Share
Loonbeleid

Hoe bied je een groepsverzekering aan zonder stijging in de loonkost?

Er bestaat geen verplichting om als werkgever bij te dragen in de pensioenopbouw van jouw werknemers. Als jouw werknemers overtuigd zijn van de voordelen een aanvullend pensioen, dan kan er ook een groepsverzekering afgesloten worden op basis van inhoudingen op het brutoloon van jouw medewerkers. Er wordt een loonoptimalisatie gedaan door een stukje van het brutoloon van jouw werknemer te investeren in de opbouw van zijn of haar aanvullend pensioen.

bied groepsverzekering aan

Hoe pas je loonoptimalisatie toe bij het aanbieden van een groepsverzekering?

Dankzij de toepassing van optimalisatie verandert de loonkost voor je als werkgever niet.
We bekijken als het brutoloon van de werknemer boven het wettelijk loonbarema ligt. Indien dit het geval is berekenen we een daling van het brutoloon dat zich boven het loonbarema bevindt.

Als werkgever betaal je hogere sociale zekerheidsbijdragen op loon dan bij een groepsverzekering. De daling van het brutoloon en de lagere sociale zekerheidsbijdragen vormen dan samen de premie voor de groepsverzekering.

 

Wat betekent dit dan netto voor jouw werknemers?

We bepalen de daling van het brutoloon zodat het nettoloon voor jouw medewerker slechts gering daalt. Evenredig met een daling van het brutoloon, vermindert het vakantiegeld en de eindejaarspremie licht. De vermindering van deze loonvormen wordt mee geïnvesteerd in de groepsverzekering . Zo wordt de looninspanning van jouw werknemer heel redelijk voor een beter pensioen.

 

Verliezen jouw werknemers dan socialezekerheidsrechten?

Verliezen is niet het juiste woord! Het klopt inderdaad dat de socialezekerheidsrechten berekend worden op een begrensd brutoloon. Echter, de investering van de loonvermindering in een groepsverzekering compenseert minstens de lagere tussenkomsten van de sociale zekerheid:

  • Pensioen: De inhoudingen op het brutoloon als bijdragen voor het wettelijk pensioen worden niet aangewend voor individuele pensioenrechten. Wat een werknemer bijdraagt voor het aanvullend pensioen is wel individueel verworven.
  • Arbeidsongeschiktheid: Een verminderd brutoloon geeft voor elke werknemer met een loon lager dan het wettelijk plafond voor arbeidsongeschiktheid, een lagere tussenkomst van de sociale zekerheid. Dit wordt opgevangen door de arbeidsongeschiktheidsverzekering in de groepsverzekering die de verdere financiering van het aanvullend pensioen overneemt vanaf de tweede maand van arbeidsongeschiktheid. 

 

Hoe communiceer je dit naar jouw werknemers?

Dit concept van groepsverzekering wordt aan jouw werknemers toegelicht. Liantis kan je daarbij ondersteunen. Elke werknemer kan individueel beslissen om deel te nemen. Medewerkers die overtuigd zijn van de voordelen, gaan snel akkoord met deze wijze van groepsverzekering! Werknemers die later in dienst komen, sluiten dan automatisch aan.

 

Kan je later toch nog extra investeren in het pensioen van jouw werknemers aan de hand van loonsverhoging?

De groepsverzekering kan een combinatie vormen van premies betaald door de werkgever bovenop de bijdragen als inhouding op het loon van jouw werknemer.

Is groepsverzekering voordelig voor jou en je werknemers? Cijfers liegen niet

Bekijk de infographic
Henk Sanders
Door Henk Sanders
19 juni 2018