Share
Actualiteit

Later lezen?

Niet-Europese onderdaan: beroepskaart aanvragen

De kans bestaat dat je als accountant wordt gecontacteerd door een klant die geen onderdaan is van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland en die een zelfstandige activiteit wil opstarten in België. Dankzij dit artikel dien je hem zo goed mogelijk van advies over de stappen die hij moet ondernemen.

beroepskaart aanvragen

Beroepskaart om als zelfstandige te werken in België: voor wie?

  • Iedereen die niet de Belgische nationaliteit of de nationaliteit van één van de lidstaten van de EU, van Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland heeft,
  • zich als zelfstandige in België wil vestigen,
  • en van plan is om zich te vestigen als natuurlijk persoon/mandataris van een vennootschap of een vereniging (ongeacht of het mandaat al dan niet bezoldigd is).

Opgelet: bepaalde categorieën van buitenlandse onderdanen zijn vrijgesteld van de beroepskaart. Om welke categorieën het gaat, lees je in ‘Buitenlandse onderdaan: Je zelfstandige activiteit uitoefenen zonder beroepskaart’.

 

De beroepskaart aanvragen

Om de beroepskaart te verkrijgen moet je klant aan 3 voorwaarden voldoen:

  • Over een verblijfsrecht beschikken: als je klant niet over dit recht beschikt, moet hij het tegelijk met zijn beroepskaart aanvragen bij de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging.
  • De verplichtingen van de regelgeving naleven en meer bepaald deze die betrekking hebben op zijn activiteit (kennis van bedrijfsbeheer en beroepsbekwaamheid).
  • Zijn activiteit moet voor België een economisch, sociaal, cultureel, sportief of artistiek belang vertegenwoordigen.

 

Indienen van de aanvraag voor een beroepskaart 

Als je klant in het buitenland woont, moet de aanvraag voor de beroepskaart worden ingediend bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van het land waar je klant verblijft. Hij moet dan dit formulier invullen.

Woont hij in België, dan moet de aanvraag worden ingediend bij een erkend ondernemingsloket als je klant beschikt over een geldig attest van immatriculatie model A of een geldig bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister. Hij moet dan dit formulier invullen. Bij Liantis kan deze aanvraag ook online worden ingediend.

Bij dat formulier moet het betalingsbewijs van de aanvraag van de beroepskaart (€ 140) worden gevoegd, alsook de vereiste documenten en eventuele bijlagen die je nuttig acht voor het onderzoek van het dossier.

 

Andere formaliteiten

Na ontvangst van de beroepskaart kan je de overige noodzakelijke formaliteiten vervullen zodat je klant zijn zelfstandige activiteit kan opstarten, met name:

Ons ondernemingsloket is ter beschikking om de formaliteiten voor jou te vervullen.

 

Geldigheidsduur van de beroepskaart

De beroepskaart wordt toegekend voor een variabele periode van maximaal 5 jaar.  De geldigheid van de kaart is altijd gekoppeld aan het verblijfsrecht. Loopt dit recht af, dan kan de beroepskaart niet langer worden gebruikt. De kaart moet dan worden ingeleverd bij het ondernemingsloket.

Over het algemeen wordt de eerste kaart uitgereikt voor een proefperiode van twee jaar. De beroepskaart kan worden verlengd als de betrokkene zijn reglementaire, fiscale en sociale verplichtingen heeft nageleefd en voldeed aan het criterium van economisch belang dat de toekenning van de vergunning staafde.

De verlengingsaanvraag moet via een ondernemingsloket bij de overheid worden ingediend, en dit ten minste drie (en maximaal vier) maanden voordat de kaart vervalt. Een verlenging kost € 90.

Bepaalde categorieën van niet-Europese burgers zijn vrijgesteld van de beroepskaart. Ontdek in dit artikel of je klant er deel van uitmaakt.

Wens je meer informatie? Neem dan contact op met je adviseur.

 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor accountants en belastingadviseurs

Gerd Van Bergen
Door Gerd Van Bergen
14 mei 2018

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.