Share
Accountancy en boekhouding

Later lezen?

Afschaffing stelsel vervangende ondernemers

Bij gebrek aan belangstelling voor het stelsel van vervangende ondernemers, schafte de overheid dit op 21 december 2023 definitief af. Er komt ook niets voor in de plaats.

Nobel doel

Op 1 juli 2010 werd het stelsel voor vervangende ondernemers in het leven geroepen. Het nobele doel van de nieuwe regeling was een mogelijkheid te voorzien voor zelfstandigen om hun beroepsactiviteit tijdens een moeilijke periode tijdelijk te schorsen, zonder de continuïteit van hun onderneming in het gedrang te brengen. Zo konden kandidaat-vervangers zich voortaan inschrijven in het register van vervangende ondernemers (ERVO), en werden ondernemers in moeilijkheden op die manier verondersteld makkelijker een vervanger te kunnen vinden.

Weinig belangstelling

Helaas kende het stelsel weinig succes. Zo telde het register in 2011 amper 39 inschrijvingen, en daalde dat aantal sindsdien alleen maar verder tot zelfs bijna nul in 2016. Vooral wantrouwen ten opzichte van het idee van vervanging, de complexiteit van de betrokken activiteit en de kosten van een vervanging lagen daaraan ten grondslag.

Bovendien wees de FOD Economie erop dat de instandhouding en het onderhoud van dit stelsel veel middelen vergen in het kader van de aanpassingen aan de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), terwijl het gebruik ervan erg beperkt is.

Definitieve afschaffing

Op basis van al die vaststellingen en rekening houdend met het advies van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO van 7 december 2021 besliste de overheid dan ook het stelsel van vervangende ondernemers vanaf 21 december 2023 volledig af te schaffen en dit zonder dat er iets voor in de plaats komt. Wel liet minister Clarinval weten enerzijds meer te willen inzetten op preventie op het vlak van mentaal welzijn en anderzijds meer te willen inspelen op sectorale initiatieven. 

Florence Van Coillie
Door Florence Van Coillie
22 januari 2024

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.