Share
welzijn

Later lezen?

Hoeveel bedraagt de uitkering moederschapsbescherming?

Zwangere en pas bevallen werknemers kunnen rekenen op een wettelijk vastgelegde moederschapsbescherming. Eén specifiek onderdeel hiervan is het moederschapsverlof – opgedeeld in zwangerschapsverlof en bevallingsrust. In die periodes stopt de aanstaande of jonge mama tijdelijk volledig of gedeeltelijk met werken. Maar wat zijn de financiële implicaties van deze werkverwijdering? Lies Denolf, juridisch adviseur bij Liantis, legt uit hoe de uitkering van je zwangere of bevallen medewerker berekend wordt. 

Wie doet wat? 

Je medewerker ontvangt haar moederschapsuitkering via het ziekenfonds. Dat betekent dat je als werkgever geen loon moet uitbetalen voor die periode. Het is ook je werknemer die de verschillende formaliteiten in orde moet brengen: 

  • Je zwangere werknemer bezorgt een medisch getuigschrift met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum aan haar ziekenfonds. 
  • Ze ontvangt van het ziekenfonds een inlichtingenblad, dat gedeeltelijk door haar moet worden ingevuld en gedeeltelijk door jou, als werkgever, of de uitbetalingsinstelling van werkloosheidsuitkeringen. 
  • Na de bevalling bezorgt de kersverse mama een geboorteattest aan het ziekenfonds. Op basis van dit attest wordt de einddatum van de moederschapsrust berekend. 
  • Binnen de acht dagen na het einde van het bevallingsverlof bezorgt je medewerker een bewijs van werkhervatting aan het ziekenfonds.  

Volledige werkverwijdering 

Tot zover de administratieve formaliteiten. Maar hoe zit het met de uitkering? Wat is met andere woorden de financiële impact voor je medewerker? Het bedrag van de uitkering moederschapsbescherming komt overeen met een vastgesteld percentage van het salaris. Tijdens de eerste dertig dagen van het moederschapsverlof wordt de uitkering berekend op het volledige brutoloon, daarna wordt gewerkt met een geplafonneerd salaris.  

Het percentage van de uitkering verschilt bovendien van de mate van werkverwijdering (volledig of gedeeltelijk) én van de periode waarin je medewerker de uitkering krijgt (voor of na de bevalling):  

  • Je zwangere werknemer die tijdelijk volledig stopt met werken, ontvangt een uitkering die gelijk is aan 78,237% van het begrensd brutoloon.  
  • Voor een werknemer die al bevallen is of die borstvoeding geeft, komt de uitkering overeen met 60% van het brutoloon. 

 

Wat bij een gedeeltelijke werkverwijdering?  

Het plaatje wordt net iets complexer wanneer je werknemer meerdere activiteiten heeft en er één moet stopzetten. Ook dan zal haar uitkering 60% van haar brutoloon zijn, berekend op het loon van de activiteit die gestaakt wordt.  

Ontvangt je werknemer door een aanpassing van haar activiteiten minder loon, dan wordt haar uitkering opnieuw berekend op 60%, maar dan gebaseerd op het verschil tussen het hogere loon voor de aanpassing en het lagere loon erna.  

Advies en begeleiding 

Je merkt het, de berekening van de uitkering tijdens het moederschapsverlof kent heel wat nuances. Het is cruciaal dat je als werkgever op de hoogte bent van deze regelingen zodat je je medewerkers correct kan informeren en ondersteunen tijdens deze belangrijke periode waarin sowieso al heel veel verandert voor hen. Degelijk advies en een goede begeleiding zijn dan ook een must. 

 

 

Zoek je als werkgever meer informatie over moederschapsverlof en -bescherming?

Liantis helpt je graag verder
Door Jasmien Van Hulle
26 maart 2024

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.