Share
Opleiding

Later lezen?

Subsidiëring voor ziekenhuizen en woonzorgcentra via FeBi

Liantis is al jarenlang een erkende opleidingsverstrekker voor de subsidieprojecten van FeBi. In het kader van de Week en Dag van de Zorg brengen we het aanbod aan subsidies voor ziekenhuizen en woonzorgcentra graag nog eens onder de aandacht. 

Doe je voordeel met het advies van een ondernemerscoach
Wat?

FeBi vzw is een overkoepelende organisatie van meerdere Federale & Brusselse Maribel- en Vormingsfondsen binnen de private non-profit sector. Het Fonds heeft verschillende projecten lopen waar ziekenhuizen en woonzorgcentra beroep op kunnen doen.  

Zo zijn er de projecten ‘Rugklachtpreventie’ (voor ziekenhuizen) en ‘Sociaal Fonds Ouderenzorg’ (voor woonzorgcentra) 

Beide projecten zijn al vele jaren een vaste waarde binnen het aanbod van het Fonds. Het doel is om binnen ziekenhuizen en woonzorgcentra de uitbouw van een preventiecultuur te ondersteunen én te behouden op lange termijn. Dit doet FeBi door vorming te financieren voor referentiepersonen en voor andere medewerkers.  

Wanneer?

 • Het project ‘Rugklachtpreventie’ voor ziekenhuizen loopt van 15 januari 2024 tot en met 15 december 2025.  
 • Het Sociaal Fonds Ouderenzorg loopt telkens per jaar. Wil je een opleiding volgen tussen 1 januari en 30 juni? Dan kan je nog een aanvraag indienen tot 1 mei 2024. Wil je tussen 1 juli en 20 december een opleiding volgen? Dien dan je aanvraag in tussen 1 februari en 31 oktober 2024.


Voor wie?

 • Medewerkers van ziekenhuizen (PC 330, RSZ 025-125) en binnen de residentiële ouderenzorg (PC 330, RSZ-kerngetal 330, 311 en 830). 
 • De vorming is gericht op medewerkers uit risicogroepen. Dit wil zeggen medewerkers die maximaal in het bezit zijn van een bachelordiploma. Medewerkers met een masterdiploma kunnen deelnemen als ze ouder zijn dan 50 jaar, voordien werkzoekend waren en minder dan 1 jaar in dienst zijn of een verminderde arbeidsgeschiktheid hebben.  


Opleidingsaanbod ergonomie voor ziekenhuizen en woonzorgcentra

Hieronder vind je een overzicht van de beschikbare opleidingen per project.  

 1. Rugklachtpreventie (ziekenhuizen) 
 • Vorming rond rugbelastende activiteiten, bedoeld voor zowel verzorgend als niet-verzorgend personeel (maximum 32 uur/deelnemer). 
 • Vorming voor administratief personeel (maximum 4 uur/deelnemer). 
 • Vorming referentiepersonen: 

Aantal bedden 

Aantal referentiepersonen tijdens de loop van het project 

≤ 200 bedden 

 4 

200-500 bedden 

 8 

500-1000 bedden 

 10 

≥ 1000 bedden 

 12 

 

    2. Sociaal Fonds Ouderenzorg (woonzorgcentra) 
 • Dit zijn korte opleidingen die tijdens de werkuren in de instelling zelf doorgaan. Medewerkers moeten zich dus niet naar een andere locatie verplaatsen. De lesgever komt ter plaatste op het afgesproken tijdstip. 
 • Er is een ‘à la carte’ aanbod waarbij je kan kiezen uit één of meerdere vormingen uit de brochure. 
 • Het aantal vormingsdagen dat je kan inplannen is bij woonzorgcentra afhankelijk van de grootte van de organisatie. Hier is belangrijk om te weten dat één vormingsdag kan opgesplitst worden in twee halve vormingsdagen.  

