Share
Actualiteit

Later lezen?

Verminderingsdrempels verdwijnen vanaf 2022

Vanaf bijdragejaar 2022 worden de verminderingsdrempels afgeschaft. Hierdoor wordt het heel wat gemakkelijker om de voorlopige sociale bijdragen af te stemmen op het geraamde inkomen van je klant. Wat er zoal verandert en welke regels hetzelfde blijven, lees je hier. vennootschappen

Nieuw begrotingsakkoord

In het nieuwe begrotingsakkoord van de regering staan heel wat nieuwe maatregelen die een impact hebben op zelfstandige ondernemers. Het afschaffen van de verminderingsdrempels betekent goed nieuws voor je klant.

Hierdoor zal hij immers in de toekomst zelf kunnen bepalen op welk inkomen zijn voorlopige sociale bijdrage wordt berekend in het geval hij verwacht dat zijn inkomen lager zal liggen dan drie jaar geleden. Let wel, deze aanpassing zal enkel mogelijk zijn via een gemotiveerde aanvraag en er moet rekening gehouden worden met de drempel van de wettelijke minimumbijdrage die wél behouden blijft.

Wat wijzigt er vanaf 2022?

De afgelopen jaren was de keuzevrijheid beperkt tot wettelijk voorziene drempels. Voortaan kan je klant dus vrij kiezen op welk inkomen hij de voorlopige bijdragen wil laten berekenen.

Een voorbeeld:

Johanna betaalt in 2021 voorlopige bijdragen op basis van het geherwaardeerd inkomen van 2018 dat 45.000 euro bedraagt. Ze schat dat haar inkomen van 2021 30.000 euro zal zijn. Als ze haar bijdragen wil verminderen, moet ze noodgedwongen kiezen voor een van de wettelijk voorziene drempels, namelijk die van 39.718,41 euro. Hierdoor betaalt ze weliswaar verminderde bijdragen, maar bedragen die toch elk kwartaal 517,74 euro meer dan nodig.

Vanaf 2022 kan Johanna een aanvraag indienen om haar voorlopige bijdrage te laten berekenen op het geraamde inkomen van 30.000 euro, zonder dat ze rekening moet houden met een bepaalde wettelijk vastgelegde verminderingsdrempel. Zo betaalt ze geen cent te veel.

Wat blijft behouden?

De verminderingsprocedure zelf blijft onveranderd. Dit betekent dat:

  • de aanvragen zowel via My Liantis als op papier kunnen worden ingediend;
  • je klant bewijsstukken moet toevoegen die de verlaging van het inkomen aannemelijk maken (als accountant hoef je geen bewijsstukken toe te voegen);
  • er verhogingen zullen worden aangerekend wanneer de aangerekende bijdrage ten onrechte werd verminderd. Je kan deze verhogingen, naar goede gewoonte, voorkomen door het juiste bedrag bij te storten voor het einde van het bijdragejaar.

Belangrijk: zelfstandigen in hoofdberoep (primostarters inbegrepen) en meewerkende echtgenoten blijven wel steeds een wettelijke minimumbijdrage verschuldigd!

Inge Logghe
Door Inge Logghe
02 december 2021

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.