Share
Personeelsbeleid

Later lezen?

Wat is moederschapsbescherming?

Er komt heel wat kijken bij een heugelijke gebeurtenis als een geboorte. Niet alleen voor de toekomstige ouders, ook voor jou als werkgever. Binnen de essentiële maar vaak complexe wereld van het moederschapsverlof verdient het thema moederschapsbescherming bijzondere aandacht. Lies Denolf, juridisch adviseur bij Liantis, legt uit wat de wetgeving rond moederschapsbescherming precies inhoudt. 

voldoende slapen personeel

Van zwangerschap tot borstvoeding

Wanneer een medewerkster je komt melden dat ze zwanger is, moeten er – na oprechte gelukwensen natuurlijk heel wat praktische afspraken gemaakt worden. Moederschapsbescherming is een specifiek onderdeel van jouw to-dolijst en slaat op alle maatregelen die tot doel hebben zwangere en recent bevallen medewerksters en werkneemsters die borstvoeding geven, te beschermen. 

Risicoanalyse moederschapsbescherming

Het uiteindelijke doel van de moederschapsbescherming is om een balans te vinden tussen de gezondheid en het welzijn van de werkneemster enerzijds en de operationele behoeften van de onderneming anderzijds. Een belangrijk aspect van deze bescherming is de aanpassing van taken die risicovol zijn voor de zwangere medewerker. Kunnen haar taken gevolgen hebben voor haar gezondheid of die van de baby, voor het verloop van de zwangerschap of voor het geven van borstvoeding? Als uit een risicoanalyse blijkt dat er effectief risico’s zijn, dan moeten er maatregelen genomen worden.  

Welke maatregelen je moet nemen, kan je bespreken met de bedrijfsarts en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). 

Concrete voorbeelden

Die risico’s verschillen van sector tot sector en hangen samen met de specifieke functie en taken van de zwangere of recent bevallen werkneemster:  

  • Zo is het niet raadzaam voor een zwangere vrouw om zware lasten te tillen.  
  • Een ander voorbeeld is een verpleegkundige die op een kinderafdeling van een ziekenhuis werkt en mogelijk blootgesteld wordt aan infectieziekten.  

Wat kan of mag een zwangere medewerker nog doen?

Op basis van een voorbereidende analyse kiest de bedrijfsarts de meest geschikte optie: 

  • Tijdelijk de arbeidsomstandigheden of werktijden aanpassen. 
  • Tijdelijk andere opdrachten laten uitvoeren. 

Kan je als werkgever het advies van de bedrijfsarts niet volgen, dan kan je dit aan het ziekenfonds melden en de medewerkster tijdelijk laten stoppen met werken. Als werkgever hoef je dan geen loon te betalen, omdat zij een beroep kan doen op een uitkering van het ziekenfonds. 

Specifieke regels voor nachtwerk en overwerk in geval van zwangerschap lees je hier. 

Creëer proactief een veilige werkomgeving

Ga als werkgever proactief te werk en creëer een veilige en gezonde werkomgeving voor al je werknemers, en in het bijzonder voor de medewerkers die extra bescherming nodig hebben. Zorg ervoor dat je zwangere en recent bevallen werkneemsters hun rechten kennen en begrijpen hoe ze beschermd worden door de wet. Het is belangrijk dat ze weten welke aanpassingen gemaakt kunnen worden aan hun werkplek of taken en welke stappen ze moeten ondernemen als ze denken dat hun werkomstandigheden niet veilig zijn.  

Een goede samenwerking tussen werkgever, werknemers en gezondheidsprofessionals staat garant voor een gezonde werkomgeving die de gezondheid en het welzijn van álle werknemers ondersteunt. 

Nood aan ondersteuning door een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk?

Liantis helpt je graag verder 
Door Annelien Decan
12 maart 2024

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.