Share
Absenteïsme

Later lezen?

Hoe kan je je verzekeren tegen de afwezigheid van een medewerker?

Aan de afwezigheid van een medewerker hangt een stevig prijskaartje vast. Zo kost een zieke medewerker je al snel 200 tot 250 euro per dag aan loonkosten, om nog niet te spreken van de indirecte kosten (zoals productiviteitsverlies). Lees hier hoe jij je het best verzekert om hoge kosten te vermijden.

1. Arbeidsongevallenverzekering

Je kan via verschillende verzekeringen inspelen op de afwezigheid van een medewerker. De bekendste is de arbeidsongevallenverzekering. Deze wettelijk verplichte polis verzekert arbeidsongeschiktheid van een werknemer door een arbeidsongeval en een ongeval op de weg van en naar het werk.

Als werkgever betaal je de eerste maand door bij een arbeidsongeval. Via de verzekeraar recupereer je dan 90% van dat eerste maandloon. Een bijkomende mogelijkheid is de verzekering van het gewaarborgd loon na een arbeidsongeval. Indien je deze polis neemt, betaalt je verzekeraar je ook de overblijvende 10% van de eerste maand, samen met de sociale lasten.

Dankzij deze twee polissen kan je dus de loonkosten zo goed als volledig recupereren.

Naast de verplichte arbeidsongevallenverzekering, zijn er nog aanvullende verzekeringen die vooral belangrijk zijn voor de vergoeding van je medewerker.

→ Lees meer over de personeelskost van een medewerker

2. Verzekering bovenwettelijk maximum

Als werkgever ben je verplicht om een arbeidsongevallenverzekering te nemen tot het wettelijk maximum’. Het loon boven dat maximum zal je medewerker dus verliezen bij een arbeidsongeval. Met de verzekering bovenwettelijk maximum zal hij ook het deel boven die grens recupereren.

 

3. Verzekering privéongeval

Indien je medewerker werkongeschikt wordt door een ongeval buiten het werk, zal hij met deze verzekering vergoed worden op dezelfde wijze als bij een arbeidsongeval, weliswaar na tussenkomst van de mutualiteit.

 

4. Groepsverzekering en werkongeschiktheid

Deze formule is het meest aangewezen (als extralegaal voordeel), omdat je medewerker zowel bij ziekte als bij ongeval zijn loon zo goed als blijvend behoudt. Deze waarborg kan enkel als module binnen een groepsverzekering voor werknemers.

Feit: Bij arbeidsongevallen gaat het in 63% van de gevallen om een mannelijke arbeider.

 

TIP: uitzendarbeid als tijdelijke oplossing voor een zieke medewerker

Is een werknemer plots (langdurig) afwezig, dan kan een tijdelijke werknemer je helpen om indirecte kosten (zoals productiviteitsverlies) te vermijden.

Let wel op: je kan slechts in bepaalde gevallen een beroep doen op uitzendkrachten, onder andere als vervanging van een vaste medewerker die ziek is. In dat geval kan je de vaste medewerker door een uitzendkracht vervangen tijdens 'schorsing van de arbeidsovereenkomst'. Zo kan je ook iemand die twee weken met vakantie gaat gedurende die periode vervangen door een uitzendkracht.

Houd hiervoor wel rekening met deze zaken:

  • Arbeider/bediende: De uitzendkracht moet tot dezelfde beroepscategorie (arbeider of bediende) behoren als de vervangen medewerker. De uitzendkracht hoeft echter niet identiek dezelfde functie uit te oefenen als de vaste medewerker die hij vervangt. Zo is het perfect mogelijk dat je een zieke medewerker vervangt door een andere vaste medewerker, die dan op zijn beurt wordt vervangen door een uitzendkracht.
  • Voltijds/deeltijds: De arbeidsregeling van de uitzendkracht mag die van de vervangen medewerker niet overschrijden: je kan dus geen voltijdse uitzendkracht inschakelen om een deeltijdse medewerker te vervangen. Je kan een voltijdse vaste medewerker eventueel wel vervangen door twee deeltijdse uitzendkrachten.
  • Geen overlapping: De uitzendkracht mag pas aan de slag vanaf dat de vaste medewerker niet meer werkt. Een beperkte overlapping is wel mogelijk met het oog op een overdracht en/of kennismaking met de te verrichten arbeid.
  • Niet bij schorsing om economische redenen of weersomstandigheden: Je kan geen uitzendkrachten tewerkstellen als vervanging van vaste medewerkers van wie de arbeidsovereenkomst werd geschorst door gebrek aan werk om economische redenen of slecht weer.

Ontdek hoe je een doeltreffend absenteïsmebeleid opzet

Ondersteun je personeel
Henk Sanders
Door Henk Sanders
18 juni 2020

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.