Share
Actualiteit

Later lezen?

Btw-plicht voor de maatschap

Het aanbod van vennootschapsvormen zonder rechtspersoonlijkheid is in het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) flink uitgedund. Enkel de maatschap blijft overeind. Omdat de tijdelijke en stille handelsvennootschap nu in principe verder moeten als een maatschap, rezen er heel wat vragen over de btw-regels van de maatschap. Die probeerde de Btw Administratie in januari 2020 te beantwoorden in een bondige circulaire. Conclusie: de maatschap wordt zo goed als altijd btw-plichtig. Btw-plicht voor de maatschap

Wat zei de wet vroeger?

De stille handelsvennootschap kon je niet als btw-plichtig registreren. Elke handeling met betrekking tot de btw werd geacht door een actieve vennoot verricht te zijn.

Voor de tijdelijke handelsvennootschap (THV) had je een keuze: je was niet verplicht om een THV als btw-plichtig aan te merken, maar je kon er wel om verzoeken. Daarvoor moest er sprake zijn van een geregelde economische activiteit, zoals bepaald in de criteria van artikel 4, §1 van het btw-wetboek. Had de THV geen eigen btw-nummer? Dan moesten alle handelingen ten aanzien van derden worden verricht door de vennoten zelf, in eigen naam. Koos de THV ervoor om toch een btw-nummer aan te vragen, dan moest zij zelf aan alle btw-verplichtingen voldoen.


Wat zegt de wet nu?

Even opfrissen: de maatschap is een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid. Twee of meer personen sluiten een overeenkomst en het vermogensvoordeel dat uit die verbinding kan ontstaan, wordt gedeeld.


Stille maatschap

Een maatschap is ‘stil’ wanneer ze wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die handelen in eigen naam. Een stille maatschap wordt niet beschouwd als een belastingplichtige volgens artikel 4, §1 WBTW. Dat laat vermoeden dat de oude regeling van toepassing blijft en de handelingen worden verricht door de actieve vennoot.


‘Gewone’ en ‘tijdelijke’ maatschap

Vervolgens staat in de circulaire dat de maatschap zonder rechtspersoonlijkheid die geen stille maatschap is, wel wordt beschouwd als een belastingplichtige. Elke maatschap ‘die niet stil is’, is verplicht om een btw-nummer aan te vragen. Het gaat dan om de ‘gewone’ en de ‘tijdelijke’ maatschap.

Hoe de praktische uitwerking van de btw-verplichtingen moet verlopen, wordt niet vermeld in de circulaire. Waarschijnlijk blijft de vroegere regeling van een THV met een eigen btw-nummer van toepassing.

Alle maatschappen die overeenkomen dat zij een rechtspersoonlijkheid zullen genieten en daardoor de vorm van een VOF of een CommV aannemen, worden belastingplichtig.

Alles weten over het nieuwe vennootschapsrecht?

Word partner van Liantis
Door Joëlle Goormans
04 maart 2020

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.