Share
Sociaal statuut

Later lezen?

Voorwaarden voor een aansluiting als student-zelfstandige

Wie na de middelbare school wil gaan studeren en tegelijk ook ondernemen, kan daarvoor gebruikmaken van het statuut van student-zelfstandige. Maar wat zijn de voorwaarden precies? Met dit overzicht loods jij – als accountant of belastingadviseur– de student-zelfstandige in spe door de bijbehorende formaliteiten.boekhouder- student zelfstandige

Aansluitingsvoorwaarden

Om aan de slag te gaan als student-zelfstandige moet de persoon in kwestie zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Daarvoor moet hij of zij:

  • ten minste 18 en ten hoogste 25 jaar oud zijn;
  • een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefenen;
  • voor minstens 27 studiepunten ingeschreven zijn bij een erkende onderwijsinstelling of daar minstens 17 uur per week les volgen.
  • regelmatig de lessen bijwonen.

Welke documenten zijn essentieel voor een aansluiting als student-zelfstandige?

  • een inschrijvingsattest van de onderwijsinstelling met vermelding van het aantal studiepunten of lesuren (ook een optie: het standaard aanvraagformulier van Liantis, ingevuld door de onderwijsinstelling).
  • een verklaring op eer van je klant dat hij of zij als student de lessen regelmatig volgt of zal volgen.

Op het einde van het academiejaar heeft het sociaal verzekeringsfonds een puntenbriefje nodig ter bevestiging van die verklaring. De student-ondernemer kan dit downloaden via het studentenportaal van de onderwijsinstelling. Als alternatief kan hij of zij de onderwijsinstelling ook vragen om een afzonderlijk attest in te vullen voor het regelmatig volgen van de lessen.Aansluiten meteen na het middelbaar

Wil je klant zich inschrijven als student-zelfstandige in de zomermaanden vlak na zijn of haar middelbare studies (in het derde kwartaal)? Dan kan dat op basis van documenten met betrekking tot het laatste middelbare schooljaar (dat loopt tot 30 september). Bovenstaande voorwaarden blijven daarbij van toepassing. Zo moet je klant minstens 18 jaar zijn of worden in het kwartaal van zijn aansluiting als student-zelfstandige.

Wel moet de student-zelfstandige in dat geval een inschrijvingsattest of standaard aanvraagformulier bekomen via zijn middelbare school in plaats van via de instelling voor hoger onderwijs. Maar veel scholen sluiten tijdens de zomermaanden. Kan je klant daardoor de gevraagde documenten niet bemachtigen, dan moet de jonge ondernemer in spe zich tijdelijk aansluiten als zelfstandige in hoofdberoep. Wanneer hij of zij nadien alsnog de juiste documenten voorlegt, wordt de aansluiting met terugwerkende kracht omgezet naar het statuut van student-zelfstandige.

Voor het vierde kwartaal – de start van een nieuw academiejaar – kan je klant verder onder het statuut van de student-zelfstandige ingeschreven worden op voorwaarde dat hij of zij:

  • vanaf het 4e kwartaal weer aan de algemene voorwaarden voldoet;
  • de nodige documenten met betrekking tot de nieuwe onderwijsinstelling aan het sociaal verzekeringsfonds bezorgt.

Belangrijk: het statuut van student-zelfstandige eindigt uiterlijk op 30 september van het jaar waarin hij of zij 25 wordt.


Meer weten?

Wist je dat je als accountant of belastingadviseur een persoonlijke adviseur toegewezen krijgt bij Liantis? Ook met vragen over specifieke statuten zoals student-zelfstandigen kan je bij ons terecht. 

Interesse in een samenwerking?

Word een partner van Liantis
Inge Logghe
Door Inge Logghe
04 april 2019

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.