Share
Opstartformaliteiten

Later lezen?

Buitenlandse onderneming zonder vestiging in België: welke stappen moet je klant ondernemen bij de KBO?

Heb je buitenlandse klanten die ondernemen in België, maar hier geen vestiging hebben? Dan zijn er heel wat mogelijke scenario’s voor de stappen die je klant moet zetten om zich volledig in regel te stellen. Hieronder schetsen we de meest voorkomende situaties. Buitenlandse ondernemingen zonder vestiging in Belgie

Buitenlandse onderneming

Een buitenlandse onderneming is een onderneming waarvan de zetel of het domicilieadres niet in België gelegen is.

Ligt de zetel of het domicilieadres van de onderneming van je klant in de Europese Unie en wordt je klant actief op Belgisch grondgebied? Dan is de Europese Dienstenrichtlijn (EDRL) van toepassing. Afhankelijk van de precieze activiteiten zullen verschillende instanties bevoegd zijn voor de inschrijving van het ondernemingsnummer in de KBO. Het kan ook dat er helemaal geen ondernemingsnummer ingeschreven moet worden.


Ambulante handel

Een buitenlandse onderneming die ambulante activiteiten uitoefent, zal steeds bij een ondernemingsloket langs moeten gaan om zich in te schrijven in de KBO. De toelating voor ambulante handel wordt immers altijd door het loket gegeven. Afhankelijk van het gewest waar de aanvraag gebeurt, zal je klant eventueel nog ondernemersvaardigheden (bedrijfsbeheer en beroepsbekwaamheid) moeten aantonen. In Vlaanderen is dat niet langer nodig, in Brussel en Wallonië moet je klant deze vaardigheden wél nog aantonen.


Opmerking: Het gaat hier enkel over buitenlandse ondernemingen die op regelmatige basis in België actief zijn. Bij een toevallige activiteit is er in principe geen inschrijving nodig, tenzij de onderneming btw-plichtig is in België. Dat moet bepaald worden door de btw-diensten.


Handelsactiviteiten

Wil je klant op regelmatige basis handelsactiviteiten uitoefenen die niet tot ambulante handel behoren? In het Vlaamse Gewest kan je hiervoor niet langer een ondernemingsnummer aanvragen via het ondernemingsloket. Dat verschilt van de situatie in het Brusselse Hoofdstedelijke en het Waalse Gewest, waar je wél nog een ondernemingsnummer moet aanvragen via het loket.


Niet-handelsactiviteiten

Voert je klant enkel niet-handelsactiviteiten uit en is hij via deze activiteiten onderworpen aan de Belgische btw? Dan is het aan de dienst Centrum Buitenland van de btw om de onderneming in de KBO te schrijven.

Is je klant niet onderworpen aan de Belgische btw, maar heeft hij wel een werknemer in dienst die onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid? In dat geval staat de RSZ in voor de aanvraag van een ondernemingsnummer.

Is er geen btw-onderwerpingsplicht, noch sprake van een werknemer? Dan kan er normaal gezien geen ondernemingsnummer worden toegekend. In uitzonderlijke gevallen kan het RIZIV hier mogelijk in tussen treden. We zijn ons hier momenteel over aan het informeren en houden je op de hoogte wanneer we een definitief antwoord hebben.


Bijzonder geval : Onroerend goed

Beschikt je buitenlandse klant enkel over onroerend goed in België? Dan wordt dit vermeld in een akte en bijgevolg via de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat in de KBO bekendgemaakt. De administratie van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen van FOD Financiën kennen de onderneming dan de hoedanigheid van ‘eigenaar van een onroerend goed in België’ toe.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor accountants en belastingadviseurs

Schrijf je in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief
Gerd Van Bergen
Door Gerd Van Bergen
07 februari 2019

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.