Share
Personeelsbeleid

Later lezen?

Wanneer moet het loonbonusplan worden ingediend en hoe hoog mag deze loonbonus zijn?

Je medewerkers belonen voor het gepresteerde werk? Een incentive in het vooruitzicht stellen om je sales-team extra te motiveren? Bij voorkeur zonder dat je totale loonkost helemaal ontspoort? De loonbonus is een fiscaalvriendelijke manier om (een deel van) je werknemers een extraatje te gunnen. Senior HR consultant Marie-Paule Bibaer vat samen wat de loonbonus precies is en waar je als werkgever moet op letten. 

work life balance

Loonoptimalisatie 

Er bestaan heel wat manieren om je loonbeleid te optimaliseren zodat je je medewerkers iets extra’s toekent zonder dat je totale loonkost stijgt. Denk maar aan het cafetariaplan, een winstpremie of een groepsverzekering. Ook de loonbonus is een optie. 

Wat moet je doen? 

Officieel spreken we van het loonbonusplan CAO 90. Dat is een lucratieve loonmethodiek om je medewerkers op een fiscaalvriendelijke extra te belonen. Als je van plan bent een loonbonus in te voeren, moet je op voorhand deze zaken vastleggen: 

  • de referteperiode waarbinnen je een bepaalde doelstelling wil halen; 
  • een doelstelling die meetbaar, opvolgbaar en controleerbaar is én niet kennelijk zeker op het moment van de opmaak van het bonusplan; 
  • de methodieken die je zal gebruik voor de opvolging en controle van de doelstelling; 
  • de groep waarvoor je die doelstelling vooropstelt: dat kunnen al je medewerkers zijn of een ‘objectieve’ groep medewerkers, bijvoorbeeld alle salesmensen, alle medewerkers van een bepaald filiaal, enzovoort;  
  • het bedrag dat je wil toekennen als de doelstelling wordt behaald. 


Maximumbedrag

Het bedrag dat je als loonbonus wil uitkeren, is trouwens niet onbeperkt. Voor 2024 kan je – binnen de krijtlijnen van een loonbonusplan een brutobedrag van maximaal 4.020 euro per werknemer toekennen. Daar wordt dan enkel 13,07 % werknemers-RSZ van afgehouden aangezien er geen belastingen betaald moeten worden op een loonbonus 


Tijdig indienen

Tot slot, moet je je loonbonusplan ook tijdig indienen, meer bepaald voordat een derde van de referteperiode voorbij is. Concreet betekent dit bijvoorbeeld:  

  • bonusplan van 3 maanden > plan indienen voor het einde van de eerste maand 
  • bonusplan van 1 jaar > plan indienen voor het einde van de vierde maand  

Als compagnon de route ondersteunt Liantis je met alle administratie zodat je de loonbonus zorgeloos kan invoeren. We bieden je hiervoor twee formules aan: Loonbonus Comfort en Loonbonus op maat, eventueel aangevuld met extra diensten. 

Gun je je medewerkers graag een extraatje? Kom meer te weten over onze Loonbonus-diensten.

Vraag hier een gedetailleerd overzicht
Door Annelien Decan
18 juni 2024

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.