Share
Actualiteit

Later lezen?

Wanneer stel je een vervoersmanager aan in een transportbedrijf?

Wie vervoer van goederen voor derden wenst uit te oefenen, moet hiervoor een vervoersvergunning aanvragen. Hiervoor moet je klant een attest van vakbekwaamheid voorleggen. De ondernemer kan zelf een attest van vakbekwaamheid behalen of een vervoersmanager inschakelen via een lastgevingsovereenkomst. We bespreken wie in aanmerking komt, welke plichten hij te vervullen heeft en de aansprakelijkheid van de vervoersmanager. 

vervoersmanager in een transportbedrijfZodra je klant goederen tegen vergoeding vervoert in zijn eigen, geleasede of gehuurde motorvoertuig (eventueel met sleep), moet hij beschikken over een vervoersvergunning. Dat betekent dus dat  naast transportfirma’s bijvoorbeeld ook verhuisfirma’s over een vergunning goederenvervoer moeten beschikken.  

Een van de voorwaarden voor het verkrijgen van de vervoersvergunning is het voorleggen van een attest vakbekwaamheid. Bij voorkeur legt de ondernemer of de zaakvoerder/bestuurder/bedrijfsleider van de onderneming zelf dat attest voor. Beschikt je klant niet over een attest vakbekwaamheid? Dan kan hij of zij hiervoor een opleiding volgen. Vervolgens moet de ondernemer slagen voor het examen dat de FOD Mobiliteit hiervoor organiseert.

Soms is het voor de ondernemer niet mogelijk om het attest op tijd te behalen of wil hij graag zo snel mogelijk starten met zijn transportbedrijf. Het attest vakbekwaamheid is echter een van de voorwaarden om de vergunning te behalen. Beschikt hij niet zelf over een attest vakbekwaamheid, dan kan hij ook kiezen om een vervoersmanager aan te stellen. 

→ Lees meer over de voorwaarden om een vervoersvergunning aan te vragen. 

 

Vervoersmanager via lastgevingsovereenkomst

De vervoersmanager wordt de spilfiguur van de vervoersonderneming. Het gaat om een natuurlijk persoon die de daadwerkelijke en permanente leiding over de transportactiviteiten uitoefent. Daarom is het van belang dat hij eveneens beantwoordt aan de voorwaarde van betrouwbaarheid en dus geen veroordeling heeft opgelopen voor strafbare feiten. De vervoersmanager kan een reële band met de onderneming hebben in de hoedanigheid van zaakvoerder, directeur, werknemer … Of hij kan worden aangesteld met een lastgevingsovereenkomst.

Een lastgevingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij een partij wordt belast met rechtshandelingen voor een andere partij. Pas wanneer de lasthebber de overeenkomst aanvaardt, kan hij effectief rechtshandelingen stellen voor de onderneming. Elke handeling die door de vervoersmanager wordt afgesloten of overeengekomen, is bijgevolg juridisch bindend voor de ondernemer of lastgever. 

Via deze lastgevingsovereenkomst verbindt de vervoersmanager zich ertoe om een aantal vastomlijnde taken  - zoals opgelegd in de Europese regelgeving - als een goede huisvader uit te oefenen. Bovendien kunnen zowel lastgever als lasthebber overeenkomen dat de vervoersmanager meer taken op zich neemt of andere bepalingen vastleggen, zolang die niet in strijd zijn met de openbare orde. De vervoersmanager heeft geen volmacht op de financiële rekening nodig.

 

Wanneer de vervoersmanager geen reële band heeft met de onderneming: 

  • kan hij in maximaal vier ondernemingen worden aangesteld(om zijn functie naar behoren te kunnen uitoefenen). 
  • mag het totaal van de voertuigen waarover hij de verantwoordelijkheid uitoefent maximaal 50 voertuigen bedragen.

Gaan beide partijen akkoord, dan wordt de lastgevingsovereenkomst door beide partijen ondertekend. Vervolgens laten zowel de lastgever als de lasthebber hun handtekeningen wettigen bij de gemeente. Dat hoeven ze niet samen te doen. 

 

 Taken van de vervoersmanager

Volgens de Europese regelgeving moet de vervoersmanager de volgende verantwoordelijkheden op zich nemen:

  1. Het beheren van het voertuigenonderhoud

  2. De controle van de vervoerscontracten en vervoersdocumenten

  3. De basisboekhouding

  4. Toewijzen van de ladingen of diensten aan de bestuurders en voertuigen

  5. Controle van de veiligheidsprocedures

 

Plichten van de vervoersmanager

De vervoersmanager moet zijn mandaat foutloos uitvoeren en zijn taken correct uitoefenen binnen zijn mandaat. Hij moet zich ook steeds tegenover derden correct en eerlijk voorstellen als lasthebber. Bovendien mag hij geen contracten met zichzelf afsluiten. De vervoersmanager legt ook steeds rekenschap af aan de lastgever en signaleert op tijd eventuele moeilijkheden die het correct uitoefenen van zijn mandaat in de weg staan.

 

Aansprakelijkheid van de vervoersmanager

De vervoersmanager kan aansprakelijk worden gesteld wanneer hij grove fouten heeft gemaakt bij het uitoefenen van zijn mandaat. Als dat bijvoorbeeld tot een faillissement van de onderneming heeft geleid, dan kan de vervoersmanager een beroepsverbod worden opgelegd.

Bij het uitoefenen van zijn mandaat, kan er sprake zijn van contractuele aansprakelijkheid ten aanzien van de lastgever wanneer hij fouten heeft gemaakt binnen zijn mandaat. Er wordt dan ook gekeken of de lastgever hiervan op de hoogte was of niet.

Als de vervoersmanager nog fouten heeft gemaakt ten aanzien van derden buiten zijn mandaat, dan spreken we van extra contractuele aansprakelijkheid van de vervoersmanager.

 

Vertrek uit de onderneming van de vervoersmanager

De onderneming heeft zes maanden tijd om een vervanger te vinden bij vertrek van de vervoersmanager, wanneer die niet langer beantwoordt aan de eisen van betrouwbaarheid of vakbekwaamheid. Wanneer de vervoersmanager overlijdt of lichamelijk ongeschikt is om zijn taak naar behoren uit te oefenen, dan krijgt de onderneming negen maanden tijd om een nieuwe vervoersmanager aan te stellen.

Een vervoersvergunning nodig?

Vraag de vervoersvergunning aan
Veronique Delhaye
Door Veronique Delhaye
22 april 2022

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.