Share
Loonbeleid

Later lezen?

Bruto- versus nettoloon: wat houdt jouw werknemer over?

Het brutoloon omrekenen naar het nettoloon is complex en heel persoonsgebonden. Afhankelijk van de persoonsgegevens en de situatie waarin jouw werknemer zich bevindt, ziet het nettoloon er anders uit. In deze blogpost leggen we uit hoe de berekening van bruto naar netto precies verloopt.

bruto-nettoHet loon van jouw werknemer: berekening van bruto naar netto

Om de berekening van bruto naar netto te maken, starten we met het vastleggen van het brutoloon. Dit brutobedrag omvat meer dan enkel de afgesproken vergoeding voor de gewerkte uren. Ook onder meer overuren, extralegale voordelen, een eindejaarspremie, loon voor feest- en vakantiedagen en loon bij ziekte of een arbeidsongeval maken er deel van uit.

Hoe komen we dan precies bij het nettoloon terecht? Het schema hieronder geeft dit op een simpele manier weer: 

Brutoloon
- RSZ-bijdrage
= belastbaar loon
- bedrijfsvoorheffing
= Nettoloon


Het belastbaar loon

Werknemers betalen op hun brutoloon een bijdrage aan de sociale zekerheid. De wetgeving maakt hier een onderscheid tussen arbeiders en bedienden. Bedienden betalen 13,07% op hun brutoloon, arbeiders 13,07% op 108% van hun brutoloon.

De reden voor dit verschil zit bij de vakantieregeling. Arbeiders krijgen hun vakantiegeld niet van de werkgever, maar van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie of een Vakantiefonds. Door de berekeningsbasis te verhogen, betalen arbeiders onrechtstreeks hun sociale bijdrage op hun vakantiegeld. Werknemers met een laag loon betalen minder sociale bijdragen.

Het belastbaar loon is dus het brutoloon verminderd met de sociale bijdragen en eventueel aangevuld door andere loonelementen (zoals bijvoorbeeld het voordeel alle aard van een bedrijfswagen).

Betaling van bedrijfsvoorheffing

Van het belastbaar loon wordt vervolgens een bedrijfsvoorheffing afgehouden, een voorafbetaling van de personenbelasting. Het loon en de gezinssituatie van de werknemer in kwestie beïnvloedt het exacte bedrag.

Het nettoloon als resultaat

De werkgever houdt zowel de sociale bijdragen als de bedrijfsvoorheffing af van het loon en stort deze bedragen door naar de RSZ en de belastingen.
Het resultaat van de berekening vormt het uiteindelijke nettoloon. Daar kunnen ten slotte nog de werknemersbijdragen voor maaltijdscheques van afgehouden worden of uitbetalingen bovenop komen die niet belast zijn (zoals bepaalde onkostenvergoedingen).

Wat houdt jouw werknemer netto over?

Benieuwd wat jouw nieuwe werknemer netto zal overhouden aan zijn of haar brutoloon? Dat kan je makkelijk online berekenen met deze e-tool.

Ja, ik wil een gratis loonsimulatie

Door Tina Janssens
27 april 2020

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.