichting verruimd wordt. Er is echter geen reden tot paniek. Je klant kan ook als bestuurder in een VZW of stichting perfect een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering sluiten om zich in te dekken tegen eventuele nadelige financiële gevolgen. 

 

Invoering van aansprakelijkheidsbeperking (“cap”)

a. Wat is een cap? 

De meest opvallende vernieuwing is de invoering van een aansprakelijkheidsbeperking voor bestuurders. Concreet betekent dit dat een bestuurder niet kan worden aangesproken voor een bedrag dat hoger is dat het wettelijk bepaald plafond (“cap”). Deze cap geldt voor elke bestuurder, zaakvoerder, dagelijks bestuurder, lid van een directiecomité of van een raad van toezicht. 

Het bedrag van de cap wordt bepaald door de omvang van de bestuurde rechtspersoon. Concreet kan de cap variëren tussen 125.000 euro en 12 miljoen euro. Deze cap wordt toegepast voor alle bestuurders samen. Dit betekent dat de persoonlijke financiële impact per individuele bestuurder zal bepaald worden door het totaal aantal aansprakelijk gestelde bestuurders. 

Opgelet! 

  • Deze beperking of cap geldt enkel bij lichte fouten en dus niet bij bedrog, zware fout of herhaaldelijke lichte fouten. Ook enkele specifieke aansprakelijkheden ten aanzien van de fiscus en de sociale zekerheid vallen niet onder deze beperking.
  • Deze beperking of cap geldt niet voor verdedigingskosten, kosten voor reputatieherstel en mogelijke administratieve boetes, waardoor de impact op het persoonlijk vermogen van de bestuurder toch nog groter kan zijn dan het bedrag van de cap.

b. Impact op bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen

De impact van de aansprakelijkheidsbeperking op verzekeringen zal eerder beperkt zijn. Het blijft sowieso aangeraden om zich als bestuurder in te dekken via een aansprakelijkheidsverzekering. 

 

Lot van de vrijwaringsovereenkomsten?

In de praktijk kon de aansprakelijkheid van bestuurders beperkt worden door het sluiten van een vrijwaringsovereenkomst met de bestuurde vennootschap. Hierdoor stond de vennootschap zelf in voor de financiële gevolgen van een eventuele bestuurdersaansprakelijkheid. De nieuwe wetgeving stelt hier echter paal en perk aan door dergelijke technieken te verbieden. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kan wel soelaas bieden. 

Wanneer van toepassing? 

De nieuwe regels zijn voor rechtspersonen, die vóór 1 mei 2019 werden opgericht, van toepassing vanaf 1 januari 2020 of, ingeval van een opt-in, vanaf de datum van opt-in. Dit betekent dus dat de wettelijke aansprakelijkheidsbeperking niet geldt voor feiten die plaatsvonden vóór 1 januari 2020 (of bij opt-in, vóór de datum van opt-in). 

Ook voor reeds bestaande vrijwaringsovereenkomsten geldt dezelfde redenering. Zij blijven geldig voor feiten die zijn gepleegd voordat de nieuwe wetgeving op de betrokken vennootschap van toepassing werd. 

 

Wat kan Liantis voor je klant doen? 

Wil je klant zeker zijn dat zijn huidige polissen volledig in lijn zijn met de nieuwe regelgeving? Of wil hij weten of hij voldoende ingedekt is tegen een eventuele bestuurdersaansprakelijkheid? Contacteer gerust Liantis risk solutions voor meer informatie. 

Graag meer informatie over de polis van je klant?

Stel je vraag
Thomas Van Haudenhove
Door Thomas Van Haudenhove
14 oktober 2019

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.