Aantal werknemers in dienst 

Maximum aantal vormingsdagen per jaar 

0-50 

 2 

51-99 

 3 

100-149 

 4 

150 en meer 

 5 

 

Financiële tussenkomst door het Fonds

 1. Rugklachtpreventie (ziekenhuizen)  

Vorming fysieke sessie 

Voor de berekening van de financiering komen enkel de hieronder vermelde kosten in aanmerking. Het bedrag wordt geplafonneerd op basis van een maximumprijs per uur per persoon van 12,5 euro én 125 euro per uur per groep. Meer informatie vind je terug via FeBi (ga naar pagina 4 voor meer informatie over financiële tussenkomst van het Fonds). 

Het project voorziet financiering voor de volgende kosten: 

 1. Kosten m.b.t. de opleidingsverstrekker 
 • Bezoldiging lesgever 
 • Verplaatsingskosten lesgever (maximum 25 euro per sessie van minimaal 2 uur)  
 • Voorbereidende vergadering tussen de externe lesgever en het ziekenhuis met als doel ieders behoefte te identificeren. Deze vergadering is ook een uitwisselmoment over de gebruikte aanpak en methode. 

De tussenkomst van het Fonds is maximum 2 uur met een plafond van 40 euro/uur, op basis van factuur van de lesgever. Het Fonds kan in bepaalde gevallen een tweede voorbereidende vergadering financieren. Een 3e voorbereidende vergadering is mogelijk, maar moet gemotiveerd worden op het aanvraagformulier.  

      2. Andere onkosten 
 • Kosten didactisch materiaal, syllabus, kopieën (dit mag max 5% van de totale kosten bedragen)  
 • Huur lokaal (enkel indien vorming doorgaat in externe lokalen) 
 • Catering (koffiepauze, maar geen lunch)  

Opgelet: het is niet mogelijk om enkel een financiering aan te vragen voor materiaal, huur lokaal of catering. Deze kosten dienen te worden opgenomen in een algemene aanvraag tot financiering. 
 

Online-vorming 

 • Individuele inschrijving: 20 euro/uur/persoon en maximum 80 euro/persoon/dag  
 • Vorming in groep: minimaal 6 deelnemers en een maximum van 200 euro/uur/groep. Dat komt neer op een maximale tussenkomst van 800 euro/sessie van 4 uur.  
 • In beide gevallen vraagt het Fonds zowel de factuur als de aanwezigheidsattesten op die door de lesgever worden voorzien 

2. Sociaal Fonds Ouderenzorg (woonzorgcentra) 
 • De opleiding is gratis, jij hoeft als organisatie geen kosten te betalen. 
 • FeBi betaalt voor de opleiding rechtstreeks een vaste dagprijs aan de opleidingsverstrekker. Je ontvangt als woonzorgcentrum dus geen factuur.

 

Hoe kan je de subsidie aanvragen?

 1. Rugklachtpreventie (ziekenhuizen) 

Je moet een aanvraag indienen via het aanvraagformulier van het Vormingsfonds van FeBi. Het CPBW of de ondernemingsraad moet vervolgens de aanvraag goedkeuren. Kies bij je aanvraag voor Liantis als opleidingsverstrekker. 

    2. Sociaal Fonds Ouderenzorg (woonzorgcentra) 

Als woonzorgcentra moet je de opleidingsmogelijkheden eerst bespreken met het CPBW of met je medewerkers (in het geval dat er geen sociaal overlegorgaan is binnen je organisatie) en hiervoor het document invullen (verklaring op eer) dat je terugvindt via de link. Daarna vul je het aanvraagformulier in en bezorg je beide documenten aan het Fonds.  

Via het aanvraagformulier kan je een vorming kiezen en kijken of je aan de voorwaarden voldoet om je medewerkers aan deze opleiding deel te laten nemen. Kies hier ook voor Liantis als opleidingsverstrekker. Het aanvraagformulier stuur je ten slotte naar FeBi naar het e-mailadres vormingouderenzorg@fe-bi.org. De aanvraag zal dan door het Fonds bevestigd worden. Op de website van FeBi vind je hierover meer informatie. 

 

Meer info

Wil je meer informatie over deze projecten? Je kan steeds terecht voor meer info bij de preventieadviseur ergonomie of neem een kijkje op de website van FeBi op de pagina’s ‘Vorming Ziekenhuizen' en ‘Vorming Ouderenzorg’  

 

 

Door Jasmien Van Hulle
28 februari 2024

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.